presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Godišnji govor Predsednice Jahjaga u Skupštini Kosova

Posebna mi je čast obratiti se vama građani Republike Kosovo i Skupštini, da predočimo dostignuća i izazove naše zemlje u ispunjavanju vizije za koju se niz generacija žrtvovalo za ostvarivanje ovog uzvišenog projekta koji je doneo mir i stabilnost za celu regiju Jugoistočne Evrope i za Evropu u celosti.

Danas kada smo završili jedan uspešan proces opštinskih izbora, mi zajedno nastojimo oceniti naš rad i angažovanje tokom jedne godine u izgradnji demokratskih vrednosti i za odredivanje naših ciljeva za jednu blisku buducnost.

Ovi izbori su dokazali smo da smo odgovorni u organizovanju i toku važnog izbornog procesa gde glas gradanina Republike Kosovo, kao njegovo sveto pravo, se dokazalo da je slobodno, izražavanje njihove volje ugradeno i u Ustav Republike Kosovo.

Sada kada smo završili jedan važan proces naših angažovanja za izgradnju pravne države, sebi smo otvorili put evropskih integracija, jedne davne aspiracije gradana Kosova, bez razlike.

Sa ovim izborima, koji su prvi put održani  u celoj teritoriji zemlje, približili smo naše gradane bliže jedan-drugom, i zapoceli smo integraciju svih zajednica u društvo i institucije zemlje.

Ovo je zajednicki uspeh naroda, institucija i naših medunarodnih partnera, koji je primer da se naše društvo može graditi na vrednostima i da se gradi država na zakonskim nacelima. Kosovo treba da nastavlja biti kuca svih njenih gradana, gde tolerancija i razumevanje su njene osnovne vrednosti.

Tokom ovog perioda, isto toliko koliko i duž cele istorije postojanja Republike Kosovo, mi smo dokazali da smo jedna država koja je posvecena za mir i stabilnost u region Jugoistocne Evrope nastojeci da prevazilazimo razlike prošlosti davanjem primera za izgradnju medususednih odnosa.

Nije bilo lako da se adresiraju izazovi i da se nalaze rešenja. Ratne rane na Kosovu još nisu izlecene, jer posledice koje je ostavio ovaj rat još nisu  prevazidene.

Dijalog je jedini nacin za uspostavljanje mira i stabilnosti i za garantovanje napretka naše zemlje. Razumljivo je da smo u naše društvo imali oklevanja i suprotstavljanja za proces dijaloga koji treba da se završi Sporazumom o normalizaciji odnosa izmedu Republike Kosovo i Republike Srbije, koji obezbeduje mir i stabilnost i otvara put u pravcu evropske buducnosti.

Neka smatramo Sporazum kao jedan nacin za kretanje napred i kao jedan naš cilj za realizaciju težnje za integraciju zemlje, za ocuvanje naše celovitosti kao države. I neka na nju ugledamo dobronamerno nastojanje naših medunarodnih prijatelja, SAD-e i EZ-e, da nam pomognu da prevazidemo istoriju nasilja i nesporazuma otvarajuci nam novi prozor vecih mogucnosti.

Ali ono što  mi sada trebamo jeste potpuno sprovodenje Sporazuma o normalizaciji jer jedino tako on može imati smisao. I sprovodenje treba da se sprovede poglavlje za poglavljem, korak za korakom.

Mi hocemo da se Sporazum nadgleda izbliza od EZ-e i svakako i SAD-e, koja je stala uz nas tokom  svo vreme, kao što je vec dugo bila uz Kosovo, i u teška vremena represije, i tokom rata ali posebno u izgradnji demokratske države i društva. Mi želimo uspeh Sporazuma, jer on podrazumeva otvaranje perspektive za celu regiju i svakako jedan nepovratni  put evropsko-atlantske integracije. Jer Sporazum podrazumeva  stabilnost i ustrajnost u Jugoistocnu Evropu i jer ona garantuje pravnu državu.

