presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Održan treći sastanak Nacionalnog Veća Protiv Korupcije

Pod predsedavanjem Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, danas je održan treći sastanak Nacionalnog Veća Protiv Korupcije koji je posvećen temi „Korupcija u oblasti javne nabavke“. Predsednica Jahjaga je naglasila važnost usvajanja Plana delovanja protiv korupcije 2012-2016, po kome je utvrđena opšta politika borbe protiv korupcije. Predsednica Republike Kosovo je naglasila da ova strategija treba da se usvaja što pre pošto obuhvata mere koje trebaju se preduzeti u oblasti javne nabavke, javnih finansija i upravljanje istima.

Predsednica Jahjaga je naglasila da Sistem javne nabavke treba da bude transparentan i da se javne finansije trebaju voditi na efikasan način. Ona reče da je potrebno pokretanje kampanje osvešćivanja koje se nadovezuju sa korupcijom, u cilju prostiranja što šireg uticaja kod svih slojeva društva, obuhvatajući i biznis zajednicu.

Na trećem sastanku Nacionalnog veća protiv korupcije, predstavnici institucija ovlašćenih za suzbijanje ove pojave i oni iz civilnog društva, podneli sa svog gledišta,  probleme  korupcije sa kojima se sučeljavaju u oblasti javne nabavke te preporuke za izlazak iz nastale situacije.

Predstavnici institucija Kosova su naglasili potrebu jačanja centralnih institucija nabavke koji bi se bavio razmatranjem slučajeva i nadzorom sprovođenja zakona o javnoj nabavci. Generalni Revizor, Lars Oloffson je naglasio potrebu povećanja ljudskih i finansijskih resursa  ove institucije, koji bi trebalo da ima centralnu ulogu u ovoj oblasti. Predsednik Parlamentarne Komisije za nadzor javnih finansija Ali Sadriu preporučio da voditi  rigoroznu kontrolu sprovođenja ugovora, a naročito aneks ugovora kao dodatne aktivnosti predviđene u nabavci. On reče da ima potrebe za jednom boljom među institucionalnom koordinacijom između RKJN, budžetskih organizacija i Trezora i treba da se povećava saradnja između Generalnog Revizora, Agencije Protiv Korupcije i Državnog Tužilaštva.

Predsednik Sudskog Saveta Kosova, Enver Peci, je naglasio da jačanje Organa Razmatranja za Nabavku bi stvorilo veće mogućnosti za povećanje efikasnosti suzbijanja korupcije u javnoj nabavci i preporučio uključivanje nadležnih sudaca sa određenim rotacionim mandatom, kako bi ovaj Organ služio kao jedna vrsta Suda za pitanja javne nabavke.

U njihovom govoru, predstavnici institucija su naglasili probleme nabavke i ne sprovođenje zakona u tim slučajevima. Predsednik Saveta Tužilaštva  Kosova, Ismet Kabashi, reče da se treba povećati broj javnih tužilaca Kosova za suzbijanje korupcije i preporučio osnivanje jedne radne grupe za razmatranje i usaglašavanje pod zakonskih i zakonskih akata za javnu nabavku.

Tokom trećega sastanka Nacionalnog Veća Protiv Korupcije, predstavnici Instituta Riinvest su predočili jedan sveobuhvatni pregled za oblast javne nabavke na Kosovu i ponudio jedan broj preporuka u ovoj oblasti. 

Sastanak NVPK je trajao dva sata i u debati su učestvovali i ministri Hajredin Kuči, Bajram Rexhepi i Vlora Čitaku, predstavnici EULEX-a i onaj Evropske Komisije kao i drugi  predstavnici institucija i nevladinih organizacija, sem drugog zahtevano je povećanje transparencije u zakonu za javnu nabavku, primena elektronske nabavke i daljnje poboljšanje procedure i standarda javne nabavke u cilju njihovog približavanja evropskom nivou.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, na kraju sastanka je naglasila da diskusija za javnu nabavku će da se nastavi na narednom sastanku sa predstavljanjem konkretnih preporuka za ovu oblast. Ona reče da je potrebno da se analizira sav dosadašnji rad i da se ocene dosadašnja dostignuća. Predsednica Jahjaga reče da će se sastaviti još jedan Plan Delovanja na osnovu preporuka proizišlih sa sastanka Veća za nadzor njihovog sprovođenja.

Nacionalno Veće Protiv Korupcije, osnovan dekretom Predsednice Republike Kosovo, će nastaviti svoj rad narednog sastanka, najavljen da će se održati nakon mesec dana.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.