presidenca-logo
DR. VJOSA OSMANI SADRIU
PRESIDENTE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
...

Ombudspersoni të jetë institucion i rëndësishëm për adresimin e kërkesave të qytetarëve

Presidenti i Repub-likëssë Kosovës, dr.Fatmir Sejdiu ka pritursot në një takim Ombud-spersonin eKosovës, z.Sami Kurte-shi, të cilit i kaofruar mbështetje për punën e tij dhetë institucionit që drejton.

“Do ta keni mbështetjen time mbi bazakushtetuese”, i tha Presidenti Sejdiuz.Kurteshi. “Keni një punë delikate dheshumë të rëndësishme për qytetarët eRepublikës së Kosovës. Punë ka shumë dhemund të arrini rezultate të mira”, shtoi ai.Presidenti Sejdiu gjithashtu theksoi seOmbudspersoni nuk duhet të jetë vetëmdekor, por të jetë një institucion i rëndësishëmpër adresimin e kërkesave tëqytetarëve.Ndërsa, Ombudspersoni Kurteshi falënderoiPresidentin Sejdiu për mbështetjenmorale dhe institucionale. “Kemi një misiontë rëndësishëm dhe funksionimi imirë i institucionit të Ombudspersonitështë kusht i domosdoshëm për të krijuarnjë shoqëri të shëndoshë”, tha z.Kurteshi.

This site is registered on wpml.org as a development site.