S toga Sporazum za normalizovanje odnosa  i njegovo potpuno sprovodenje, putem mudunarodnog nadgledanja ovog procesa, tražimo da služi kao uslovlavanje za evropsku integraciju Srbije. Otvaranje svakog poglavlja pregovora za clanstvo Srbije u EZ-e, bi trebalo da se oceni sa ucinjenim koracima na putu sprovodenja Sporazuma sa Kosovom.

Dijalog sa Republikom Srbijom je važan za ispunjavanje kapaciteta Kosova za realizaciju naših evropskih aspiracija, tokom kojeg procesa obezbedujemo integraciju svih zajednica. Dijalog sa našim gradanima svih zajednica, posebno srpske zajednice, jeste nastojanje za okoncanje poglavlja nepoverenja medu nama i za otvaranje novih poglavlja zasnovanih na poverenje  i zajednicke ciljeve za jedan bolji život. S toga smo mi pružili ruku saradnje srpskoj zajednici, koja živi na jugu i severu reke Ibar.

I sada smo odgovorni. Imamo odgovornost da pomognemo ovu zajednicu da živi u jednoj sredini gde se poštuje red i zakon, da se oslobodi straha od kriminalaca koji su profitirali na njihovu štetu, i da se rukovode od lidera koji predstavljaju njihovu volju. S toga mi imamo odgovornost da zajedno izgradimo buducnost naše zemlje  omougcavajuci integraciju svih gradana bez razlike.

Da budemo jasni – Kosovo je zemlja gde se sprovodi ustavnost i zakonitost i gde svaki gradanin ima garantovana svoja prava i slobodu. Opštine Kosova mogu da pomažu jedna-drugu, mogu sklapati partnerstva izmedu njih, ali bez ometanja demokratskog funkcioniranja institucija zemlje i bez stvaranja posebnih vlasti. Sve što zakonom pripada, bilo kojoj zajedinici,  ce se sprovesti. Sve što je Ustavom garantovano ce se ispuniti. Neka otvrimo put rešenjima koja se zasnivaju na  zakone, i naše zakonske procedure.

Odgovornost za naše kretanje u pravcu jednog boljeg života cemo zajedno snositi, jer je moguce da gradimo jednu bolju buducnost.

Mi dokazujemo da je moguce da zajedno izgradimo našu buducnost. U ovoj našoj jedinstvenoj zemlji, mi ravnopravni gradani bez obzira na našu nacionalnu ili versku pripadnost, odgovorno težimo ka evropskim integracijama.

Poštovani gradani Republike Kosovo,
Poštovani poslanici,

Kosovo je danas zemlja koju je priznalo više od 100 država sveta, koja je uspostavila bilateralne odnose sa niz država i kao  trajno stremljenje imamo clanstvo u medunarodne organizacije, ujedno postajuci clan EZ-e, OUN-a,  i NATO-a, i svih ostalih medunarodnih organizma, jer je ovo naša buducnost i buducnost svake nezavisne države.

Naša integracija u EZ-e je moguca i to ce se postici, kada mi zaista shvatimo  da najvažnije poglavlje državotvornosti je vladanje zakona, pravna država i ravnopravnost pred njim. EZ-e je otvorila mogucnost integracije za nas, putem pocetka pregovora o Sporazumu Stabilizacije i Asociranja i mi ocekujemo da ih završimo u prolece iduce godine. Pocetak ovog procesa je bio moguc zahvaljujuci širokom politickom konsenzusu  oko evroske agende, dokazivanjem napretka u ispunjavanju bitnih reformi i uangažovanje i napredovanje koje smo pokazali u dijalogu u Brisel.

Sporazum o SA  ce podržati reforme u svim sektorima, ali ce u jedan dugorocnni period ce stvoriti nove mogucnosti u dinamici i konkurenciji naše privrede, da bi ona postigla svoj puni razvoujni potencijal.

Posao još nije okoncan da bi gradani naše zemlje mogli da uživaju evropsku perspektivu, kao i gradani ostalih zemalja regiona. U proces liberalizacije viza , mada je važan napredak ucinjen u jedan broj blokova i u usvajanje zakonskog okvira, ima još mnogo izazova koji ostaju, kao npr.efektivno sprovodenje zakonodavstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Sada je vec jasno da liberalizacija viza za gradane Kosova nije samo pitanje glavnog grada Evropske zajednice, nego i preokupacija svake države clanice jer se nadovezuje sa njihovim nacionalnim politikama.

