presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Reč predsednice Jahjaga na okruglom stolu na temu “ Istraživanje i monitorisanje sprovođenja zakona o ravnopravnosti polova“

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga učestvovala je danas na okruglom stolu na temu: “ Istraživanje i monitorisanje sprovođenja zakona o ravnopravnosti polova“ kojeg je organizovala Udruženje pravnika „Norma“, finansirano od Kancelarije za vezu Evropske komisije i Holandske ambasade na Kosovu.

U nastavku  rec predsednice: 
 
Poštovani predstavnici institucija Republike Kosova,
Poštovani medunarodni predstavnici,
Poštovani prisutni

Vaši nalazi u vezi sprovodenja Zakona Kosova o ravnopravnosti polova, imace znacaj u ojacanju i obezbedenju potpunog ucešca žena i muškaraca u svim procesima odlucivanja i  ostaje globalnim izazovom.

Ravnopravnost polova je dugorocni cilj demokratskih aspiracija naše zemlje. Demokratija podrazumeva potpuno i ravnopravno ucešce svih gradana zemlje – muškaraca i žena u svim  politickim, ekonomskim  i socijalnim procesima i najbolja je garancija naših demokratskih aspiracija u približavanju nocije demokratije gradanima Kosova.

Ustavne i zakonske garancije u oblastima ljudskih prava i ravnopravnosti polova, ukljucujuci i bogati institucionalni sfond, dokazuju našu volju, institucionalnu i individualnu spremnost da ta nacela pretvaramo u realnost.

Danas, Kosovo garantira predstavljanje oba pola u glavnim  procesima odlucivanja.

Pocevši od 30% predstavljanja žena u Skupštini Kosova i u opštinskim ansamblejima, imenovanje dve zamenica premijera i dve žene ministra, kao i imenovanje žene za rukovodioca tehnickog dijaloga izmedu Republike Kosova i Republike Srbije, pokazuju pozitivan primer naših demokratskih aspiracija.

Moj izbor na celu države, od strane Skupštine Republike Kosova, cilj je Kosova da se pokaže  kao dobar primer u regiji za adekvatno predstavljanje polova.

Ostaje da na potpun i supstancijalan nacin obezbedimo ravnopravno ucešce žena i muškaraca u svim procesima odlucivanja.

Žene još uvek ostaju manje predstavljene u odnosu na muškarce  u zapošljavanju, obrazovanju i u potpunom uživanju zakonom garantovanih prava zbog diskriminirajucih praksi.

Ove izazove moramo uzeti u obzir u našim zajednickim ciljevima da nociju demokratije približimo svim našim gradanima.

Kao Predsednica  zemlje, normalno da podržavam ove aspiracije i želim vam uspešan rad.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.