presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

GOVOR PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGA NA KONFERENCIJI ŽENE I PRISTUP SVOJINI I RESURSIMA

Republika Kosovo je država izgrađena na građanskom principu, u kojoj svi, bez obzira na etničku, versku ili rodnu pripadnost uživanju ravnopravno sva prava i slobode.

Poštovane poslanice skupštine Republike Kosovo
Poštovani predstavnici Vlade Republike Kosovo
Poštovani predstavnici ambasada,akreditovani u Republici Kosovo
Poštovani predstavnici Civilnog društva
Poštovani predstavnici međunarodnih organizacija na Kosovu
Dame i gospodo,

Republika Kosovo je država izgrađena na građanskom principu, u kojoj svi, bez obzira na etničku, versku ili rodnu pripadnost uživanju ravnopravno sva prava i slobode.

Položaj žene, njena prava i slobode određuju nivo demokratizacije društva i preduslove za pravedan razvoj u buduće.

Žena na Kosovu sve više napreduje u svom ravnopravnom položaju sa mužem proširujući realizaciju njenih prirodnih, zakonskih i ustavnih prava, zauzimajući važne položaje odlučivanja i predstavljanja kao i rukovodeće položaje u razne oblasti kao, što je već tradicionalno, u obrazovanje, zdravstvo, ali, što je nova karakteristika za Kosovo nakon oslobođenja, žena zauzima jedno važno mesto u biznis, rukovodeći i dajući svoj doprinos u razvoj i u opšti napredak zemlje.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da žena na Kosovu je mnogo manje od muža obuhvaćena u organizovani kriminal, korupciju i u druge negativne pojave .

Unapređenje položaja žene u društvu znači konsolidaciju opštih tokova i unapređenje demokratskih procesa obezbeđujući jedan proces realizacije u praksi svih ljudskih prava i sloboda koje obezbeđuje zdrave odnose unutar porodice.

Žena u našoj zemlji je zaostala u realizaciji prava na svojinu kao posledica običajnog prava i tradicionalnih odnosa unutar porodice i kosovskog društva. Mi danas imamo sve zakone prema standardima i normama  Evrope i ostaje da se samo oživljavanje istih u svakodnevnici. Žena treba da potpuno ostvari pravo na svojinu jer samo tako može biti dobra majka , dobra žena i jedan potpuno ravnopravan građanin sa mužem, sposobna i odgovorna da preuzme na sebe sve odgovornosti.

Žena, koja raspolaže svojinu ne samo što se oseća sigurnijom nego sa administracijom iste postaje jedan posvećen preduzetnik koja deluje i radi prema zakonima tržišta vodeći kapital i stavljajući u funkciju njenog razvoja, razvoja porodice i društva. Žena vlasnik svih materijalnih dobara razbija tabue i predrasude prošlosti dokazujući da je bog stvorio sve ravnopravne, i da žena je u svim aspektima isto toliko sposobna koliko i muž.

Nije za pohvalu činjenica da je žena kao preduzetnik vrlo malo učestvovala u proces privatizacije na Kosovu, i takoreći nemamo slučajeva kada je žena menadžer privatizovanih kompanija.

Mi trebamo svi da radimo više da bismo stvorili jedan podoban ambijent koji prihvata ove nove vrednosti žene. Niko od nas ne može biti zadovoljan ukoliko se žena isključuje, ili joj se osporava,  pravo na nasledstvo ili ukoliko se žena ceni manje od muškarca za pravo na svojinu. Svi razumemo da ravnopravnost žene u društvu, što je već dokazano u određenim oblastima, jeste dobro koje je jedno vreme nedostajalo našem društvu, ali danas svi mi to razumemo kao jedno osnovno pravo koje vodi društvo napred i od realizacije prava i slobode žene profitira celo društvo. Jer unapređenje prava žene se dokazuje, svugde u svetu, na unapređenje i ekonomski razvoj jedne zemlje  kao i opšti razvoj društva.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.