U svakoj zemlji EZ-e koju sam posetila i sa svakim evropskim liderom kojim sam se sretala,  tražila sam da se slobodno kretanje, kao jedno nepobitno pravo, se ne odbije gradanima Republike Kosovo.

Mi ne tražimo jedan kraci put clanstva u EZ-e, ali smo zainteresovani da ispunimo sve obaveza u ovom procesu.                                                                                                        Putem Nacionalnog Veca za Evropske Integracije smo vec usvojili Nacionalnu  Strategiju za Integraciju, jednogodišnji poroces konsultacije uz šire ucešce svih institucija, politickih partija i civilnog društva.

Proces integracije u EZ-e je najbolji putokaz za našu društvenu transformaciju i ova vizija nema alternativu. Svaki postupak koji mi preduzimamo, kao institucija i kao društvo, treba da odlucno bude orjentiran u pravcu potpune integracije u Evropsku Zajednicu.

Na ovom  putu mi cemo biti podržani od EULEX-a, ka misija partnerstva na Kosovu, i važna za okoncanje zajednicki zapocetog posla za konsolidovanje vladanja zakona.

Mi cemo nastaviti graditi cvrste i odgovorne domace mehanizme– sposobne i odlucne strukture, koje polazu racune za vladanje zakona, profesionalne institucije koje imaju poverenje naših gradana. Postepeni prenos odgovornosti u oblasti vladanja zakona u institucije Republike Kosovo je povezana sa potpunom izgradnjom naših kapaciteta u saradnji sa EULEX-om.

Naše reforme pravnog sistema imaju za cilj stvaranje nezavisnih i efikasnih  mehanizama koji jacaju poverenje na pravdu zemlje.

Mi možemo ciniti Kosovo razvijenom zemljom u Jugoistocnu Evropu, pretvarajuci je u najvažniju raskrsnicu za sve zemlje ove regije, koja osigurava investitore da ce Kosovo braniti njihov kapital.

Kosovu ce biti teško graditi poverenje njenih gradana ukoliko borba protiv korupcije ne postaje prednost i ukoliko ona ne daje rezultate. Kosovu je teško da menja ubedenje njenih gradana ukoliko korupcija ujeda njihovu buducnost.

Državu su gradili gradani Kosova, oni ljudi koji su danas okrenuli pogled ka institucijama – i na centralnom i na lokalnom nivou, i ovde u ovo narodno mesto – da bi ugledali racunopolaganje našeg upravljanja i da vide korist koju za njih donosi država koju grade.

Mi smo se zakleli pred našim gradanima da cemo suzbiti korupciju do kraja uspostavljajuci prakse nulte tolerancije nad negativnim fenomenima. Sada je vreme za podnošenje pred njima opipljivih rezultata. Treba nam doslednost, treba nam hrabrost i treba nam poverenje u sistem koji smo stvorili.

Ova realnost u ocima sveta, ima svoj cilj da se integrira u Evropu, da se integrira u strukture Severno-Atlantske Alijanse. Ovo je moguce nakon što izvršimo svoje zadatke. I, naš je zadaktak izgradnja ustrajne države, nekorumpirane države, države gde je vladanje zakona osnov naše demokratije. Posveceni smo, stvorili smo mehanizme za suzbijanje negativnih fenomena u društvo, doneli smo i usvojili moderno zakonodavstvo i sada trebamo da pokažemo efikasno sprovodenje zakona.

Trebamo okoncati trend kvalifikacije naše zemlje kao jedne korumpirane zemlje sa organizovanim kriminalom, jer ne želimo da gledamo kako išcezavaju mogucnosti stranih investicija , onemogucavajuci naš ekonomski razvoj. Mi trebamo prekinuti ovaj trend jer ne želimo da gledamo kako naši mladi beže iz zemlje u potrazi za boljim životom, izložeci svoj fizicki opstanak opasnosti postajuci plen organizovanih kriminalnih grupa, koje ih transportuju iz svoje zemlje .. .

