Sejdiu në VOA: Rezoluta shënon fundin e përpjekjeve të Serbisë për t’i bërë obstruksione Kosovës