presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Atifete Jahjaga na paradu u čast Dana Nezavisnosti

Republika Kosovo, suverena i nezavisna, sa garantovanim suverenitetom i teritorijalnim integritetom, sa punim međunarodnim subjektivitetom kao jedan važan faktor mira i stabilnosti danas slavi 5 godišnjicu proglašenja nezavisnosti, 14 godine našeg života u slobodi.

Poštovani građani Republike Kosovo,
Oficiri, podoficiri i vojnici,
Poštovane porodice pripadnika Snage Bezbednosti,
Poštovani Predsednik Skupštine Krasnići,
Poštovani Premijer Thači,
Poštovani Zam.premijera i ministri Vlade Kosova,
Poštovani Predsednik Republike Albanije,G. Nishani,
Poštovani ministri odbrane Albanije i Makedonije,
Poštovani Ambasadori, i šefovi diplomatskih misija na Kosovu,
Dame i gospodo,

Republika Kosovo, suverena i nezavisna, sa garantovanim suverenitetom i teritorijalnim integritetom, sa punim međunarodnim subjektivitetom kao jedan važan faktor mira i stabilnosti danas slavi 5 godišnjicu proglašenja nezavisnosti, 14 godine našeg života u slobodi.

Ovog dana, mi se setimo i poštujemo sve one koji su radili za domovinu. One aktiviste, intelektualce, borce, radnike, zemljoradnike, one građane koji su tokom celog života, svojim svakodnevnim radom dali vanredan doprinos izgradnji jednog pravednog društva. Jednog društva slobodnih ljudi i ravnopravnih građana. Jedne demokratske države sa vladanjem reda i zakona sa odgovornim institucijama u službi građana.

Republika Kosovo danas je davalac važnog doprinosa za razvoj dobrosusedskih odnosa u region, i bilateralnih odnosa sa jasnim ciljem članstva u Evropsku Zajednicu i NATO.

Mi narod Kosova smo počeli novo poglavlje u našoj istoriji – poglavlje mira, razumevanja, saradnje i poštovanja među narodima i zemlja, svesni da građani Kosova, kao i građani celog sveta, zaslužuju jedan dostojanstven život u slobodi, ravnopravnosti i dostojanstveni preuzimajući sudbinu u svojim rukama uz nepoštednu pomoć naših međunarodnih prijatelja, koji su doprineli našoj konsolidaciji ka demokratska država..

Mi gradimo jednu novu viziju za našu zemlju i naš narod, viziju jedne jasne evropsko-atlantske budućnosti.

Mi smo posvećeni da neprekidno radimo, ispunjavajući sve uslove i standarde da Republika Kosovo postane zemlja članica Evropske Zajednice i NATO-a uz  večito, ustrajno i strateško, prijateljstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Republika Kosovo prati politiku dobrosusedstva sa svim državama i kao demokratska država poštujemo suverenitet i integritet svih ostalih država. Onako kako i ostale države poštuju suverenitet Republike Kosovo i njen teritorijalni integritet.

Poštovani građani,
Republika Kosovo, svoje kapacitete u oblasti reda i bezbednosti ima uvek u funkciji vladanja reda i zakona, uz poštovanje najviših normi i standarda u oblasti odbrane ljudskih prava i slobode.

Ovi kapaciteti su isprepleteni sa NATO-m, sa strukturama evropske i međunarodne bezbednosti, budući deo i doprinoseći u izgradnji globalne arhitekture bezbednosti.

U ovu misiju unapređenja naše strukture bezbednosti i sprovođenja reda i zakona mi imamo snažnu podršku KFOR-a i EULEX-a, međunarodne misije koje smo pozvali u našu zemlju, kojima se zahvaljujemo za posvećenje prema Kosovu i njihovu pomoć za obezbeđenje mira naše nove države.

Snaga Bezbednosti Kosova, svojom posvetom i visokim osećajem odgovornosti, sa neumornim radom i obukom i osposobljavanjem u skladu sa visokim standardima NATO-a jeste jedna od institucija sa najvećim poštovanjem u Republici Kosovo.

Snaga bezbednosti Kosova, budući jedna profesionalna i efikasna snaga, za sve hitne/emergentne situacije, kao i za učešće u humanitarnim i mirotvornim misijama, zauzima ključno mesto pri izradi i primeni politika bezbednosti naše države i ispunjavanju naših strateških ciljeva u pravcu integracije u EZ-e i NATO, uspostavljajući ustrajne temelje jedne demokratske i miroljubive snage, koja u sebi sadrži jednu slavnu prošlost, jednu ustrajnu sadašnjost i jednu bezbednu budućnost, u skladu sa vizijom Republike Kosovo, jedne države izgrađene ne načelo ravnopravnosti i slobode za svakog građanina.

Republika Kosovo, još od oslobođenja zemlje, je izgradila Kosovsku Policiju, kao jedna poverljiva institucija, koja uživa čast i najveće poštovanje, za profesionalan i nesebičan rad, u službi svih građana.

Kosovska Policija, osposobljena i uvežbana u skladu sa najvišim standardima Evrope, daje vanredan doprinos u očuvanju javnog reda i mira, u sprečavanju i suzbijanju organizovanog kriminala, kontrabande i korupcije, nepristrasnim sprovođenjem zakona.

Poštovani pripadnici Snage Bezbednosti Kosova
Poštovani pripadnici Kosovske Policije
Poštovani pripadnici struktura hitne/emergentne i civilne službe
Vaš defile danas poštuje vaš rad, profesionalizam i vaše poverenje da budete u službi države, da budete u službu svih građana. Posvećenje u vašem radu uzdiže vas i ističe. Članovi vaših porodica su ponosni na Vašu službu. Država, Republika Kosovo, ceni Vaše angažovanje.

Ovaj defile jeste simboličan ali i vrlo značajan jer pokazuje da ste Vi danas sposobni izvršiti svaki zadatak. Pokazuje da domovina ima poverenje u Vas, pokazuje da su naši međunarodni prijatelji, koji su investirali u Vašem profesionalnom obučavanju, koji su pomogli sredstvima, danas su zadovoljni sa rezultatima ove saradnje, sa plodovima koji se vide u ovom defileu.

U institucijama Republike Kosovo ćemo nastaviti dati podršku i pažnju da kao posebne strukture postižete najviše standarde u službi. Da budete potpuna ravnopravni sa strukturama zemalja Evropske Zajednice.

Poštovani građani,
Sloboda i nezavisnost zemlje je stečena nepoštednim radom celog   naroda Kosova. Ova pobeda je postignuta i snažnom međunarodnom podrškom naših prijatelja, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske Zajednice i sa vojnom intervencijom NATO-a.

Ovo nas obavezuje da gradimo demokratsku državu i društvo. Da stvorimo jedan miran i bezbedan ambijent. Da gradimo jednu zemlju u kojoj svi građani slobodno žive i rade gradeći sadašnjost i uvideći budućnost za sebe i generacije koje dolaze. Da vodimo našu zemlju napred, doprinoseći svaki u svojoj oblasti, ceneći i vrednujući rad i posvećenje i radeći za napredak zemlje.

Sretan Vam Dan Nezavisnosti!
Blagosiljao Bog Kosovo!
Blagosiljao Bog naše prijatelje!
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.