Svako novo radno mesto zavisi od naše snage da zabranimo korupciju i organizovani kriminal.

Jedan gradanin više bi želeo da nastavlja boraviti u zemlji da pomaže njenom razvoju.

Jedan korak napred u pravcu ekonomskog razvoja zavisi od naše volje da zaustavimo snagu korupcijie i organizovanog kriminala.

Stotine malih investicija, i velikih, naših gradana i onih inostranih, jednog naprednog sveta sa velikim potencijalom, su zavisili a i danas zavise od naše snage, volje,želje i mogucnosti za suzbijanje fenomena korupcije i od naše obaveze za svprovodenje zakona.

Da pogledamo oko nas. Usprkos poteškoca, naši mladi sijaju po svetu. Uskoro, digitalni diplomati Kosova u sopstvenoj inicijativi i upornosti doneli su jedno važno priznanje gradeci jedan novi imidž za našu zemlju. Oni su samo jedna frakcija potencijala koji ima njihova generacija – ili oko 70% populacije Kosova koja je ispod 30 godina starosti.

Dakle naprosto, buducnost je na našim rukama kao što je i mogucnost  da korenito transformiramo Kosovo! Ja ne želim da to izgubimo! Verujem da niko to ne želi.

Poštovani gradani Republike Kosovo,
Svi Mi – Gradani Republike Kosovo smo – ne samo jedan deo ove zemlje, nego svi Mi – ravnopravni gradani ove države – koji treba da uživamo ista i nepobitna prava, onako kako su ugradene u naš Ustav.

Mi smo, svi Mi, gradani Republike Kosovo, ljudi nezavisno od naše rodne pripadnosti – ljudi koji želimo da radimo i živimo svaki dan sa ovom našom državom. S toga želimo više mogucnosti za školovanje  i vaspitanje za naše cerke. Jer su nedeljiv deo našeg društva.

Želimo više mogucnosti za ekonomsko jacanje žene i njeno ukljucivanje u institucije svih nivoa. 

Kosovo ovih zadnjih godina je uspela da menja stav i gledište o rodnim pitanjima  jer je ostvarila važan napredak u predstavljanju žene u svim oblastima života.

Mi trebamo sacuvati laicki karakter naše države onako kako smo utvrdili Ustavom.

Mi ne tražimo da se izmeni nicije versko ubedenje ali želimo da država i vera budu jasno izdvojene jer jedno takvo nacelo ce cuvati meduversku toleranciju koju smo vekovima gradili.

Kosovo nikada nije bilo ognjiste verskih kriza i konflikata, nego jedna zemlja gde nacelo meduverske  tolerancije jeste osnovna vrednost države, na kojem je ona izgradena kao država. Mi smo država i muslimana, i katolika i pravoslavaca i svih ostalih veroispovesti, i onih koji ne veruju, isto toliko koliko smo država gradana svih zajednica koje u njoj žive.

Mi smo gradanska država.

Danas smo jedna zemlja sa jesnim ciljem i utvrdenom vizijom. Naše današnje nastojanje jeste u izgradnji ekonomski snažne države, držvave primernog dobrosusedstva i jedne pravne države. Nastojanja naših mladih danas su bitke mirotvorstva i zapošljavanja, i za jedan bolji život.

Gradani Kosova ne treba da se obuhvate u ijednom ratu ma gde u svetu, bilo za ideologiju ili materijalna dobra. Ne možemo dozvoliti obuhvatanje naših mladih u ratovima vani, kao deo radikalnih i ekstremnih grupa, ciji ciljevi nemaju ništa zajednickog sa ciljevima demokratskog sveta i za uspostavljanje univerzalnih ljudskih prava  u zemljama koje teže ka slobodi i demokratiji i koje se bore ptotiv diktatura.

Mi smo mala zemlja da podnesemo posledice ekstremizma bilo koje vrste, ali smo jedna zemlja jasno i potpuno  na strani demokratskih snaga u svetu koje ciljaju uspostaviti mir i otklanjaju diktatore.

