presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednice Jahjaga na šestom sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga je danas predsedavala radu šestog sastanka Nacionalnog Veća za Evropsku Integraciju, kojem su prisustvovali predstavnici domaćih institucija, međunarodnih institucija, akreditovani ambasadori u našoj zemlji, predstavnici civilnog društva i drugi.

U nastavku sledi govor Predsednice Jahjaga na otvaranju sastanka:

Želim vam dobrodošlicu na ovogodišnjem zadnjem sastanku Nacionalnog Veća za Evropsku Integraciju, radi raspravljanja ispunjavanja obaveza u okviru Sporazuma o Stabilizaciji i Asociranju i napredovanja u jednom broju prioriteta, sa posebnim naglaskom na reforme sudskog sistema i sistema tužilaštva.

Reforme ovog sektora su neposredna potreba za već započete pregovore za Sporazum o Stabilizaciji i Asociranju, koje beleži prvi konkretan korak novih odnosa sa Evropskom Zajednicom, koje očekujemo ispuniti u proleće iduće godine.
 
Jedan funkcionalni i nezavisni pravni sistem je osnova svakog demokratskog društva. Vladanje reda i zakona u celoj teritoriji zemlje i uspešno suzbijanje svih negativnih pojava u društvo, će obezbediti jedno mesto među ostalim državama EZ-e.

Zadnjih godina, naša je zemlja preduzela jednu pravnu reformu, usvajanje osnovnog zakonodavstva i preduzimajući jedan proces restrukturiranja pravnog sistema. Sada treba da se usredsredimo na efikasno sprovođenje zakonodavstva, kako bi građani Kosova uvideli koristi od pravnog sistema.

Reforma i sprovođenje osnovnih zakona ima za cilj poboljšati i jačati nezavisnost, nepristrasnost i  polaganje računa pravnog sistema, i ovaj proces treba da se okonča s uspehom. Jer započete reforme u zemlji nisu preduzete  samo radi našeg članstva u EZ-e, nego za dobrobit naših građana i radi uspostavljanja demokratskih standarda.

Nastojanja za konsolidovanje vladanja zakona smo pretvorili u prednost našeg angažovanja za izgradnju demokratske države i sa višim standardima.

Reforma u pravni sistem pomaže konsolidovanje vladanja zakona i dugoročnu stabilnost zemlje, ali i naš demokratski razvoj.

S tog razloga, uspešno okončanje ovoga procesa pomaže ukupni napredak naše zemlje i našeg društva.

Poštovani članovi Veća.

Koristim priliku da se zahvalim svim članovima za doprinos koji ste dali u radu Nacionalnog  Veća za Evropsku Integraciju zadnje dve godine. Posebno Ministarstvo za Evropske Integracije predvođenu od Ministra Čitaku.

Dobrodošao je vaš doprinos da putem diskusija i predloga smo stekli jasan pregled kako da idemo napred.

Još od početka rada Veća, dve godine ranije, postavili smo osnove za izgradnju i jačanje opšteg konsenzusa  u društvo  za reforme i za dugoročnu evropsku viziju naše zemlje.

Mi smo već usvojili Nacionalnu Strategiju za Evropsku Integraciju, proces ovaj koji je razvijen putem jedne konsultacije i šireg konsenzusa institucija, političkih partija i civilnog društva i ona će nam služiti kao putokaz na našem kretanju ka integracijama.

Ovaj naš zajednički rad je povoljno cenjen i od EZ-e i proces integracija za nas počinje sa okončanjem reformi u naše društvo i uspostavljanjem reda i zakona.
 
Jedan intenzivni rad nas čeka 2014 godine radi ubrzanja naše evropske agende i za ispunjavanje obaveza koje proizilaze od nje i ja sam optimista da će Veće da nastavlja biti pogodan forum pružanje pomoći svakoj instituciji Republike Kosova da ostvari svoje ciljeve na kojima naš konsenzus treba biti nepokolebljiv.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.