presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Jahjaga povodom pokretanja inicijative za odgovorno rodno budžetiranje

Sa zadovoljstvom vam se obraćam na početku ove inicijative koja označava korak bliže inkluzivnom društvu koje težimo da izgradimo, fokusirajući se na izgradnju politika koje teže garantovanju rodne ravnopravnosti.

Poštovani ministri,
Poštovani g. Hope,
Poštovana gđo Rogova,
 
Sa zadovoljstvom vam se obraćam na početku ove inicijative koja označava korak bliže inkluzivnom društvu koje težimo da izgradimo, fokusirajući se na izgradnju politika koje teže garantovanju rodne ravnopravnosti.
 
Često smo rgovorili da Kosovo ima zakonsku infrastrukturu garantovanja rodne jednakosti,ali smo identifikovali njeno sprovođenje kao slabu tačku.
 
Opšte rodno budžetiranje sada je deo zakonskog okvira zemlje koja od svih javnih institucija, kako onih na centralnom, tako i od onih na lokalnom nivou traži da integrišu rodnu jednakost u projekat razvojnih politika i u troškove javnog novca.
 
S toga je današnji korak pozitivna inicijativa koja će svakako doprineti sprovođenju zakona i stvaranju novih mogućnosti što većeg učestvovanja žena u ekonomskom razvoju i njihovoj perspektivi u sveopštem razvoju društva.
 
Rodna ravnopravnost je glavni faktor u garantovanju stabilnog društva. Žene su agenti mira, one su agenti stabilnosti, ali su ujedno i agenti razvoja.
 
Jednako učestvovanje žena garantuje demokratsko društvo, ekonomiju sa stabilnim razvojem i iznad svega svetlu budućnost za buduće generacije.
 
Svakako da se naš sadašnji razvoj ne bi dogodio bez nepokolebljivog i cenjenog doprinosa koji su žene uvek odigrale ne samo kao aktivni doprinosioci  u ekonomiji i na drugim životnim poljima, već i u njihovom neplaćenom radu u kućama ili u neformalnom sektoru.
 
Ali, naš cilj treba da bude da unapredimo naša društva još više, da zaštitimo demokratiju koju smo uz toliko muke sagradili, da promovišemo mir i sigurnost, a to ne možemo da uradimo bez učestvovanja žena u svakom životnom polju.
 
Žene se suočavaju sa mnogobrojnim strukturnim i sistematskim preprekama, koje otežavaju, ali i onemogućavaju njihovo aktivno učešće u ekonomiji i ispunjenju njihovih ekonomskih potencijala. 
 
 Poslednjih godina smo uz veću savest i uz više ozbiljnijeg truda od strane javnog sektora, ali i onog privatnog, identifikovali barijere sa kojima se suočavaju i da bi preuzeli potrebne mere, pošto je učestvovanje žena u ekonomiji počelo da se smatra ne samo ispunjenjem njihovih jednakih prava, već i kao pametno rešenje koje donosi korist i beneficije za celo društvo i njegovo sveopšte unapređivanje.
 
 S toga je današnji korak, korak koji predstavlja pametnu inicijativu koja pokazujee to, da je naša budućnost garantovana jednakim učestvovanjem svih građana.
 
Izgradnja naših gradova, njihova priroda treba da pokaže sastav društva, svakako da se ovo ne može izvesti dok za stolom ne budemo imali glas žena, bez razmatranja i uzimamja u obzir njihovih posebnosti i potreba.
 
Treba da obuhvatimo i da uzmemo u obzir doprinos i potencijal žena kada projektujemo razvoj naših gradova, opšte ekonomije naše države. Treba ovo da uradimo jer samo na ovaj način možemo da garantujemo stabilan napredak.
 
Želim da čestitam ministarstvima koja du obuhvaćena ovom inicijativom, USAID-u na datoj podršci, jao i Mreži žena Kosova, na ekspertizi koju one pružaju kako bi garantovali politike i programe koji garantuju rodnu perspektivu.
 
Ubeđena sam da ćemo iz ove saradnje, koja je za pohvalu, imati pozitivne rezultate. Očekujem i nadam se da će u budućnosti rodno budžetiranje biti norma nad kojom ćemo projektovati sveopšti razvoj društva.
 
Želim vam sretan rad! 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.