presidenca-logo
DR. VJOSA OSMANI SADRIU
PRESIDENTE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
...

Presidenti Sejdiu vizitoi fshatrat Lubinjë e Poshtme dhe Reçan të Prizrenit

Republikës së Kosovës, dr. FatmirSejdiu ka vizituar sot fshatratLubinjë e Poshtme dhe Reçan tëkomunës së Prizrenit.

I shoqëruarnga udhëheqësi i koalicionit“Vakat” Xhezair Murat dhe zyrtarëtë tjerë të këtij koalicioni,Presidenti Sejdiu ka zhvilluar njëdebat të hapur me zyrtarët lokalëdhe me banorët e këtyre vendbanimeve.Fillimisht ai është priturnga qindra banorë të fshatitLubinjë e Poshtme, ka shëtiturrrugëve të fshatit dhe ka biseduarme banorët, pastaj në një takimme banorët dhe përfaqësuesit etyre ai është njoftuar me të arrituratnë zhvillimin e përgjithshëm tëkëtij vendbanimi dhe vendbanimevepërreth të komunitetitboshnjak, si dhe ka dëgjuar problemetme të cilat ata ballafaqohen.Duke folur para banorëve,Presidenti Sejdiu ka theksuar sesynimi i institucioneve të Kosovësështë zhvillimi sa më i madh iRepublikës së Kosovës dhe tëgjitha rajonet e vendit tonë tëzhvillohen paralelisht, duke moslënë anash asnjë rajon.“Kemi një kohë të re, kohë tëzhvillimit, kohë të lirisë për tëgjithë qytetarët.Me ndihmën edhetë miqve tanë, SHBA-së,Bashkimit Evropian dhe botësdemokratike, kemi ardhur në njëshkallë të re të zhvillimit”, theksoi Presidenti Sejdiu,duke premtuar mekëtë rast ndihmën einstitucioneve tëRepublikës së Kosovëspër zgjidhjen e njëvarg problemesh, ndërtë cilët problemi kryesorështë ai i papunësisë,me të cilin ballafaqohenedhebanorët e kësaj ane.Në takimin mebanorët në fshatinReçan, z.XhezairMurati ka përkujtuarangazhimin e vazhdueshëmtë banorëveboshnjakë të kësajkomune dhe të komunavetë tjera ku ata janë të koncentuarpërkrah shumicësshqiptare, që nga koha e paraluftësdhe sidomos pas luftës, kurata, me dalje masive në zgjedhjedhe me angazhim në të gjitha sferate jetës, treguan me vendosmërise i janë bashkëngjitur dhe e kanëpranuar realitetin e ri në Kosovë.“Ju jeni Kosovë, sikur çdo pjesëtjetër e saj. Jeni pjesë e lirisë së sajdhe e ndërtimit të saj”, theksoiPresidenti Sejdiu, duke shtuar sekomunitetet pakicë janë pjesë epandashme e sistemit tonë.“Prezenca e komuniteteve etnikeështë begati e Kosovës”, tha ai.Atdheu i boshnjakëve që jetojnënë Kosovë është Kosova, ka theksuarmë tej Presidenti Sejdiu, duketheksuar se ky komunitet ështënjë urë e mirë e bashkëpunimit meBosnjën e Hercegovinën, siç janëedhe komunitetet tjera urë lidhësee bashkëpunimit me shtetet tjerafqinje.Duke folur për marrëdhëniet mefqinjët, Presidenti Sejdiu theksoinevojën e bisedimeve me të gjithëdhe për të gjitha problemet. Ai mekëtë rast theksoi se mund të bisedojmëedhe me Serbinë, për tematqë janë me interes për të dyshtetet. “Pse të mos bisedojmë përliberalizimin e kufijve, pse të mosbisedojmë për marrëdhënietekonomike, pse të mos bisedojmëpër problemet energjetike tërajonit, pse të mos bisedojmë përparandalimin e krimit të organizuar.Të gjitha janë tema tërëndësishme. Por nuk do të bisedojmëasnjëherë për çështjen e statusit.Serbët e Kosovës janë qytetarëtë Kosovës dhe të barabartëme të gjithë”, theksoi PresidentiSejdiu.Udhëheqësit lokalë dhe banorëte fshatit Reçan kanë shtruarkërkesën për krijimin e komunëssë re në lokalitetin e tyre, nëkuadër të procesit të decentralizimit,duke e parë këtë si mundësimë të madhe të zhvillimit dhe tëkontributit të drejtpërdrejtë tëtyre për zhvillimin e rajonit kujetojnë.Presidenti Sejdiu ka theksuar seky është projekt që po diskutohet,por ai ka thënë se kjo çështje duhetshikuar me kujdes. Me decentralizimnuk do të krijojmë pashallëqetë brendshme, por projekte funksionalenë të mirë të jetës së qytetarëve,theksoi Presidenti Sejdiu. 

This site is registered on wpml.org as a development site.