presidenca-logo
DR. VJOSA OSMANI SADRIU
PRESIDENTE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
...

Sqarim i Zyrës së Presidentes

Duke marrë shkas nga një shkrim i të përditshmes “Koha Ditore”, datë 11.03.2015, me titullin “Presidentes i skadon sot afati për dekretimin e kryeprokurorit të shtetit|”, Zyra e Presidentes sqaron opinionin publik:

Sekretari i Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës më datë 22 gusht 2011, ka nxjerrë Rregullore për Procedurën që duhet të ndiqet nga administrata, respektivisht departamenti ligjor, lidhur me emërimin/riemërimin e kandidatëve për Prokurorë. Me këtë rregullore rregullohen procedurat e pranimit, shqyrtimit dhe të ruajtjes së propozimeve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për emërimin/riemërimin e kandidatëve për Prokuror me rastin e dorëzimit në Zyrën e Presidentit, për më tepër rregullon pranimin e dosjeve të kandidatëve për prokurorë, kush është kompetent për këtë, shqyrtimi i propozimeve për emërim/riemërim, betimin, komunikimin me publikun, përpunimin e të dhënave personale, sigurinë e të dhënave dhe konfidencialitetin. Kjo rregullore përcakton afate kohore për Departamentin Ligjor, si pjesë e administratës, për shqyrtimin e lëndëve siç thuhet në nenin 4 paragrafi 3 të kësaj Rregullore “…Zyrtari kompetent shqyrton dhe përgatit Dekretin e Presidentes për emërim jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas pranimit të propozimit të Këshillit për emërim siç parashihet në nenin 4 të kësaj rregulloreje…”. Me ketë Rregullore përcaktohen afatet për kryerjen e punëve nga administrata e Zyrës së Presidentit respektivisht nga Departamenti Ligjor, si mënyrë për të rritur efektivitetin e administratës dhe në asnjë mënyrë nuk përcaktohen afate ligjore për Presidenten e vendit.   Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës thekson se rregullorja e brendshme administrative nuk mundet të zëvendësojë as Kushtetutën dhe as ligjet në fuqi. Afatet ligjore për emërimin e kryeprokurorit të shtetit janë të përcaktuara me ligj dhe ato nuk mund të ndryshohen me asnjë rregullore tjetër të brendshme, që është hartuar për të rritur efiçencën dhe efektivitetin në punë të punonjësve administrativë dhe në veçanti të Zyrës Ligjore në Zyrën e Presidentes. Çështja e emërimit ose refuzimit për emërim të kandidatëve për prokuror është i përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, të dyja këto akte janë mbi rregulloret e brendshme të administratës.

Ky postim është gjithashtu i disponueshëm në gjuhë: EN SR

This site is registered on wpml.org as a development site.