presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Predsednica Jahjaga susrela se sa predsednikom Evropskog Parlamneta g-dinom Jerzy Buzek

Predsednica Jahjaga, susrela se i sa predsednikom Evropskog Parlamenta g-dinom Jerzy Buzekom.

(Predsednica Jahjaga se pojavila i u Komisiju za spoljne poslove Evropskog Parlamenta. Predsednica je organizovala večeru  za  evroparlamentarce.

Predsednica Jahjaga posetila je Ambasadu Republike Kosova u Briselu).

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, u toku zvanične posete u Briselu, sinoć se  susrela sa predsednikom Evropskog Parlamenta, Jerzyjem  Buzekom.

Predsednik Buzek je rekao da je zadovoljan posetom najvišeg državnog nivoa Kosova i istakao je svoju podršku.

On je rekao da budućnost Kosova je u EU, jer je evropska zemlja i istakao je da će Kosovo imati jasnu agendu integracija i dijaloga za liberalizaciju viza.

Predsednik Buzek je rekao da Evropski Parlament ima proceduralnih poteškoća jer Kosovo još nisu priznale pet zemlje EU i procedure odlučivanja su takva da Parlament samo poziva i potstiče zemlje da priznaju nezavisnost Kosova, one su suverene i same odlučuju.

Predsednik Paralmenta Evrope je rekao da Kosovo nije ostalo izolovano i da institucija koju on vodi drugačije se ponaša sa zemljama sa kojima se ne slaže, ne susreće se sa parlamentarcima i visokim zvaničnicima  i ne vrši posete zvaničnog karaktera.

On je rekao da su na Kosovu prisutne evropske institucije koje pomažu u svim procesima i izrazio je spremnost predsednici Jahjaga za pripremu Kosova na evropskom putu.

Nakon susreta, predsednik Buzek i predsednica Jahjaga dali su izjave pred mnoštvo medija koje prate posetu predsednice Jahjaga u Briselu.

Predsednica Jahjaga je rekla da je informisala predsednika Parlamenta Evrope, g-dina Jerzy Buzeka o procesu parlamentarnih izbora, o vladinoj koaliciji i o izboru predsednice, o ustavnim promenama i izmenama u izbornom sistemu u funkciji unapređivanja demokratskih procesa, poštenih i fer izbora, uticaja građana na izborni proces kao i o parlamentarnoj kontroli vlasti.

Ona je rekla da je od g-dina Buzek tražila da Kosovo dobije putokaz za liberalizaciju viza i da ima jasan put članstva u EU.

Kosovo kao zemlja i narod je deo Evrope i pripada evropskoj civilizaciji i da prijem Kosova u ćlansvu EU je jedina perspektiva koju vide svi građani Republike Kosova, bez razlike na etničku, versku, rasnu ili drugu pripadnost, rekla je predsednica Jahjaga.

Ona je isto tako izrazila svoje zahvalnosti g-dinu Buzeku za angažman i pomoć EU Kosovu u izgradnji kapaciteta vlasti na centralnom i lokalnom nivou, a posebno u parlamentarnom životu i u procesu demokratizacije.

Predsednica Jahjaga je rekla da Kosovo procesom decentralizacije ispunila obaveze i kao zadatak, ali pre svega kao ubeđenje, o jednakim pravima za sve  etničke zajednice, posebno za Srpsku zajednicu, koja je predstavljena na lokalnom i centralnom nivou-u Skupštini i Vladi Republike Kosova.

Kosovo je izgrađeno kao građanska država i na taji način sprečava tendencije za etničke podele kao i zahteve Srbije za podelu Kosova ciljajući na teritoriju severno od reke Ibar ili za razmenu teritorija između Kosova i Srbije  na linijama etničkih granica, nastavila je ona.

Predsednica Jahjaga je rekla da članstvo Republike Kosova i Republike Srbije u EU rešilo bi ove kontradikcije i omogućilo bi da  se oba naroda i obe zemlje uzajamno pomažu, pomagajući svojim etničkim zajednicama u dotičnim zemljama.

Izjavila sam g-dinu Buzeku da ja kao predsednica Republike Kosova, ali i ostali rukovodioci Kosova spremni  smo da se susretnemo sa predstavnicima Republike Srbije bilo kada i bilo gde u svetu, kao nosioci legitimiteta naših zemalja i diskutovaćemo po svim pitanima, poštujući suverenitet, teritorijalni integritet i poštujući ispravna i recipročna rešenja zasnivana na Evropskim zakonima i standardima, rekla je predsednica Jahjaga.

Republika Kosovo i njena nezavisnost su realnost koja je donela mir i stabilnost u regiji i nepovratan i je proces o kom se ne negocira sa nikim. Jasna Evropska perspektiva svih zemalja EU efikasno bi zaokružio proces Evrpskih integracija i obezbedio bi ekonomski razvoj, koji bi bio značajan i unapredio bi demokratske procese i vladavinu zakona, parlamentarnu kontrolu vlade, završila je predsednica Atifete Jahjaga.

*****

Predsednica Jahjaga se pojavila i u Komisiji za spoljne poslove Parlamenta Evrope.

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga održala je govor u Komisiji za spoljne poslove Parlamenta Evrope, gde su bili prisutni  i predstavnici Delegacije za Jugo-istoćnu Evropu, ona je govorila o stanju na Kosovu i o putu Kosova ka evro-atlantskih integracija.

Sala Parlamenta Evrope je bila puna sa poslanicima svih stranaka i gostima, predsednica je odgovorila na niz pitanja oko dijaloga sa Srbijom, oko strategije za priznavanje od pet zemalja EU, o organizovanom krimnalu i korupciju, o učlanjenju  Kosova u međunarodnim organizacijama, o imunitetu poslanika, o položaju Srba na Kosovu, o Planu presidenta Ahtisari i njegovom sprovođenju, o predlozima za podelu Kosova i za razmenu teritorija, itd.

Poznavaoci takvih susreta kažu da do sada nije se desilo da sala susreta bude krcata,  da nije bilo tolikog interesa medija,   da poslanici aplaudiraju nakon reći predsednice i na kraju susreta da dolaze i pozdravljaju sa njom.

*****
 
Predsednica je priredila većeru za evroparlamentarce

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, priredila je večeru za grupu evroparlamentaraca iz svih stranaka. Večera je tekla u prijateljskoj  atmosferi u toku koje se konkretno govorilo o nalasku praktićnih puteva za što brzu integraciju Kosova u evro-atlantskim strukturama, govorilo se o demokratizaciji Kosova, o procesu Ustavnih promena izbornog sistema, o ekonomskom razvoju itd.

Poslanici su predsednici Kosova dali podršku i pružili pomoć za bolje upravljanje i za razvoj demokratskih procesa kao i pružali konkretnu pomoć za priznavanje Kosova od zemalja koje to još uvek nisu učinile.

*****

Predsednica Jahjaga je posetila Ambasadu Republike Kosova u Briselu

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, posetila je Ambasadu Republike Kosova u Briselu, koja je smeštena u novoj zgradi.

Ona je dočekana od ambasadora Ilir Dugolli zajedno sa diplomatskim i konzularnim osobljem ambasade i informisao je o toku radova za renoviranje zgrade ambasade, o organizovanju rada i o aktivnostima koje odvija ovo diplomatsko predstavništvo Kosova u Briselu.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.