presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Održan drugi sastanak Nacionalnog Veća Protiv Korupcije

Pod predsedavanjem Predsednice Republike Kosova, gospođe Atifete Jahjage, danas je u Prištini održan drugi sastanak Nacionalnog Veća Protiv Korupcije, tema kojeg je bilo razmatranje zakonodavnog okvira I identifikacija načina za jačanje postojećeg zakonskog okvira za suzbijanje korupcije

Nakon uvodnog izlaganja Predsednice Jahjaga sa prigodnim govorom su se obratili I zamenik premijera i ministar Pravde u Vladi Republike Kosovo, g.din Hajredin Kuči  i zamenik šefa Misije EULEX-a, g.din Andy Sparks.

U nastavku dajemo govor Predsednice Jahjaga:

Poštovani članovi Nacionalnog Veća Protiv Korupcije,
Poštovani Zameni Premijera, Kući,
Poštovani ministar Ređepi,
Poštovani gospodin Peci,
Poštovani predstavnici Državnog Tužilaštva
Poštovani gospodin Sparks,
Poštovani predstavnici medija,

Želim vam dobrodošlicu na drugi sastanak Nacionalnog Veća Protiv Korupcije, na temu sprovođenje zakonodavnog programa u oblasti protiv korupcije .

Ubeđena sam da ćete sa vašim konkretnim predstavljanjem  pomoći razmatranje ove teme i analizirajući konkretno stanje sa predlogom mera kako bi naša borba protiv korupcije u društvu dala rezultata.

Želim da ovaj sastanak započnem sa pokretanjem nekih od pitanja koje smo raspravljali na inauguracionom sastanku ovog Veća. Svi smo izrazili posvećenje i spremnost da preduzmemo konkretne postupke protiv korupcije,

Naglasili smo potrebu za koordiniranjem nastojanja i naših institucionalnih postupaka ; raspravljajući ključna pitanja i ponudu konkretnih preporuka za sprečavanje i suzbijanje korupcije,

Korupcija je jedno zlo koje ugrožava naše društvo, institucionalni integritet naše države i naš put u pravcu prosperiteta. Ovaj fenomen šteti ekonomsku stabilnost jer stvara nesigurnu i nepovoljnu klimu i udaljava inostrane investicije te smanjuje nivo stranog kapitala.

Kosovo nudi povoljne uslove za privlačnost stranih investicija , ali korupcija ugrožava povoljnu klimu našeg tržišta, ne odražavajući jedno ozbiljno tržište koje poštuje načela slobodnog tržišta. Nego poštujući jedno tržište gde mito određuje pravila igre.

Korupcija ugrožava mora našeg društva, upotrebljavajući ga kao izabrani instrument građana za izvršavanje poslova. Mi kao društvo i institucije imamo za obavezu eliminirati ubeđenja da je najlakši i najkraći put u pravcu postizanja određenog cilja jeste korupcija.

Ukoliko nismo efikasni i potpuno uspešni u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala onda mi pretimo da se pretvorimo u jedno društvo u kojem naša deca bi rasli u jednom ambijentu, gde bi se kao oblik za  postizanje uspeha smatralo mito i korupcija. Mi trebamo sprečavati da pojava korupcije postaje kultura rada državnih institucija i još gore kultura svakodnevnog života našeg društva.

S toga svi mi zajedno treba da se mobiliziramo da ne bi ovaj fe4nomen menjao obraz i imidž našeg društva.

Korupcije preti i javnoj bezbednosti. Pretimo da profitabilni individualni koruptivni interes da se postavlja nad državnim interesom i nad interesom građana. Pretimo da se interesi nekih individualaca i grupa smatraju važnijim nego interesi građana naše države. Interesi ovih prekršilaca zakona su u suprotnosti sa pravima i slobodama građana.

Niko nije nad zakonom i ovo je načelo sa kojim suzbijamo svaki pokušaj ili pojavu korupcije bez obzira ko stoji iza nje, osoba, grupacija ili klan. Koliko god pretenduju da su jaki oni nikada se ne mogu postaviti nad interesima države.

Republika Kosovo dokazuje sebe svakodnevno kao nezavisna, suverena i demokratska država u odnosima sa međunarodnim partnerima. Ali pretimo da korupcija postane dominantna pojava imidža koji se odražava, preteći našem položaju na međunarodnoj areni. Preteći našem stalnom angažovanju za povećanje broja priznanja i članstvo u međunarodne organizacije.

Tokom puta ka konsolidaciji demokratske države, mi smo imali i nastavljamo imati podršku naših međunarodnih partnera i prijatelja; prema tome ne smemo izneveriti ni njih a niti sebe. Međunarodna podrška je bila rako važna za naša dostignuća, tako da ne trebamo dozvoliti da korupcija oslabi odnose između nas.

Suzbijanje korupcije će biti jedna sveobuhvatna strategija, koju besumnje će da predvode institucije. Ali naše nastojanje za suzbijanje ovog fenomena, koje dotakne sve oblasti života, će biti uspešna kada i sam građanin bude dao svoj doprinos. Mi kao društvo ćemo stvarati takav ambijent da svaki građanin sa ponosom i časno će prijaviti pred odgovarajućim organima koruptivne slučajeve.

