presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Izjava predsednice Vjose Osmani na konferenciji za novinare

Poštovani građani,
 
Dragi predstavnici medija, hvala vam na današnjem prisustvu,
 
Sazvala sam ovu konferenciju kako bismo diskutovali o nekim pitanjima koja su tretirana u Izveštaju Evropske komisije o Kosovu, a koja se odnose isključivo na vladavinu prava u zemlji.
 
Posebno smatram neophodnim da se zadržim na nekim temama vezanim za proces vetinga u Republici Kosovo, sa redom i zakonom u našoj zemlji, uključujući i sever, kao i na pitanje izbornog procesa.
 
Što se tiče vetinga, Evropska komisija smatra da puna i jednokratna ponovna evaluacija svih tužilaca i sudija predstavlja izvor zabrinutosti. Kao predsednica zemlje, uopšte se ne slažem sa ovom konstatacijom. U stvari, nedostatak provere bio bi ozbiljna briga, a ne ispunjenje ovog procesa. Nesprovođenje vetinga ne doprinosi naporima institucija Republike Kosovo da garantuju vladavinu zakona, niti evropskoj budućnosti naše zemlje.
 
Dalje, u ovom izveštaju, Evropska komisija smatra da bi proces vetinga trebalo da bude konačna i vanredna mera, kada se iscrpe sva postojeća sredstva i mehanizmi. I ova konstatacija je pogrešna, pa čak i kontradiktorna jer su postojeći mehanizmi tu već godinama i pokazali su se neefikasnim. Istina je da ovim mehanizmima nije postignut ni rast profesionalizma, integriteta i građanskog poverenja u pravosudne institucije. Zbog toga je sama EU godinama kritikovala. S toga, veting nije samo važan, već je i neophodan i jedini način da se postignu svi oni ciljevi, koje je sama Evropska unija godinama predstavljala kao zahteve i prioritete za Kosovo.
 
Za razliku od onoga što se navodi u Izveštaju Evropske unije, ovaj proces će biti kontinuiran i sveobuhvatan. Godinama u raznim lokalnim i međunarodnim izveštajima se primećuje stagnacija u pravosudnom sistemu i nedostatak odgovarajućih mehanizama za rešavanje ovih stagnacija. Kao rezultat toga, vrlo je jasno da samo sa postojećim mehanizmima neće biti mogućnosti za realizaciju željenih reformi u našem pravosudnom sistemu.
 
Veting će zato biti ključni instrument za proveru integriteta, profesionalizma i kontrole imovine subjekata tog vetinga. Ovaj proces će takođe biti mehanizam za isticanje sudija, tužilaca i pomoćnog administrativnog osoblja koje ima integritet i koji su profesionalni. Veting će se vršiti u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, kao i najboljom praksom zemalja koje su vršile veting pre Kosova.
 
Ovo treba videti kao glavni napor institucija naše zemlje da garantuju vladavinu reda i zakona, preduzimajući duboke reforme u pravosudnom sistemu i obezbeđujući nezavisnost ovog sistema od intervencija bilo političke ili kriminalne prirode. Zato, kao predsednica zemlje, ne samo da zahtevam da se ovaj proces nastavi i ne zaustavi, već i da se ubrza, kao nužnost. Ohrabrujem sve odgovorne institucije da nastave ovaj posao prioritetno i u punoj saradnji sa našim međunarodnim partnerima. U međuvremenu, kao predsednica zemlje nastaviću, kao što sam to činila i do sada, da primenjujem najviše standarde zakonitosti i integriteta u svim mojim imenovanjima, uključujući i ona u pravosudnom sistemu. U prošlosti je bilo slučajeva da su na moj sto pristizali predlozi koji nisu ispunjavali zakonske kriterijume, bilo da su to lica koja su u prošlosti počinila krivična dela ili lica koja su u prošlosti polagala pravosudni ispit samo u Srbiji 2010. godine, naravno da je i ovo protiv zakona, ali ništa od ovoga nisam potpisala. Nisam predsednica koja potpisuje prazne papire i zato ću se pre procesa koji uključuju stalna imenovanja na ključne pozicije za vladavinu zakona u zemlji, kao što je slučaj sudija i tužilaca, uvek voditi principom sprovođenja i poštovanja integriteta i profesionalizma.
 
Druga tema kojom želim da se bavim je situacija u našim severnim opštinama što se tiče vladavine zakona.
 
Evropska komisija, i ove i prethodne godine, potvrđuje da je situacija na severu zemlje izazovna u smislu korupcije, organizovanog kriminala i nedostatka slobode izražavanja.
 
Ova situacija, prema mišljenju Komisije, predstavlja izazov za agencije za sprovođenje zakona na Kosovu.
 
Takođe, Evropska komisija u ovom izveštaju traži od Kosova i njegovih institucija, citiram: „Treba preduzeti dodatne mere za borbu protiv ilegalnih prelazaka granice i povezanih kriminalnih aktivnosti (uključujući korupciju), posebno na granici sa Srbijom.“
 
Tražimo od svih zvaničnika EU da ostanu verni ovim izjavama, tako da kad god se institucije za sprovođenje zakona Republike Kosovo bore protiv kriminala, korupcije, šverca u svakom kutku naše zemlje, uključujući i sever, imamo podršku ovih zvaničnika, a ne njihovo negodovanje.
 
