presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

NOVOGODIŠNJA PORUKA V.D. PREDSEDNIKA REPUBLIKE, DR. JAKUP KRASNIĆI UPUĆENA GRADJANIMA REPUBLIKE KOSOVA POVODOM ZAVRŠETKA 2010 GODINE

Nezavisna, suverena i demokratska država Kosova je vaše delo, jeste kruna nastojanja i vekovnog žrtvovanja njenih samopouzdanih generacija. Nad ovom pobedonosnom osnovom, smo, mi gradjani i institucije Kosova, 2010 gidine unapredili našu zemlju u pravcu razvoja i blagostanja, u pravcu istorijskih ciljeva ulaska u veliku porodicu Ujedinjenih Naroda i u pravcu euroatlantskih integracija.

Dragi gradjani Republike Kosova

Nalazimo se pri završetku jedne važne godine za Kosovo. Godina 2010 je zapečatilo legitimno pravo Kosova da bude nezavisna i suverena država. Tokom ove godine Kosova je nastavila reforme institucionalnog života, obeležila je jedan solidan ekonomski i društveni razvoj i uspostavila jednu celishodnu zakonsku i fizičku infrastrukturu. Ova je godina inaugurirala početak radova na segmentu nacionalnog autoputa Vrmnica-Merdare, koja će biti jedna važna medjunarodna arterija.

U godini koju ostavljamo za sobom, Kosova je je uspela podići na novi i viši nivo njen položaj u regionalnom i u medžunaronom smislu tretiranja uopšte. Uspeli smo postići mnogo uspeha, koji su plod angažovanja gradjana i institucija naše države, ali i partnerstva sa mnogo naših prijatelja, s toga imamo razloga da se ponosimo, da slavimo i čestitamo ovu smenu godina.

Poštovani gradjani

Nezavisna, suverena i demokratska država Kosova je vaše delo, jeste kruna vekovnog angažovanja i žrtvovanja njenih samopouzdanih  generacija. Nad ovom osnovom pobeda, 2010 godine, gradjani i institucije Kosova su unapredili našu zemlju u pravcu razvoja i blogostanja, u pravcu istorijskih ciljeva članstva u velikoj porodici Ujedinjenih Naroda i u pravcu euroatlantskih integracija.
Dragi gradjani

U 2011 godini Kosova ima mnogo projekata da ostvari i mnogo izazova s kojima će se sučeljavat. Mi ćemo nastaviti da se predano angažujemo da bi 2011 godina Kosovu donela predstavničke institucije i izvršne organe, uspostavljene po volji njenih glasaća, da konsolidiramo demokratski sistem, da obezbedimo potpuno vladanje zakona i da poboljšamo život gradjana. Imam potpuno poverenje na volju i energiju naše zemlje, na rodoljubivu dušu, na znanje i sav pozitivni potencijal za kretanje u pravcu novih neprekidnih uspeha, koje zaslužujete vi, koje zaslužuju naša draga i dobra deca, koje zaslužuje Republika Kosova.

Dragi gradjani Republike Kosova

Prilikom ove tradicionalne proslave se obraćam svim gradjanima Kosova unutar i van domovine, bez obzira na naciju, jezik i veroispovest, svim gradjanima sela i grada, muškarcima i ženama, starima i mladima, intelektualcima, studentima i učenicima, nastavnicima, državnoj administraciji, policajcima i vojnicima, lekarima i socijalnim radnicima, porodicama boraca i žrtava, veterana Nacionalnog Pokreta, invalidima Oslobodilačke borbe, porodicama koriscnice socijalne pomoći, hendikepiranima i penzionerima, sretna Nova 2011 Godina!

Želim da ova godina donosi uspeh i napredak, dobro zdravlje, blagostanje za svakog i u svakoj porodici Kosova. Naše najljepše želje idu takodje i svim medjunarodnim predstavnicima na Kosovu, za vojnike i oficire KFOR-a, za EULEX, sa kojima delimo naš zajednicki postignuti uspeh, za predstavnike Evropske Zajednice, diplomatske predstavnike, agencije OUN, donatore i mnoge podržavaoce, inostrane investitore itd.

Dragi gradjani,

Želim da trpeze svih porodica Kosova budu bogate, da naša lica budu nasmela, da vera za svladavanje svakog izazova bude nepokolebljiva, ne samo prilikom proslava, nego, svakog dana Nove 2011 Godine i nadalje, u našoj svetloj i sigurnoj perspektivi!

Živeli! 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.