presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Govor Predsednica Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, na drugom sastanku Nacionalnog Veća za Evropsku Integraciju

Želim vam dobrodošlicu u drugu sednicu Nacionalnog Veća za Evropske Integracije, na temu: Evropska Agenda Republike Kosovo i proces liberalizacije viza.

Poštovani Predsednik Skupštine Republike Kosovo, g.din Krasnići,
Poštovani Premijer, g.din Thači,
Poštovani g.din Zbogar,
Poštovani Predsednik Demokratskog Saveza Kosova g.din Mustafa,
Poštovani Zam Premijera, g.din Petrović,
Ministar Čitaku i Ministar Ređepi,
Poštovani članovi Nacionalnog Veća za Evropske Integracije,
Poštovani predstavnici medija,
Poštovani građani Republike Kosovo.
 
Želim vam dobrodošlicu u drugu sednicu Nacionalnog Veća za Evropske Integracije, na temu: Evropska Agenda Republike Kosovo i proces liberalizacije viza.

Vaše učešće u ovo Veće pokazuje naše zajedničko opredeljenje i viziju za jedan sveobuhvatni proces integracije, da putem diskusije i predloga dođemo do jednog jasnog pregleda gde se nalazimo i kako da nadalje idemo napred.

Želim da počnem ovaj sastanak podneskom nekih od pitanja o kojima smo raspravili na osnivačkom sastanku ovoga Veća.

Svi smo mi izrazili naše posvećenje za doprinos ubrzanju dinamike evropske integracije ujedinjavajući naša nastojanja za što uspešniju realizaciju ovog procesa, u sprovođenju kriterija i ispunjavanju obaveza na našem putu u pravcu članstva u Evropsku Zajednicu.

Republika Kosovo ima aspiracije da bude punopravni član Evropske Zajednice. Ovo zavisi od svih nas: institucije, političke partije, civilno društvo, akademske zajednice i biznis, i od svih građana Republike Kosovo.

Oslanjajući se na iskustvo zemalja koje se prošle kroz ovaj proces, sveobuhvatni konsenzus za ispunjavanje ove evropske agende jeste značajan i on će ojačati u buduće.

Godina 2012 beleži napredak u evropskoj agendi Republike Kosovo i konkretizacije evropske perspektive zemlje.

Kao što znate, na inauguracionom sastanku ovoga Veća, Komisioner Fule je formalno lansirao Studiju Fizibiliteta za Kosovo. Početak Studije Fizibiliteta predstavlja korak napred u odnosima Kosovo – EZ-e i u napredovanje Evropske Agende zemlje. Ovaj proces prethodi uspostavljanju kontraktualnih odnosa između Republike Kosovo i Evropske Zajednice putem početka pregovora za Sporazum o Stabilizaciji i Asociranju (SSA).

Tokom prošlog meseca mi smo s dobrodošlicom očekivali na Kosovo Misiju Ocenjivanja Evropske Komisije za Studiju Fizibiliteta, čiji su članovi izrazili svoje pozitivna utiske o razvoju/zbivanjima u našoj zemlji. Ocenjivačka Misija je bila naredni korak posle Upitnika za Studiju Fizibiliteta, gde sve institucije zemlje, centralnog i lokalnog nivoa, su doprinele u pripremanju odgovora.

Sa procesom liberalizacije viza svi građani Republike Kosovo će imati mogućnosti da se bez smetnji kreću u zemljama Evropske Zajednice, naša zemlja treba da još više radi za postizanje uspeha i da produbi reforme za jačanje demokratskih institucija, za vladanje reda i zakona kao i za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije.

I konačno u oblasti liberalizacije viza treba da nastavimo sa daljnjim napretkom na bezbednosti dokumenata, nadzor granice i migracije, te fundamentalna prava.

Ova odluka donosi jasnu poruku kod svih građana Republike Kosovo, da i oni uživaju evropsku perspektivu kao i građani drugih zemalja u regiji.

