presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor predsednice Jahjaga na Formu privatnog sektora koji je organizovao program KOSME

Privatni sektor, ovaj glavni stub stabilnog ekonomskog razvoja, je prioritet u porastu. Ostavljan je po strani decenijama za redom, suočavao se sa strukturnim i tranzitnim izazovima, a posebno su mala i srednja preduzeća imala poteškoće da ispune njihovu misiju: razvoj i stvaranje radnih mesta, razvoj izvoza, oživljavanje inovativnih proizvoda i usluga i stvaranje boljih uslova života za naše građane.

Poštovana ministarko Bajrami
Poštovani predstavnici institucija Republike Kosova.
Poštovani zameniče kancelara,  dr Busek,
Poštovana ambasadorko Marty Lang,
Poštovani predstavnici razvojnih organizacija, preduzetnici i poštovani gosti,
 
Privatni sektor, ovaj glavni stub stabilnog ekonomskog razvoja, je prioritet u porastu. Ostavljan je po strani decenijama za redom, suočavao se sa strukturnim i tranzitnim izazovima, a posebno su  mala i srednja preduzeća imala poteškoće da ispune njihovu misiju: razvoj i stvaranje radnih mesta, razvoj izvoza, oživljavanje inovativnih proizvoda i usluga i stvaranje boljih uslova života za naše građane.
 
Od institucija Republike Kosova se traži više angažovanja u stvaranju preduslova za efektivno ekonomsko upravljanje, gde će nadvladati slobodna konkurencija, kao i izgradnju na razvojnom osnovu. Podrška privatnom sektoru je institucionalna odgovornost. Mi ne treba da štedimo napore kako bismo doprineli u osvetljavanju izazova pred nama, čija je težina konstantno bila na našim ramenima. Mi treba da otvorimo put napred. Nikada ne možemo da izgubimo nade za budućnost i treba da shvatimo da ne možemo da izbegnemo naše odgovornosti. Što se ranije suočimo sa ovim izazovima, to je bolje za nas i za generacije koje dolaze.
 
Prioriteti su jasni. Građenje ekonomske politike treba da se zasnuje na pravim podržavajućim programima i na podacima i istraživanjima od poverenja. Programi kao KOSME, koji su dali snažan doprinos u tom pravcu. Za stvaranje ekonomskom porasta, koji je toliko potreban kako bi se olakšali siromaštvo i nezaposlenost, treba izbegavati smetnje koje zaustavljaju ovaj porast.
 
Radi tog cilja, ja sam na početku godine koju smo ostavili za sobom, predstavila Vladi Kosova jednu listu ekonomskih mera, koje treba da se preduzmu odmah, kako bi se neke od ovih prepreka izbegle. Među predloženim merama su bili i nacrt novog zakona o javnim nabavkama kako bi se smanjili stepen zloupotreba i stepen korupcije.  Srećna sam što sam ovaj zakon dekretirala nekoliko dana ranije. Tražila sam, između ostalog, smanjenje vladinih troškova kako bi se smanjio budžetski deficit, nacrt zakona o strateškim ulaganjima kako bismo privukli strana ulaganja i sastavljanje strategije za deblokadu prirodnih resursa. Očekujem od Vlade da ubrza napore o zaključivanju ovog paketa mera kako bi reforme u korist razvoja privatnog sektora dobile potreban pravac.
 
U saradnji sa Privrednim komorama Kosova, na početku ove godine sam započela posete po kosovskim opštinama, kako bismo podstakli dijalog koji je potreban i koji fali ekonomskom razvoju, zapošljavanju i stranim investicijama. Sada je jasno, da naš ekonomski razvoj zavisi od stvaranja povoljnije klime za ulaganja, bez administrativnih prepreka, sa snažnom vladavinom zakona i jednake konkurencije.
 
Cilj ovih poseta jeste direktno tretiranje ovih prepreka kako bismo pomogli firmama da prodru na Kosovo, uz napore da smanjimo nezaposlenost i da povećamo kvalitet života na Kosovu. 
 
U našem suočavanju sa ovim izazovima nismo sami. Na sastancima koje sam imala sa austrijskim predsednikom, g. Fischer-om i sa mojim švajcarskim homologom, gđom Sommaruga, tema koja je preovladavala je bila ekonomija. Austrija i Švajcarska su među najbitnijim državama za Kosovo na njegovom putu jačanja državnosti i ekonomskog razvoja. Austrijska agencija za razvoj i Švajcarska agencija za razvojnu saradnju, kako svedoči i ovaj program, su među glavnim doprinosiocima razvojne pomoći na Kosovu. Ove dve države su i druga kuća za hiljade građana Kosova, koji su njihovim stručnim i finansijskim kapacitetima postali snažan stub kosovskog prosperiteta. Program KOSME je oživljen upravo pripadnicima iz dijaspore, koji su izgradili najbolje sinergije sa vladama Austrije u Švajcarske, kako bi unapredili razvoj privatnog sektora. Ne mogu a da se lično zahvalim vama, zameniče kancelara g. Busek, jer kada nam je osvajač zatvorio naše škole i univerzitete na maternjem jeziku, vi ste bili taj, koji je kao ministar obrazovanja u Austriji, otvorio vrata za albanske studente i vi ste im omogućili da skupljenim znanjem tamo, pomognu danas u obnovi naše zemlje. Veliko vam hvala!
 
Naši zajednički napori za jedan bolji život za građane Kosova treba da budu veći. Uz više radnih mesta, manje siromaštva, više sigurnosti, sve to treba da bude moguće preko razvoja privatnog sektora. Dijalog sa preduzetnicima treba uvek da bude otvoren i uvek treba da bude konstruktivan. S toga vam želim jedan uspešan i plodan forum.
 
Hvala vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.