presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Novi javni tužioci su položili zakletvu pred Predsednicom Jahjaga

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga danas je dekretirala imenovanje jednog broja tužilaca opštinskog tužilaštva zemlje.

Dekretiranje je izvršeno na osnovu člana 84. tačka 18. Ustava Republike Kosovo, člana 19. paragraf 1. Zakona Br.03/L-224, o Tužilačkom Savetu, te na osnovu odluke Tužilačkog Saveta Kosova  Br.52/2012, od dana 17 Aprila 2012 godine.

U pratnji Glavnog Tužioca Kosova, g.din Ismet Kabashi, zakletvu su pred Predsednicom Jahjaga položili sledeći dekretirani novi tužioci: G.đa Sebahate Hoxha, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Prištini, g.din Valdet Gashi, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Prištini, g.đa Raze Loshaj, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Prištini, g.đa Florije Saliju-Shamolli, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Ferizaj / Uroševac, g.din Bahri Salihu, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Ferizaj / Uroševac, Visar Musa, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Ferizaj / Uroševac, g. din Rasim Maloku, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Ferizaj / Uroševac, g.din Ismet Ukšini, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Gnjilane, g. Arben Ismajli, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Gnjilane, Esat Ademi, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Gnjilane, G.đa Ardita Beqiraj, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Peći, Ismet Tofaj, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Đakovici i g.đa Fetije Bajrami – Shala, tužilac Opštinskog Tužilaštva u Mitrovici.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.