Za ovo smo stvarali i stvoriti ćemo sve potrebne mehanizme kako bi građanin bi potpuno zaštićen i nagrađen za svoj građansku svest u funkciji reda i zakona. Saradnja građana sa institucijama je od posebne važnosti za suzbijanje korupcije.

Mi kao društvo uz angažovanje svih faktora naročito civilnog društva, medija , školskog vaspitnog sistema, treba da stvorimo svest građana o šteti i posledicama korupcije kao jedna nakazna pojava koja povećava siromaštvo i šteti institucionalne osnove države, šteti vladanju zakona i kvari moralne vrednosti društva.

Korupcija je uvek povezana sa organizovanim kriminalom, podstiče i pomaže kriminalnu delatnost. Korupcija je jedna povezanosti loših biznisa i korumpiranih upravljača zemlje, koji ruši ekonomsku osnovu i poverenje građana u institucije.

Korupcija je jedan zloban krug kojeg trebamo lomiti. Korumpiran nije samo onaj koji prima mito nego i onaj koji to nudi. Osvešćenje građana da ne bude deo ovog kruga i da prijavi svako koruptivno ponašanje je bolja mera sprečavanja i iskorenjivanja korupcije.

Borba protiv korupcije počinje ozbiljno kada se uspostavlja odgovarajuća zakonska infrastruktura i kada se obezbedi njena potpuna primena. Ova pitanja su identifikovana i u Izveštaju o Progresu Evropske Komisije, kao faktor koji bledi efikasnost borbe protiv korupcije.

Mi već imamo paket zakona protiv korupcije koja se popunjava novim zakonima i predlozima koji su dati na prvom sastanku i na ovom putu imamo iskustvo i pomoć Evropske Zajednice. Norma je da svi ovi zakoni budu u saglasnosti sa aki-komuniter.(acqui communitare).

Republika Kosovo ima aspiracije postati član Evropske Zajednice. Odnosi sa državama Evropske Zajednice su recipročni odnose i mi trebamo reflektirati da smo ozbiljan partner, odlučan i koji ispunjava sve potrebne standarde da postane član sa ravnopravnim pravima u porodici Evropske Zajednice.

Na prošlom sastanku su identifikovani neki propusti u okviru zakona i potreba za efikasniju institucionalnu koordinaciju za sprovođenje iste.

Preporučeno je da se korupcija tretira kao krivično delo u novom krivičnom zakonu. Ističući potrebu da ne prijavljivanje  ili lažno prijava bogatstva se sankcioniše kao krivično delo. Te je izražena potreba ujedinjenja kategorije krivičnih dela koje spadaju u oblast korupcije. Ove preporuke će služiti za daljne dopunjavanje zakonskog okvira.

Potreba za adekvatnim zakonskim okvirom i potpuno njeno sprovođenje jeste neophodno radi sprečavanja da se percepcije ne interpretiraju kao činjenice. S toga, kao što smo i preporučili, uspostavljanje jednog zajedničkog statističkog sistema  za tretiranje koruptivnih istraženih ili kažnjeni dela.  Ovaj sistem će identifikovati zastoj od prethodne istrage, do krivičnog gonjenja, pa do suđenja o slučaju.

Trebamo nastavljati sa potrebnim reformama u Tužilaštvu  i sudstvo da imamo  nezavisne organe, efikasne i stručne za gonjenje, Tužilaštvu i sudovima. Da se mere efikasnost i rezultati rada ovih organa. Uz funkcioniranje svih veza koje povezuju postupke otkrivanja , istrage, postupaka i kažnjavanja korupcije.

Poštovani učesnici,

Na kraju dozvolite mi da ponovo naglasim da Borba protiv korupcije jeste jedno od naših glavnih angažovanja u izgradnji državnosti i razvoj demokratskih procesa naše zemlje. Potpuno sprovođenje načela „Nulte tolerancije prema korupciji i organizovanog kriminala“, jeste naše investiranje na putu Evropsko Atlantske integracije.

Svi: kao institucije, kao društvo i kao građani trebamo biti posvećeni za sprovođenje sveobuhvatne strategije sa kažnjivim merama, sprečavanjem i suzbijanjem korupcije i organizovanog kriminala, jer korupcija smeta razvoj zemlje, ometa vladanje zakona, smeta razvoj demokratskih procesa, smeta poštenje ka građansku vrednost, smeta jačanje institucija, smeta proces Evropsko Atlantskih integracija i evropsku perspektivu Kosova, smeta dolazak inostranih investicija i kapitala u našu zemlju.

Za to, ja kao Predsednica Kosova, sam osnovala ovo Veće Protiv Korupcije radi koordiniranja svih institucionalnih postupaka uz angažovanje i civilnog društva i drugih relevantnih faktora i današnji sastanka pokazuje da mi zajednički postižemo rezultate i zajedno ćemo pobediti ovu borbu.

Hvala Vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.