presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Konkursi

Javni Poziv

POZIV JE OTVOREN ZA DVA PREDSTAVNIKA GRUPE SPOLJNIH EKSPERTA, OD KOJI JE JEDAN PREDSTAVNIK NVO

Na osnovu Javnog poziva za dostavljanje predloga projekata „Javni poziv za pružanje finansijske podrške za finansiranje projekata/programa za fizička lica i NVO”, koji je Kancelarija predsednice objavila 26.09.2023. godine, u skladu sa članom 8. (3.2) Uredbe MF-br. 04/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO, pozivamo pripadnike nevladinih organizacija/civilnog društva/ kao i nezavisne stručnjake, sa iskustvom u razmatranju i ocenjivanju prijava, da se prijave za učešće u Komisiji za ocenu, u svojstvu:

  • predstavnika nevladinih organizacija/civilnog društva;
  • stručnjaka/poznavaoca relevantne oblasti.

Pravo da se prijave imaju:

  • zaposleni u nevladinim organizacijama aktivnim u Republici Kosovo;
  • spoljni stručnjaci/poznavaoci u relevantnim oblastima sa najmanje pet (5) godina radnog iskustva u sastavljanju i upravljanju projektima ili sličnim oblastima.

Kandidati moraju da ispune ove uslove:

  • moraju imati najmanje nivo osnovnih univerzitetskih studija – Bachelor;
  • moraju imati relevantno radno iskustvo;
  • ne smiju biti politički imenovani, državni službenici ili na sličnim pozicijama u javnoj upravi.

Kandidati moraju dostaviti sledeća dokumenta:

  • CV;
  • dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu;
  • predstavnik NVO mora dostaviti dokaz o radnom iskustvu u NVO, najmanje sedam (7) godina.

Navedeni predstavnici biće članovi Komisije za ocenu predloga projekata za finansijsku podršku koje su pristigle od NVO po javnom pozivu od: 26.09.2023. godine.

Prijavu možete izvršiti putem e-maila: subventione.zprk@president-ksgov.net do dana 06.10.2023. godine i napisati u subjektu poziciju za člana komisije za koju se prijavljujete.

Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbijene.

Kancelarija predsednice će oceniti sve pristigle prijave i izabrati dva predstavnika iz grupe spoljnih stručnjaka, od kojih će jedan biti predstavnik NVO, koji će biti deo Komisije za ocenu objavljenog javnog poziva od strane Kancelarije predsednice Republike Kosovo.

 

Dokumenti

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.