presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

KONSULTATIVNO VEĆE ZA ZAJEDNICE JE ODRŽALO REDOVNI SASTANAK

Konsultativno Veće za Zajednice, na sastanku održanog 5 Novembra 2010, kojim je predsedavao zamenik predsedavajućeg, Ćerim Bajrami, usvojilo predložene zahteve Radne grupe za Obrazovanje, koje su upućene Vladi Repblike Kosova, Ministarstvu za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju, Državnom Veću za Kurikulu, Univerzitetu u Prištini, Univerzitetu u Prizren i Opštinskim Direkcijama za Obrazovanje, radi poboljšanja školovanja pripadnika zajednica na nivou srednje škole i u visokoškolstvo.

Veće je informirano od strane Radne grupe za pitanja zajednice roma, aškali i egipćana i o postupcima državnih ograna za sprovodjenje Strategije za integraciju ovih zajednica. Takodje Veće je usvojilo i Preporuke ove Grupe koje koje će se uputiti Tehničkoj Grupi Kancelarije za Dobro Upravljanje.
Radna Grupa za Zakonodavstvo je informiralo Veće o nacrt-zakonima relevantnih za zajednice, koji su izabrani od Radne grupe zasnovano na fazu obrade u kojoj se oni nalaze. Takodje ova Radna grupa je dopunjena sa članon hrvatske i srpske zajednice.

Na sastanku Veća je prestavljena i knjiga „Gradjansko i interkulturalno vaspitanje na Kosovu“ autora Džavit Redžaj, koji je udžbenik pripremljen od Visokog Komisionera za Nacionalne Manjine –OEBS-a. Na današnjem sastanku Veća, takodje, je predstavljen Projekat „Podrška za uzdizanje kapaciteta KVZ- za komuniciranje sa javnošću“, o kojem je, članove Veća, detaljno informirala predstavnica OEBS-a, g-dja Monica Llamazares.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.