presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Jahjaga na sesiji “Investicije na Kosovo” 9-tog Svetskog Ekonomskog Islamskog Foruma

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga danas je učestvovala na sesiji “Investicije na Kosovo”, organizovanog u okviru 9-tog Svetskog Ekonomskog Islamskog Foruma, koji se održava u London.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa  Atifete Jahjaga danas je učestvovala na sesiji “Investicije na Kosovo”, organizovanog u okviru 9-tog Svetskog Ekonomskog Islamskog Foruma, koji se održava u London.

Pred mnogo učesnika, mogućnosti inostranih investicija u našu zemlju su predstavili Valdrin Lluka, izvršni šef Agencije za Promociju Investicija na Kosovu i Kujtim Dobruna, predsednik  Ekonomske Inicijative za Kosovo.

U nastavku sledi govor Predsednice Jahjaga:

Želim da vam se zahvalim svima koji ste se priključili ovoj sesiji, koja ima za cilj da predstavlja Kosovo kao jednu novu mogućnost i buduću destinaciju. Zahvaljujem vam se za izraženo interesovanje i očekujem da zajedno počnemo jedno moguće partnerstvo da Kosovo postaje buduća destinacija vaših  investicija.

Poslednji globalni pad je podstakao da shvatimo da mi postajemo više nego ikad međusobno zavisni od resursa jedan–drugog radi osiguranja jednog ustrajnog razvoja za naše privrede i da odgovaramo potrebama i zahtevima, u stalnom rastu, naših društava.

Danas bi ja želela da sa vama podelim potencijal investicija koje nudi Kosovo.

Kosovo je steklo svoju nezavisnost pre pet godina kao izraz slobodne volje njenih građana, obnavljajući se posle rata koji ju je ostavio u ruševine; izgradila je jednu laičku, demokratsku državu zasnovanu na građanska načela, gde su prava svih građana garantovana Ustavom zemlje nezavisno od etničke ili verske pripadnosti. Jedna multietnička država međunarodno priznata od preko sto država.

Kosovo je prošla put tranzicije, putem onoga što ja nazivam tri transformacije: sa rata u miru, sa diktature u demokratiju i sa jedne centralizovane privrede na onu slobodnog tržišta. U više aspekata mi još uvek smo u toku kretanja kroz konsolidaciju nekih od ovih procesa, sučeljavajući se sa poteškoćama jedne zemlje u tranziciji, slično sa mnogo drugih zemalja u celom svetu.

Mi ostajemo odlučni za adresiranje izazova i da vodimo napred potrebne reforme. Sastavili smo strukturni i ustavni okvir koje čine Kosovo privlačnom destinacijom, u konkurenciji sa zemljama regije i šire, za inostrane i domaće investicije.

Strategija razvoja vlade Kosova se zasniva na obezbeđenju jednog ustrajnog ekonomskog rasta, promocije i podrške privatnog sektora, podršku obrazovanja i razvoja ljudskih resursa i orjentaciju javnih troškova na velikim projektima kao  npr. u infrastrukturu koja povezuje Kosovo sa glavnim putevima.

Još od kraja rata 1999 godine, Kosovo je doživela jedan  stalan ekonomski rast. Ustvari, Kosovo je jedno od malo zemalja u Evropu koja se nije sučeljavala sa recesijom tokom globalne finansijske krize i imala je jedan pozitivni rast. Jedan veći deo ovog uspeha je postignut zbog politika vlade koje su doprinele održavanju jednog stabilnog makro ekonomskog sistema.

Strateški položaj Kosova služi kao jedan most između regije SISA(Srednji Istok i Severna Afrika)  i Zapadne Evrope. Ovo je podržano od regionalnih sporazuma slobodnog tržišta i bez-carinskih sporazuma sa EZ-e, SAD-e i Turskom koje otvaraju mogućnost potencijalnim investitorima da ulaze u jedno rastuće tržište potrošača.

Kosovo je usvajala Evro kao službenu valutu, pruža zakonodavstvo u saglasnosti sa onom EZ-e i vrlo povoljnom za domaće i strane investitore. Ima jedan jednostavan poreski sistem sa niskim poreskim stopama  i izgradila jedan stabilan bankarski sistem koji odražava finansijsku ustrajnost. Najvažnije je da Kosovo ima najmlađe stanovništvo u Evropu, jednu dobro obrazovanu radnu snagu, jedno od  najvećih nacionalnih bogatstva.

Jedno od naših najjačih nacionalnih potencijala za investicije su prirodni resursi. Kosovo je peta zemlja po redu sa najvećim rezervama uglja u svetu. Pruža velike mogućnosti Podkontraktora Biznis Procesa u rudna bogatstva i energiji, obradi drveta i metala, tekstilu, informativnoj tehnologiji, prehrambenoj industriji, poljoprivredi i mnogo drugih oblasti.

Mi smo osnovali jednu posebnu Agenciju za Promociju Investicija Kosova, koja cilja propagirati investicije na Kosovu, i mogućnosti koje nudi Kosovo za potencijalne investitore. Agenciju predvodi g. Luka, koji zajedno sa g. Dobruna, koja dolazi iz Ekonomske Inicijative za Kosovo u Beč,  i koji će sa vama deliti  mnogo detalja za potencijal Kosova.

Kosovo je ostvarilo važan napredak uspostavljanjem institucija i stalno jača mehanizme sprovođenja zakona.

Mi smo takođe angažovani i sa strukturalnim reformama putem procesa privatizacije koji je proces još uvek u toku, pružajući vrlo atraktivne mogućnosti za sektor biznisa. Mi smo ostvarili važan napredak u poboljšanju klime biznisa putem zakonskih garancija i ostalih administrativnih procedura obavljanja biznisa za domaće i inostrane investitore. Zadnji izveštaj Svetske Banke Obavljanja Biznisa svrsta Kosovo među 10 glavnih reformatora u zadnje dve godine.

Nezavisno od izazova i poteškoća mi smo odlučni za eliminaciju birokratije, za podržavanje i ohrabrenje konkurentnog tržišta, proizvodnje, olakšanja izvoza, dok sprovodimo vladanje zakona i protiv-koruptivne mere.

Ja sam osnovala Nacionalno Veće Protiv Korupcije i vlada je osnovala Nacionalno Veće za Ekonomski Razvoj, jedan forum svih relevantnih aktera za doprinos poboljšanju biznisa i zakonitog ambijenta.

Mi smo započeli pregovore za Sporazum o Stabilizaciji i Asociranju sa Evropskom Zajednicom, koji stavljaju Kosovo na jasnom putu u pravcu integracije u EZ-e.

Poštovani učesnici,

Ja vas pozivam za investiranje na Kosovu. Mi dolazimo iz zemalja koje dele slične tradicije i poklanjamo radu istu vrednost. Neka nalazimo način saradnje koji će doprineti za dobrobit naših zemalja.

Ja vas osiguravam da će institucije Kosova pružiti njihovu punu podršku. Sada dajem reč g. Luka i g. Dobruna radi ponude svojih perspektiva o konkretnim mogućnostima za investicije.

Zahvaljujem se za vaše učešće danas i očekujem da ću vam poželeti dobrodošlicu na Kosovu!

This site is registered on wpml.org as a development site.