Ipak mi smo izazvani sa problemom radikalizma, u ovom slucaju, kao što se suceljavaju i sve ostale zemlje koje imaju svoje gradane obuhvacene u konflikt u Siriji. Mi se možemo suceljavati sa mentalitetom jednog stranog rata, koji može doneti na Kosovo generacija onih mladih koji su obuhvaceni u tome ratu. Sa mentalitetom nasilja i ubistava koja se vrše u ime jedne, za mnoge još uvek nejasne – kauze.

I bit ce nam teško – ali da budemo jasni: nijedna vrsta ekstremizma nece se moci smestiti na sigurno mesto na Kosovu jer Kosovo nece postati niti sklonište  niti izvoznik jednog takvog fenomena.

Poštovani poslanici,

Kosovo je tokom godine ocuvala jedan stalni ekonomski rast, usprkos svetske finansijske i ekonomske krize. Ipak, potrebna je jedna veca mobilizacija i jedno ozbiljnije posvecenje ne samo za promociju mogucnosti za investiranje, nego i za pružanje što povoljnijih uslova za inostrane investicije i njihovu zaštitu.

Veci infrastrukturni projekti, autoputevi koji povezuju celo Kosovo i sa ostalim susednim zemljama, pružaju jednu vecu mogucnost za zemlju i za njene gradane i stvaraju bolje poslovne uslove te povecavaju njihovu konkurentnu sposobnost.

Mi treba da gradimo i potrebni mehanizam podrške za olakšanje investicija dijaspore pružajuci joj konkretne mogucnosti investiranja, uz jedan minimalni rizik i bezbedan povratak.

Ali, usprkos znacajnog napretka, Kosovo nastavlja da se suceljava sa ozbiljnim  ekonomskim izazovima. Velika nezaposlenost, visok stepen siromaštva, nizak stepen domace proizvodnje, mali izvoz uz visoki uvoz , informalnosti i nedostatak vladanja zakona, neophodno potiskuju ekonomski rast i opšti napredak na nivou zemlje.

S toga, proces strukturnog prilagodavanja treba da se nastavi. Privatizacija, ponekad bolan ali vrlo neophodan proces za jedan ustrajan razvoj, treba da ide dalje.

Mi se trebamo angažovati više za stvaranje preduslova za jedno efektivnije ekonomsko upravljanje što podrazumeva usredsredivanje ekonomskih institucija na pružanje potrebne zakonske i institucionalne zaštite za ekonomski sistem, eliminisanje prakse monopola, poboljšanje prometa i poverljivosti informacija, zaštitu konkurencije, ocuvanje makro-ekonomske stabilnosti, uz jednu dodatnu pažnju za ekonomsku slobodu.

Naš ekonomski prosperitet zavisi od deblokade vanrednih resursa i potencijala koje ima naša zemlja, bili oni ljudski resursi, prirodni illi oni koji poticu od slobodne inicijative privatnog sektora.

Dragi gradani Republike Kosovo,

Znam koliko je teško veliko cekanje za jedan bolji život i blagostanje u društvu. Razumem koliko je pravedna potreba celog društva na Kosovu za jednu održivu, razvijenu i snažnu državu. Cenim veliko strpljenje i vaše posvecenje za suceljavanje sa izazovima sadašnjosti.

Ali ja želim pozvati vas da ustrajemo zajedno. Želim vas pozvati da pomognete vašu državu da stane na cvrstim nogama.

Put buducnosti zahteva od nas velika žrtvovanja. I ja snažno verujem da smo mi spremni da se sa time suceljavamo i da imamo pun  uspeh.

Mi smo zajedno ucinili nemoguce. Izgradili smo našu državu. Kosovo je naše i ovaj proces je nepovratan.

Ja cu sa posvecenjem nastaviti da izvršavam sve ustavne i zakonske obaveze kao van partijski faktor jedinstva snažno angažovana na predstavljanju zemlje, unutra i vani, na poboljšanje imidža Kosova, kao demokratske zemlje izgradena na gradanskom nacelu zasnovano na red i vladanje zakona, snažno angažovana u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i iskorenjivanju svih negativnih pojava u naše društvo.
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.