presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

GOVOR PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGA NA SPOMEN AKADEMIJI ŠESTGODIŠNJICE SMRTI PREDSEDNIKA IBRAHIM RUGOVA

Šesta godišnjica oproštaja od života Prvog Predsednika Republike Kosovo, istorijskog Predsednika Dr. Ibrahim Rugova podstiče nam istovremen osećaj bola i ponosa za mukotrpan pređeni put s puno žrtava.

Poštovana porodica  Rugova,
Predstavnici institucija Republike Kosovo,
Poštovani prijatelji i saradnici Predsednika Ibrahim Rugova,
Veterani Oslobodilačke Vojske Kosova,
 Porodice palih boraca,
Ambasadori i predstavnici međunarodnog prisustva na Kosovu,
Poštovani učesnici,
Poštovani građani Republike Kosovo,
 
Šesta godišnjica oproštaja od života Prvog Predsednika Republike Kosovo, istorijskog Predsednika Dr. Ibrahim Rugova nam istovremeno podstiče osećaj bola i ponosa za mukotrpan pređeni put s puno žrtava.

Ceneći naša dostignuća, mi se danas podsećamo na sve one koji su pali u oltar slobode i koji su se stopili radeći za dobrobit naroda i domovine da bismo mi danas bili slobodni i suvereni u našem tlu.

Sećanje na kolosalno delo Predsednika Ibrahima Rugove čini nama svima čast, jer se sećamo istorijskog lidera Kosova, koji je u najtežem vremenu doneo najvažnije odluke koje su odredile istorijski pravac i potvrdile našu sudbinu kao narod na putu izgradnje Kosova kao slobodne i nezavisne države, u večitom prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsednik Rugova je bio vođa jedne generacije koja je dovela preporod kritičkog mišljenja i smelost političkog delovanja u najtežim okolnostima istorije naroda Kosova. Kao ukrštanje mudrosti, razuma i odgovornosti on je oformio političku platformu oslanjajući se na volju građana Kosova za pravo na ravnopravan život sa drugima i za njihovu predodređenost za samoopredeljenje.

Ova platforma odupiranja i miroljubivog aktivnog otpora, je izgrađena mukotrpno i uz žrtve u svetu antagonizma, hegemonizma i nasilja nad jednim malim narodom jedne male zemlje.

Dr. Rugova, zajedno sa drugim intelektualcima, je osnovao i vodio Demokratski Savez Kosova, prvu demokratsku partiju u istoriji naroda Kosova, koja zajedno sa drugim partijama koje su se, u međuvremenu formirale, odlučno suprotstavile okupatorskom sistemu i uspeli su da našoj nacionalnoj biti daju pro zapadnu orjentaciju. Predsedniku

Rugova i njegovoj generaciji pripada i zasluga za osnivanje partija prozapadne i demokratske orjentacije gajeći slobodoljubiv, rodoljubiv i civilizovan karakter nacije, otklanjajući se zauvek sa okrilja komunističke ideje.

Inicijativom Rugove je osnovano Veće šest političkih partija Kosova a kasnije i Koordinaciono Veće jedanaest albanskih političkih  partija u Jugoslaviji, da na   jednakoj osnovi, jednog savremenog parlamentarizma, i sa jednim potpunim konsenzusom, izgradio i usvojio Političku Platformu za rešavanje albanskog pitanja u bivšoj Jugoslaviji. On je obezbedio podršku i razumevanje za pravedne zahteva Albanaca i njihovo pravo na samoopredeljenje.

Dr. ibrahim Rugova je bio ideolog i voditelj svih nastojanja za osnivanje i funkcionisanje institucija nezavisne države Kosovo kao paralelnog sistema pod okupacijom. Ovaj sistem je imao svoju legitimnost i potpunu podršku naroda, koja je zapečaćena referendumom za nezavisno i suvereno Kosovo koji je organizovan u Septembru 1991 godine.
 
Održavanjem parlamentarnih i predsedničkih izbora su učinjeni napori za funkcionisanje instituciju izbora u uslovima okupacije kao dokaz nepokolebljive volje građana Kosova za nezavisnu i demokratsku državu.

Politička filozofija Dr. Ibrahim Rugove se okarakterisala kao aktivna miroljubiva politika koja se zasniva na istorijsko iskustvo preživljavanja našeg naroda, ali i kao platforme koja se uklapa u okolnosti vremena u cilju stvaranje uslova za oslobođenje očuvajući ljudski potencijal i jedinstvenu teritorijalnu celovitost.

Pametna politika Dr. Ibrahim Rugove je internacionalizirala pitanje Kosova demaskirajući agresivnu i represivnu politiku srpskog hegemonizma, koji je izazvao krvave ratove u najvećem delu bivše Jugoslavije.

Predsednik Rugova se nadao da će izbegavati rat na Kosovu, koju je smatrao katastrofalnom za nezaštićen  narod, računajući na međunarodnu svest radi sprečavanja genocida i masovno proterivanje naroda Kosova, naročito  nakon krvavih ratova u Hrvatskoj i Bosni.

Ali rat je nametnut, i Dr. Ibrahim Rugova je bio uz voditelja Albanske delegacije na Konferenciji u Rambuje, koja je otvorila put intervenciji NATO-a na Kosovu, u cilju zaustavljanja humanitarne katastrofe koja je pretila Kosovu.

Kada je ostvarena njegova ideja o međunarodnom civilnom nadzoru na Kosovu uz međunarodnu vojnu prisutnost NATO-a za garanciju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i sprečavanja svake inostrane pretnje političar Ibrahim Rugova se podvrgnuo izbornom procesu i bez obzira na podršku dobivenu putem glasova, on je izabrao opciju šire sveobuhvatne koalicije vladanja, žaleći da svakome pruži mogućnost da ima svoj deo odgovornosti i obaveze u izgradnji države i unapređenju demokratskih procesa.

Predsednik Rugova je poznat za tri reči oko kojih su se mobilizirali građani: SLOBODA, NEZAVISNOST, DEMOKRATIJA. Ovo je simbolizovalo njegovu politiku, koja se zasnivala na prirodni tok procesa: da stičemo slobodu, da proglasimo nezavisnost, da izgradimo demokratiju. Ovaj njegov san je sada postao realnost.

Nama, njegovim naslednicima, ostaje da radimo na jačanju demokratije u našoj državi i društvenoj transformaciji koja bi osigurala našu integraciju u Evropsku Zajednicu i NATO, te u svim drugim međunarodnim mehanizmima. Mi ćemo nastaviti razvijati politiku dobrosusedstva i večitog prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, čija pomoć u ovim procesima je nezamenjiva.

Poštovani učesnici,

Republika Kosovo uvek poštuje svoje sinove i kćeri koji su doprineli da smo mi danas slobodni, nezavisni, ravnopravni i dostojanstveni u našem tlu.

Predsednik Rugova je bio na pijedestalu ovih intelektualaca, delatnika, političara koji je vodio naš narod i domovinu u pravcu evropske budućnosti.

Respekt i doživotno poštovanje delu Prvom Predsedniku Republike Kosovo, Dr. Ibrahim Rugova.

Hvala vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.