Fjala e Presidentes Jahjaga, në SOS fshatrat e fëmijëve , në ngjarjen “Së bashku për fëmijët me nevojë”