Rado očekivana je činjenica da Studija Fizibiliteta, ali i Dijalog o Liberalizaciji viza za Kosovo će se rukovoditi prema modelu koji je u jednoj te istoj liniji sa politikom proširenja EZ-e i evropskom perspektivom Zapadnog Balkana.

U ovom procesu izazovno u oblasti i hitno za Studiju Fizibiliteta je preporučena reforma javne administracije, vladanje reda i zakona, izborna reforma i potpuna integracija zajednica, oblasti ove od važnosti radi preglednosti napretka u Evropskoj agendi.

Sada je obaveza svih nas da se usredsredimo na reforme i da nastavljamo zadovoljavanje kriterijuma i obaveza utvrđenih u ovom Putokazu, konsolidovanjem dostignuća u svim oblastima u okviru Evropske agende Republike Kosovo.
 
Poštovani,

Zadovoljstvo mi je da ocenim da je proces liberalizacije viza podržan od svih institucija, od svih političkih spektara i od svih opština Republike Kosovo.

Dostignuća u unapređenju evropske agende zemlje treba da se održi. U našoj agendi Evropskih Integracija, mi takođe očekujemo jednu pozitivnu ocenu Studije Fizibiliteta za SSA u jesen ove godine. Sporazum o Stabilizaciji – Asociranju će ojačati odnose između Kosova i Evropske Zajednice, što predstavlja početak na putu naše zemlje u pravcu članstva u EZ-e i u pravcu potpunog usvojenja normi i Evropskih Standarda. Šta više, SSA takođe beleži jedan važan korak i za podsticanje inostranih investicija i stvaranje što boljih usova za ekonomski razvoj zemlje.
 
Poštovani članovi Veća,

Mi smo podržali inicijativu da Ministarstvo Evropske Integracije zajednoc sa Komisijom Skupštine za Evropske Integracije da se osnuje tzv. Task Forc-a za Evropske Integracije, kako bi se sastavila Nacionalna Strategija Republike Kosovo za Evropske Integracije, obezbeđujući potpuni konsenzus sa svim akterima kosovskog društva obuhvaćenih u ovom procesu.

Mi takođe cenimo postignuti uspeh u ispunjavanju uslova u pravcu sporazuma o slobodnoj trgovini između Kosova i Evropske Zajednice, kao deo Sporazuma o Stabilizaciji i Asociranju.
 
Poštovani učesnici,

Evropska agenda Republike Kosovo treba da se unapredi i da se pretvori u jedan plan rada za celo društvo Kosova. Mi činimo napredak u ovom pravcu. Ja vas pozivam da putem diskusije i konkretnih predloga damo doprinos u ovoj temi.

Takođe, želim da izrazim moje, vaše i priznanje svih građana za Evropsku Zajednicu i zemlje članice, obuhvatajući ovde i Dansko Predsedanje, za potvrđivanje podrške aspiraciji Kosova za integraciju i za podršku politici Proširenje EZ-e u Regiju.
 
Poštovani učesnici,

Naša zemlja, Republika Kosovo je juče postigla jedan veliki uspeh u konsolidaciji demokratskih institucija, u njenoj Državo-tvornosti pošto Međunarodna Upravljačka Grupa za Kosovo je konstatovala da su ispunjeni svi predviđeni uslovi da se ukine nadzor nezavisnosti.

Ovo je jedan naš zajednički uspeh: Centralnih i lokalnih institucija, političkih partija i svih građana zemlje, jeste još jedan uspeh međunarodne misije jer je postignut visok stepen demokratizacije društva  i da Republika Kosovo, suverena i nezavisna država  sa njenim potpunim međunarodnim subjektivitetom je postala faktor mira i stabilnosti u Region, postala je Demokratska država koja daje svoj doprinos u svim Globalnim procesima.

Pun odgovor ovom procesu u Septembru povećava proces priznanja, omogućava da se  Kosovo svugde i u svakoj prilici predstavi i zastupa sama, i što je najvažnije Republika Kosovo prati redovnu agendu njenog članstva u Evropsku Zajednicu usprkos činjenice što još nije priznata od 5 zemalja članica.
 
Hvala Vam!

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.