presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

GOVOR PREDSEDNICE KOSOVA, GOSPOĐE ATIFETE JAHJAGA, NA KONFERENCIJI MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA „ISTOČNA EVROPA U MULTIPOLARNOJ ERI“

Poštovani učesnici konferencije, Dame i gospodo, naša inicijativa da se organizuje takvu konferencija govori o spremnosti i potrebi naših država da budu akteri koji doprinose izgradnji ideja, koncepta i preduzimanja konkretnih akcija u transformaciju multipolarne ere.

Poštovani predstavnici institucija Republike Kosovo, Poštovani ministri spoljnih poslova,

Poštovani učesnici konferencije, Dame i gospodo, naša inicijativa da se organizuje takvu konferencija govori o spremnosti i potrebi naših država da budu akteri koji doprinose izgradnji ideja, koncepta i preduzimanja konkretnih akcija u transformaciju multipolarne ere. Ova transformacija na globalnom nivou, koja dolazi nakon pada ere polarizacije, uspona i pada velikih supersila i promene u međunarodnim strukturama odlučivanja, otvora put eri na koju ulazimo, eri integracije i partnerstva, era bezgranične mogućnosti za naše zemlje. Ja vama prenesem dokaze i argumente zemlje koja se često nalazila na raskršću istorije. Ovo iskustvo je dao novi smer praksama međunarodnih obaveza, u vidu humanitarne intervencije, koja je donela slobodu i demokratiju, i koje se kao norme koriste u međunarodnim odnosima za uspostavljanje demokratskog sistema i vrednosti civilizacije u zemljama koje pate pod diktatorskim režimima. Postavljanje zajedničke politike i koordinacija naših akcija, kao regiona,  nam pomaže da se utvrde prioriteti, što nam omogućava zajedničko povećanje težine i da   ojačimo i kao faktor u međunarodnoj sceni. Zajednička akcija dozvoljava nam da vidimo svet izbalansiran od nekoliko moćnih centara odlučivanja. Ovo se odlikuje uzajamnom ekonomskom zavisnošću , odnos tržišta i resursa, geopolitički i geostrateški uticaj. To je doprinos miru i stabilnosti koji sprovodi politika evropske integracije. Sve ovo naše iskustvo i naš cilj za budućnost čini da sarađujemo jedni sa drugima u pogledu bezbednosti, političke stabilnosti, jačanje institucija i demokratizacije društva. Ubeđena sam da kao region ćemo biti u stanju da izgradimo i transformišemo  naše institucije i naše politike, tako da su u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i da budu efikasnije u sprečavanju  pretnji  koje nas ugrožavaju danas. Borba protiv organizovanog kriminala, međunarodnog terorizma, trgovine ljudima, trgovine drogom, krijumčarenja i svih drugih nezakonitih pojava, ostaje stalni prioritet naših država. Kroz saradnju i razmenu iskustava mi ćemo sprečiti i voditi efikasnu borbu protiv ovog zla, na nivou zemlje i u međunarodnom razmeru. Republika Kosovo, suverena i nezavisna, koja je sada faktor stabilnosti u regionu, neophodno je da bude ravnopravni član svih međunarodnih organizacija, mehanizma bezbednosni, sa kapacitetima koji su obučeni sa NATO i SAD standardima, za ravnopravno učešće u mirovnim i humanitarnim misijama širom sveta. Kao i sve zemlje regiona, Kosovo ima za cilj da se integriše u Evropsku uniju i NATO. Kao zemlja mi nameravamo da izgradimo i dalje jačamo naše  stalno strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer delimo posvećenost za zajedničke vrednosti slobode i demokratije.

Kosovo vodi politiku dobrosusedstva sa svim zemljama. Ona je izgrađena  na principu građana, gde su svi građani, bez obzira na etničku, religijsku i rasnu pripadnost, imaju jednaka prava. Kao zemlja poštujemo suverenitet i integritet svih drugih država. Regulisano je Ustavom da Kosovo nema  teritorijalnih pretenzija prema nijednoj drugoj zemlji.

Naše zemlje su prošle kroz bolne istorije, sa ozbiljnim posledicama za sve. Učeći od prošlosti, mi podržavamo princip da sve države i narodi su jednaki. Nezavisno od broja i veličine teritorije, mi doprinosimo održavanju mira i stabilnosti, ostavljajući po strani jednom i za uvek politike hegemonije, pretnje za upotrebu sile, istorijskih uticaji ideologije mržnje. Dragi učesnici, danas je svet multipolaran i taj multipolaritet izražava se kao uticaj i ka odnos u međunarodne odnose na mnogo načina. Imamo jake države: SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija, Pakistan, Brazil, kao vojne sile, kao uticajne zemlje u regionu i šire, i kao ekonomske sile u svetu kapitala u određenim slučajevima. Evropska unija kao savez nezavisnih država ostaje da se analizira kao fenomen do sada neviđen u svetskoj istoriji. Ono sto ja mislim je da se danas Svetski multipolaritet ne meri snagom pojedinih država, niti njihovim uticajem na mir u svetu ili uticaja dominacije na pojedinom kontinentu. Ovo je jedan pogled, ali ne smatram ga značajnim i sveobuhvatnim. Ono što ja smatram kao multipolaritet danas je Evropska Unija, NATO, Organizacija ujedinjenih nacija, koje okupljaju oko sebe države i nacije koje imaju viziju osnovanu na dostojanstvo, na slobodu i jednakost, ali i na međusobnu podršku i implementaciju usklađene politike. Danas, zemlje regiona smo orijentisane da pomognemo jedni drugima, da primenjujemo ove principe i da koordiniramo svoje postupke, jer samo tako možemo da izgradimo prosperitetniju budućnost za naše zemlje i naše narode. U ovom trenutku, region ima jedinstvenu i neponovljivu mogućnost  da bude konstruktivan, moćan i glasan deo u izgradnju i jačanju  prenosne infrastrukture ovog procesa integracije u ovoj eri partnerstva.  Želeći vam dobrodošlicu u Republiku Kosova, želim da rad ove konferencije otvaraju nove puteve saradnje i podstiču nove ideje.  Hvala!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.