presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Jahjaga na Konferenciji sa ambasadorima

Iako sam većinu vas srela u mom Uredu ove godine i imala sam priliku da zajedno radimo u realizaciji jedne uspešne godine diplomatije za Kosovo, zadovoljstvo mi je videti vas danas sve skupa u Prištini radi održavanja jedne diskusije – nadam se produktivne i sveobuhvatne – koja ceni naša dosadašnja nastojanja u inostranoj politici, koja identifikuje nedostatke koje smo zatekli u pet godina našeg postojanja kao organizovana diplomatska služba i koja postavlja osnovna načela na kojima ćemo zasnovati našu strategiju kretanja napred.

Pet godine ranije kada je Republika Kosovo otvorila svoje prve ambasade, kao država imali smo pred sobom mnogo izazova – onu o sastavljanju sopstvenih institucija, preuzimanja kompetencija i odgovornosti radi upravljanja i rukovođenja  demokratske države, obnavljanja odnosa među zajednicama unutar Kosova i jedne ekonomske stabilizacije koja bi dokazala našu ozbiljnost za izgradnju jedne ustrajne države.

Na inostranom planu mi smo trebali da se legitimiramo kao država putem priznanja u međunarodnim organizacijama i uspostavljanju mostova saradnje sa državama regiona, većina kojih nas je priznalo kao nepobitnu realnost, kao faktor mira i stabilnosti.

Trebalo nam da investiramo i za dalje jačanje naših odnosa sa strateškim partnerima – Sjedinjenim Američkim Državama i državama Evropske Zajednice – sa kojima smo izgradili novo Kosovo i da nastavljamo projektovati optimizam i uspeh koji je prožeo ovaj period partnerstva državotvornosti, predviđen ranije u sferi međunarodnih odnosa.

Istovremeno je trebalo mnogo truda i nastojanja radi brisanja negativnog imidža koji je bio stvoren za Kosovo u više svetskih centara u kojima još nije u potpunosti pravilno shvaćena kauza građana Kosova radi izgradnje jedne slobodne i demokratske zemlje, sa ambicijama postanka delom Evropske Zajednice i NATO-a, da bi dodao svoj glas nastojanjima Organizacije Ujedinjenih Naroda za adresiranje globalnih izazova.

Sada kada ispunimo šest godina ostvarenja ovog sna niza generacija, koje je postignuto sa mnogo žrtvovanja, naša je državnost nepovratna i nepokolebljiva.

Mi smo se zavetovali da ćemo našu državu i politiku naših institucija voditi zasnovano na načelima i idealima demokratskog sveta, da će građanin Republike Kosovo biti ravnopravni neovisno od etničke i verske pripadnosti.

Sa našim unutrašnjim uspehom radi ponovnog uspostavljanja stvarnog dijaloga sa srpskom zajednicom u severnim opštinama Kosova radi njihove integracije u institucionalni i društveni život Republike Kosovo, i uz našu orijentaciju za investiranje u normalizaciji odnosa sa susednom državom Srbijom – koliko god težak i protivrečan bio ovaj proces – mi smo izmenili ne samo budućnost naših zemalja, nego snažno verujem da smo gradili jedno samostalno Kosovo koja nije talac ostalih. Stvaranjem jedne ovakve realnosti mi smo dokazali konačno da ne očekujemo ukrštenih ruku normalizovanje, nego aktivno stvaramo i gradimo istu.

Posvetili smo se ovoj viziji ubeđeni da ovaj preduzeti put pojačava veze između naših građana, povratilo bi poverenje u glavne  institucije države, stvorilo bi blagostanje svih. Investiranje u ovu unutrašnju stabilnost je bilo neophodno jer, kao što smo svi svedoci, on bi se odražavao na našu inostranu subjektivnost. I upravo je neophodnost za jačanje ove subjektivnosti  danas ono što nas je dovelo ovde zajedno. 

Sada kada smo cementirali nezavisnost, suverenitet i obezbedili našu teritorijalnu integraciju, treba nam jedna nova snaga, jedan novi elan, da bismo činili nepovratnim integracione procese koje smo započeli.

Danas smo spremniji nego pet godina ranije. Opremljeni smo iskustvom domaćih država, sa prijateljstvom i nepoštednom brigom naših saveznika i naših strateških partnera, koji naš uspeh smatraju integracionim delom njihovog uspeha.

S toga ova konferencija, poštovani ambasadori, je neophodna, jer globalni prioriteti i resursi su se menjali i uporedo s tim, našom evropsko-atlantskim opredeljenjem uvek kao referentna tačka – treba da se izmeni i naša sposobnost za adaptaciju, da bismo nastavili biti relevantni i saradnici naših strateških partnera i da bismo stvarali savezništva i nove mogućnosti – naročito u ekonomskom planu – onde gde one ranije nisu postojale. Jer danas nije važno da li si velika ili mala država. Važno je kako možeš postati primer stabilnosti, kako možeš dati konkretan doprinos u adresiranju lokalnih ili globalnih izazova.

Poštovani ambasadori.

Kao Predsednica Republike Kosovo i faktor jedinstva i nosioc inostrane politike, želim da vam se zahvalim za rad i posvećenje koje ste pokazali tokom vašeg službovanja u diplomatiji Kosova, i posebno neke od vas koji ste činili jedno dostojanstveno predstavljanje naše države.
Znam da, kao i svaki drugi početak, niti ovaj nije bio lak i imam u obzir mnoge od vas koji se sučeljavaju sa   svakodnevnim izazovima – počev od evidentnog nedostatka bitnog osoblja pa do nedostatka instrukcija od naših institucija.

Izražavam moju nadu da u ovoj konferenciji možete istaći neke od ovih zahteva koji će doprineti efikasnijem našem komuniciranju sa svetskim centrima odlučivanja, sudelovanja i koordinacije institucija Republike Kosovo, bez gubljenja prevashodnog cilja ove konferencije da konkretno doprinosite sa idejama  kako da se bolje usaglase resursi koje imamo na raspolaganje sa našim potrebama i ciljevima.

Ali istovremeno želim vas podsetiti da mi imamo čast i privilegiju da budemo u službi građana Kosova u ovom istorijskom momentu kada po prvi put imamo mogućnost da odlučujemo o našoj sudbini i da utvrdimo našu budućnost.

Prvi put, u više glavnih gradova sveta, vi predstavljate Republiku Kosovo, njene ideale ugrađene u Ustav, i glasno artikulirate njene interese.

S toga zahtevam od vas da budete lojalni misiji koju ste preuzeli, da gradite jednu stručnu diplomatsku i ne politiziranu službu, zasnovanu na zakon, koja u srce i mislima ima samo jedan cilj: unapređenje interesa Kosova.
U ovom poduhvatu ćete uvek imati moju podršku.

Hvala vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.