Sejdiu: Kosova është e përkushtuar për ta ruajtur miqësinë speciale me ShBA-të

Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu i Premijer Hashim Thači, su danas primili na jedan zajednički sastanak američke senatore g-dina Džorđ V. Voinovich i g-đu Janne Shaheen, kojima su se zahvalili za stalnu podršku koju Sjedinjene Američke Države i oni dali za našu zemlju.

“Republika Kosova visoko ceni vanrednu podršku koju su SAD-e dale našoj zemlji u njenom dugoročnom trudu i angažovanju za slobodu i nezavisnost”, naglasio je Predsednik Sejdiu. Narod i institucije Kosova, nastavio je Predsednik Sejdiu su posvećene da očuvaju specijalno prijateljstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i američkim narodom.

Govoreći o razvoju događaja i dostignućima Kosova povodom dvogodišnjice nezavisnosti, Predsednik Sejdiu reče da Republika Kosova je prevazišla dve važne i uspešne godine, iako je bilo ne malo izazova i poteškoća.

“Republika Kosova se dokazala kao važan faktor mira i stabilnosti u regionu i mi smo odlučni da nastavljamo našu politiku dobrosusedstva i recipročne saradnje sa svim susednim zemljama, obuhvatajući i Srbiju “, reče Predsednik Sejdiu. Takođe on je potvrdio da je Kosova spremna za saradnju i iskren dijalog za pitanja uzajamnog interesa, kao što je ekonomska saradnja, slobodno kretanje građana, borba protiv organizovanog kriminala itd., u cilju poboljšanja blagostanja građana dveju zemalja. Ali, dodao je Predsednik Sejdiu, Kosova ne može nikada razgovarati o pitanjima koja mogu dotaći suverenost i integritet države Kosova.

I Premijer Thači je ponovio spremnost Vlade Republike Kosova za dobro susedne odnose sa Srbijom i za saradnju u oblastima koje mogu biti od interesa za obe zemlje. Ali, potvrdio je on, Kosova ne može mnogo uticati za povećanje ove saradnje, kada službena Srbija ne samo što nema volju za saradnju, nego ometa svim sredstvima učešće predstavnika Kosova po institucijama ili raznim međunarodnim konferencijama.

“Više puta su predstavnici Srbije napustili prostorije raznih međunarodnih sastanaka, u znak protesta zbog učešća predstavnika Republike Kosova”, podsetio je Premijer Thači.

Dok Senatori Džorđ V. Voinovich i Jeanne Shaheen su ponovo naglasili odlučnost Sjedinjenih Američkih Država da i nadalje podrže Kosova u njenim aspiracijama za evropsko atlantske integracije.