presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Predsednica Atifete Jahjaga je vodila razgovor sa predstavnicima medija Kosova

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, je imala jedan zajednički razgovor sa medijima Kosova, glavnim urednicima, urednicima i novinarkama, kojom prilikom ih je obavestila o Međunarodnom Samitu Žene “Partnerstvo za Promene”, koji će se održati u Prištini od o4-06 oktobra 2012 godine.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, je imala jedan zajednički razgovor sa medijima Kosova, glavnim urednicima, urednicima i novinarkama, kojom prilikom ih je obavestila o Međunarodnom Samitu Žene “Partnerstvo za Promene”, koji će se održati u Prištini od o4-06 oktobra 2012 godine.

Predsednica Jahjaga je naglasila da je, zadnje dve dekade, Kosovo i region prošlo kroz faze tranzicije i, tokom ovog perioda, žrtvovanje i neumoran rad žena je bio odlučujući pri uspostavljanju sigurnosti, stabilnosti, kao preduslov za razvoj odnosnih zemalja regiona. 
Ona je naglasila da preko Međunarodnog samita žena, prvog ove vrste ne samo na Kosovu nego i u celoj regiji, namerava se stvaranje jedne zajedničke platforme unapređenja pitanja odnosa među polovima u svim oblastima života preko granica, etničkih, rasnih i verskih razlika.

“Međunarodni samit žena teži stvaranju mostova saradnje, komuniciranja i partnerstva između javnog i privatnog sektora, akademskog sveta, tvoraca politike, ne samo unutar granica jedne države nego i između naroda i država. Primarni cilj ovog Međunarodnog samita žena jeste korišćenje svake mogućnosti za garantovanje i jačanje žene u svakoj oblasti života, kao jedan zajednički cilj u globalnom nivou i kao jedna platforma za opšti razvoj naših zemalja“, reče Predsednica Jahjaga.

Ona reče da investiranje jednog društva na unapređenje prava žena jeste investiranje za budućnost jedne zemlje, dok bezbednost žene garantuje bezbednost celog društva.

U razgovor sa predstavnicima medija na Kosovu, Predsednica Jahjaga je naglasila da će Međunarodni samit pružiti mogućnost da učesnici, žene i muškarci razmene ideje i iskustva, da raspodele njihove najbolje prakse i da ponude rešenja za preostale najviše izražene poteškoće sa kojima se sučeljavaju ne samo žene Kosova nego i šire u regionu.

Predsednica Jahjaga je istakla da će se  tokom rada Samita raspravljati o napredovanju i pozitivnim promenama, ali istovremeno će se identificirati i potencijalna rešenja za globalne izazove, u nameri sastavljanja jednog putokaza za budućnost koji bi služio ne samo za Kosovo nego i za ostale zemlje sveta koje imaju iste poteškoće, barijere.

„Kosovo i regija ima mnogo toga da ponudi, s toga će ovaj Samit služiti ka jedna jedinstvena mogućnost za dovođenje naše zemlje u centar pozitivnih zbivanja, ali i pružajući mogućnosti za iskorišćavanje regionalnih i globalnih iskustava. Istovremeno, Kosovu se pruža mogućnost da bude inicijator novih preduzeća koje će garantovati daljne unapređenje žene kao ključnog faktora za razvoj“, reče Predsednica Jahjaga.

Tokom dva dana Samitu, učesnici će se koncentrirati na ekonomski razvoj, učešće u politiku i bezbednost žena kao ključno pitanje i adresirati / isticati će se i faktori koji utiču na ulogu žene u društvo, raspraviti će se teme kao što su svojinsko pravo i pristup žene izvorima, njeno ekonomsko jačanje i ustavne izborne barijere za učešće žene u politiku i odlučivanje/ donošenje odluka. Tema koja će se razmatrati u okviru Međunarodnog Samita „Partnerstvo za promene – jačanje Žene“ jeste i uloga žene u suzbijanju korupcije, te bezbednost, pravda  i reforma u oblasti bezbednosti.

U Međunarodnom Samitu žena će doći oko 200 učesnika sa Kosova, regiona, Evrope, Srednjeg Istoka, Azije i Amerike. Organizator i domaćin Samita jeste Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, uz finansijsku podršku USAID-a i organizacionu podršku NDI.

Pri službenom otvaranju Samita 04 oktobra, bivši američki državni sekretar Madeleine Albright će održati prigodni govor o važnosti žene kao ključnog faktora u razvoju jedne države.

Svi učesnici su sa visokog nivoa predstavljanja iz državnih vladinih institucija, politički lideri, lideri civilnog društva i iz oblasti ekonomije, koji svojim rukovodstvom i hrabrošću su uticali u domaćem i globalnom trendu. 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.