Moj stav kao predsednice u vezi sa tim već je jasan: u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije nema kompromisa ni u jednom delu naše Republike. To su već dokazale institucije zemlje i taj stav je nepokolebljiv. Pošto su ovo nalazi Evropske unije, kao što sam ih pročitala, očekujemo od njih punu podršku u pogledu delovanja naših institucija po pitanju vladavine zakona u svakom delu Kosova, uključujući i sever, kao sastavni deo naše zemlje. S toga se nadam da u budućnosti zvaničnici EU neće davati jednostrane i neosnovane izjave koje mogu samo povećati tenzije i ometati naše napore u oblasti vladavine prava u svakom kutku Kosova.
 
Drago mi je što je danas bilo razmišljanja u tom pogledu, pa pozdravljam današnju izjavu sekretara Blinkena gde, naravno, nikada nije bilo sumnje, ali kojem se sada pridružio i visoki predstavnik EU Borell, koji su danas izjavili „pozdravljamo i podržavamo posvećenost Kosova u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“, i nadam se da će takva snažna podrška koja je  uvek postojala od strane Sjedinjenih Država, nastaviti da postoji i kod svih zvaničnika Evropske unije.
 
Treće pitanje o kojem želim da razgovaram nema veze sa izveštajem Evropske unije o Kosovu, već sa preliminarnom Deklaracijom Tehničkog tima koji je posmatrao izbore 17. oktobra, koji je došao na Kosovo na moj poziv koji sam uputila Evropskoj uniji.
 
Dozvolite mi da predstavim neka zapažanja u vezi sa ovim preliminarnim dokumentom:
 
Prvo, veoma sam zadovoljna što su izbori 17. oktobra opisani kao najbolji i najviše demokratski u regionu. Ovo je odlična vest za Republiku Kosovo i pokazuje nivo odmerenosti i demokratije u našoj zemlji;
 
Takođe sam veoma srećna što je ocena rada sadašnjeg CIK -a veoma pozitivna. Ovo je dostignuće, za razliku od posljednjeg konačnog izveštaja ove Misije u kojem je za izbore 14. februara utvrđeno da je CIK u nekim slučajevima dozvolio nejednak tretman birača, da je bivša predsednica prevazišla ovlašćenja pokušavajući da diktira rad IPŽP-a i bilo je značajnog ograničenja prava na efikasno rešenje, putem skraćenja roka za žaljenje.
 
Bez sumnje se u ovoj preliminarnoj Deklaraciji protivim konstataciji u jednoj od fusnota ove Deklaracije, kroz koju se pokušava da se da potpuno politička konotacija prekidu mandata bivše predsednice CIK-a u junu ove godine.
 
Prvi problem leži u činjenici da prestanak ovog mandata nema veze sa izbornim procesom 17. oktobra. Dakle, čak i posmatranje takvog postupka, koji je načinjen pre nego što su raspisani izbori 17. februara u potpunosti je van mandata ovog Tehničkog tima u smislu preliminarnih nalaza.
 
Kao što se primećuje iz Deklaracije, sada je došlo do primetnog poboljšanja u radu CIK -a, a novo rukovodstvo CIK -a je odlično organizovalo izbore.
 
Ali, dozvolite mi da budem veoma jasna tumačenje zakonitosti odluka predsednice je nadležnost nadležnih sudova, a ne misija koje daju takve izjave i zaključke.
 
Zakonodavstvo na snazi predviđa da je predsednica nadležni organ za imenovanje predsednice CIK-a, kao i za prekid njenog mandata. Dakle, predsednica je organ za imenovanje, predsednica je organ za razrešenje, a takođe je i organ koji ocenjuje integritet. Ova odluka je bila u potpunosti u skladu sa zakonom, u potpunoj saglasnosti sa Ustavom i jasnim vršenjem nadležnosti za zaštitu integriteta te institucije koja je toliko važna za zaštitu glasačkog prava naših građana. Rezultat se već vidi da je pozitivan, sa odličnim profesionalnim i apolitičnim rukovodstvom.
 
Kao rezultat toga, CIK više nije tema diskusije u korist političkih agendi, već se ocenjuje najvišim ocenama za njihov učinak, kako od strane međunarodnih misija tako i od domaćih posmatrača.
 
Na kraju, dozvolite mi da naglasim da niko neće moći da me zaustavi pretnjama da će me poslati u Ustavni sud. Što se mene tiče, neka mi šalju svake nedelje po jedan slučaj. Kao predsednica zemlje, ostaću posvećena potpunom sprovođenju Ustava i zakona na snazi ​​i biću beskompromisna u garantovanju integriteta i nezavisnosti nezavisnih institucija u zemlji. Iznad svega, imam jasan narodni mandat za zaštitu građanskog interesa. Upravo sam to uradila i ni u jednom trenutku se iz toga neću povući.
 
Dozvolite mi da još jednom naglasim da vladavina zakona ostaje glavni preduslov za naš uspeh kao Republike Kosovo. To ne znači pisati dobre zakone, to pre svega znači integritet institucija, integritet onih koji sprovode zakon. Radiću na tome ne samo dok sam predsednica, kao što sam radila ranije kao poslanica, već ću raditi do poslednjeg daha, uprkos pritiscima, pretnjama i ostalim koji dolaze ili mogu doći u budućnosti.
 
Hvala vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.