Sinjalizimi

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim:

Alban Halili - Udhëheqës i Divizionit për Dekorata, Falje dhe Shtetësi

Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës 

 

Email: sinjalizimi.zprk@president-ksgov.net