Konkurs - PËR VENDIN E PUNËS/VEND I LIRË I PUNËS PËRSHKRIM I VENDIT TË PUNËS: Asistent Administrativ