presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga na inauguraciji Društva Žena Policajac Kosova

Posebna mi je čast i zadovoljstvo da zajedno inauguriramo Društvo Žena Policajac Kosova, koje je kruna neumornog rada, odlučnosti i vašeg nepokolebljivog posvećenja, da budete deo stručnih međunarodnih foruma, koji ima za cilj jačanje institucije Policije i da se obezbedi rodna jednakost unutar njih.

Čestitam vam na ovaj uspeh – rezultat višegodišnjeg angažovanja prevashodno u cilju obezbeđenja što stručnih usluga bezbednosti i približiti iste što više svakom građaninu.
 
Policija Kosova nastavlja biti jedna od institucija većeg poverenja i to je zasluga angažovanja svakog pojedinca radi stvaranja jedne institucije koja služi svakom građaninu, u odbrani reda i sprovođenju zakona.

Policija Kosova je izgrađena prema najvišim stručnim standardima, sveobuhvatnosti zajednica, sa najvišim brojem žena u njoj, postajući na taj način najbliža institucija i vidljivija od svih kategorija društva.

Učešće žena u policiji je bilo ono što je odigralo važnu ulogu u izgradnji jednog društva gde svaki građanin snosi svoje  odgovornosti i daje svoj nepoštedni doprinos u izgradnji i garanciji zakonite države.

Učešće žena u policiji je bio izazov gledištima da učešće i angažovanje žena u društvu je ograničena u određenim oblastima.

Žena u policiji i ostalim strukturama bezbednosti je razbila tabu da žene ne mogu imati primarnu ulogu kada se radi o bezbednosti zemlje, pošto se tradicionalno jedna takva uloga poverovala muškarcima.

Njenim gledištima i doprinosom, žena se postavila u centar zaštite svakog građanina, svake marginalizovane grupe, suzbijanju korupcije i organizovanog krim8inala, formiranju jednog pravednog društva, uspešno se sučeljavajući i savladavajući se sa svim društvenim i stručnim  opasnostima koje dolaze uz rad. Žena u policiji je menjala percepciju pristupa građana u bezbednosti čineći nju jednom sveobuhvatnom institucijom.
 
Vi ste dokazali da uloga žene u državi koju sve više jačamo svakoga dana, jeste vrlo značajna, za izgradnju jednog demokratskog sveobuhvatnog društva koje odgovora potrebama svakog građanina.

Ima mnogo primera u svetu gde su žene dale doprinos postizanju mira i uspostavljanja bezbednosti, konkretan primer su žene Kosova.

Tokom miroljubivog otpora žene su bile one koje su osnovale i rukovodile civilno društvo, njihov je glas probio tadašnju izolaciju  Kosova, uspostavile su prijateljstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Zapada.

Bila je mnogo važno uloga kosovske žene i tokom rata gde osim aktivnog učešće u ratu bila je stub otpora putem brige koju je pokazala prema deci i starim osobama raseljenih unutar Kosova.
 
Žena je održala u životu instituciju porodice u svim okolnostima i u svako doba.

Tokom ovih godina nakon rata smo prošli kroz razna iskustva, doživeli smo velike socio – ekonomske transformacije, prošli smo kroz razne političke procese predvođene od jednog cilja – izgradnje jednog društva, jedne države u službi građanina bez razlike.

Imamo još mnoga toga za uraditi i ispuniti naš cilj da budemo članovi porodice Evrope i međunarodnih struktura bezbednosti. Prioritet za nas ostaje borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kroz koje je prošla svaka država u fazi tranzicije, a koje održavaju u zalog našu budućnost.

U ovaj naš izazov za red i zakon, uloga policije je ključna. Funkcionalnost struktura, kao ovo Društvo, koje jačaju instituciju Policije, ojačaju i samu ovu borbu.

Kosovo ide napred svakog dana u pružanju jedne jake države koja nudi mogućnost i pristup za realizaciju svojih potreba svakom građaninu. Na ovom putu nastavljamo da se sučeljavamo sa izazovima ali uspeh nam je garantovan kada imamo jednu sveobuhvatnu Policiju sa najvišim profesionalnim standardima.

S toga, ponovo naglašavam da učešće žene u strukture policije i ostalim institucijama bezbednosti i pravde će ojačati borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i ojačaće naše kretanje u izgradnji jedne države gde vlada red i zakon i gde svi građani uživaju svoja prava i slobodu bez obzira na etničku, versku, rasnu ili rodnu pripadnost.

Žena u ulozi odlučivanja u institucijama bezbednosti jeste sinonim jednog razvijenog i demokratskog društva. Obaveza je svakog od nas, da preuzimamo naše građanske i institucionalne odgovornosti, da bismo radili u izgradnji i jačanju države u kojoj vlada red i zakon.

Drage prijateljice,

Čestitam vam za vaše angažovanje i vaš neumoran rad u službi svakog građanina Kosova, u svakom delu zemlje. Sa vašim radom, sa vašim doprinosom koji ste dale učinile ste Kosovo jedno bezbednom zemljom za sve građane bez razlike  i tako smo podigli društvenu svest o važnosti učešća žene u svaku ćeliju života jedne države.

Ovaj uspeh je Kosovo poredio u zemlju koja nudi najbolje prakse ostalih država u tranziciji koje nisu uspele činiti ono što smo mi ovde činili za našu zemlju – da uspostavimo jednu instituciju stub koja svaki dan doprinosi ispunjavanju vizije za jedno demokratsko Kosovo.
 
Želim vam puno uspeha u vašem radu, i izražavam moju svesrdnu podršku i odršku institucija u funkcionalizaciji Društva Žena Policije Republike Kosovo, u svemu onom što stesa utvrđivale  kao vašu oblast delovanja, u podizanju imidža žene, policije i celog društva, kao društva koja podržava rodnu ravnopravnost, kao važnog doprinosa u poštovanju ljudskih prava, koje nalazi svoju osnovu u Ustav i zakone Republike Kosovo.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.