presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Izlaganje Predsednice Atifete Jahjaga na Samitu lidera zemalja Centralne Evrope

Cast mi je da se obratim ovom susretu predsednika država Srednje i Istocne Evrope. Format ovog susreta održava duboke promene kroz koje je prošlo pola našeg kontinenta u poslednje dve decenije.

Poštovani predsednici država,
Ppoštovane ekselencije,
Dame i gospodo!

Cast mi je da se obratim  ovom susretu predsednika država Srednje i Istocne Evrope. Format ovog susreta održava duboke promene kroz koje je prošlo pola našeg kontinenta u poslednje dve decenije.
Važan korak u preobražaju Evrope je intervencija NATO-a na Kosovu. Ova intervencija je zabeležila prvi korak „izvan zone“ Alijanse za zaštitu ljudskih života i za promovisanje medunarodne norme prava na  odbranu. Zbog NATO-a i EU i rezultata politika njihovih otvorenih vrata, Jugo-istocna  Evropa je okoncala poglavlje konflikata i zemlje Zapdanog Balkana su u konacnoj fazi tranzicije. Danas, NATO i EU pokazuju da su generatori mira, bezbednosti i demokratske tranzicije izvan evropskih granica.
Dok, ostale zemlje u tranziciji, su se usredsredile na strukturalne reforme i stvaranja demokratskih društava, Kosovo je trebalo da izgradi mnogo toga od samog pocetka, nakon uništavanja njegovih institucija, društvenih struktura i ekonomske osnove.

Poštovani predsednici država,
Ekselencije,
Republika Kosovo dokazuje da je uspešna istorija demokratskog i multietnickog državotvorstva. Na ovom putu uspeha, Kosovo nije bilo usamljeno, vec  je dostojanstveno podržano od svojih prijatelja iz celog sveta. Koristim priliku da se zahvalim na podršci vašim vladama i narodima, koju su dali mojoj zemlji.
Kosovo danas ima svoje funkcionalne višeetnicke državne institucije. Kosovo kao posveceni clan transatlantske zajednice obavezuje se o istim ideailma i o visokim nacelima slobode, mira, demokratije i poštovanja ljudskih prava i prava zajednica, sa kojima  se rukovode i ostale demokratije.
Ali, ipak mi se suocavamo sa nizom izazova koji proizilaze iz naše kasne tranzicije i postizanja državnosti, kao i preostalim problemima sa Srbijom.
Kosovo ima potrebu za ojacanjem institucionalnih kapaciteta u oblasti vladavine zakona, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kao što možda i znate, u mojoj prethodnoj karijeri bila sam profesionalac za sprovodenje zakona i ucinila la sam da vladavina zakona bude jedan od prioriteta mog predsedavanja. Koristim ovu priliku da se zahvalim EU, SAD-a  i ostalima koji su dali doprinos podršci njihovoj zajednickoj misiji za vladavinu zakona na Kosovu-Eulex –u. Dok, radimo na konsolidovanju naših institucija, osnaživanju vladavine zakona i razvijanju naše privrede, mi smo uvek svesni za evropski put Kosova. Na ovaj nacin  Republika Kosovo je potpuno posvecena ispunjavanju kriterija uclanjivanja i vrednostima koje predstavlja Evropska zajednica i NATO. U izgradnji svoje buducnosti, Kosovo ce pratiti svoje unutrašnje reforme u skladu sa kriterijumima EU za prijem i uclanjenje u NATO.
Kosovo, ima odlicne odnose sa vecinom svojih suseda i cinimo sve što je moguce da otvorimo  novu stranicu odnosa sa Srbijom .
I uprkos  našoj prošlosti, Kosovo i Srbija, moraju biti susedi i jednoga dana isto tako cemo biti i prijatelji. Ovo je naša buducnost i ja  nestrpljivo  cekam da dode taj dan. U Evropi XXI veka nema mesta za stare ideje podele ljudi na osnovu etnicke pripadnosti. Kosovo i Srbija zbog tog razloga moraju da se uzajamno pomažu ka napretku i da jednom za sva vremena zatvore svoju tešku i bolnu prošlost.
Danas, gradani Kosova žive sigurni i u slobodi, zašticeni zakonom uz licni i društveni napredak. Posebno iskustvo moje zemlje dokazuje da postoje odredeni uslovi koji se trebaju ispuniti za uspešnu tranziciju, i to: mir i sigurnost, demokratske i odgovorne institucije – transparentne i više nacionalne uz duboko poštovanje vladavine zakona, tržišne privrede slobodne konkurencije, sigurnost privatnog i javnog vlasništva, kao i dobrosusedski  odnosi. To je ono što moramo znati kada je rec o novim demokratijama u susedstvu sa Evropom.

Poštovane ekselencije ,
Damo i gospodo,

Evropa ce biti cela i ujedinjenja onda kada se sve zemlje Zapadnog Balkana, ukljucujuci i Republiku Kosovo budu potpuno integrisane u EU i NATO. Celovita i ujedinjenja Evropa, sa kohezivnom spoljnom i bezbednosnom politikom bice veran aleat koji deli globalne odgovornosti sa SAD-om. Zajedno smo zajednica vrednosti koja obezbeduje medunarodni mir i bezbednost, pomaže nove demokratije u susedstvu sa Evropom i šire. Moja zemlja nestrpljivo ceka da da svoj doprinos unutar transatlantske zajednice i EU za postizanje ovog cilja.

Hvala vam na pažnji !
 

This site is registered on wpml.org as a development site.