presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

GODIŠNJI GOVOR PREDSEDNICE REPUBLIKE KOSOVO U SKUPŠTINI KOSOVA

Čast i zadovoljstvo mi je biti danas pred vama da sumiram dostignuća i izazove koje smo prevazišli kao društvo i kao država tokom ove dogine koju ostavljamo za sobom.

Poštovani Predsednik Skuštine, g. Veselji,
Poštovani Kabinet Vlade,
Poštovani poslanici,
Ambasadori i predstavnici diplomatskih misija u Kosovo,
Poštovani građani Republike Kosovo,
Dame i gospodo,

Čast i zadovoljstvo mi je biti danas pred vama da sumiram dostignuća i izazove koje smo prevazišli kao društvo i kao država tokom ove dogine koju ostavljamo za sobom. Dolazim pred vama,  ne naprosto da ispunim jednu ustavnu obavezu ,  nego ubeđena više nego ikada da će naša krhka demokratija  jačati samo putem čvrstog poverenja u institucije koje su dobile mandat za upravljanje Kosovom, putem odgovornosti i potpunog poštovanja ustavnih mandata insitiucija, uključujući i njihovu autonomnost.

Inspirisani i aspiracijom  uvrštene u naš Ustav, za uspostavljanje jedne zemlje ravnopravnih građana, sa jednakim mogućnostima za realizaciju svojih potencijala i za ostvarivanje blagostanja u Republici Kosovo.
Te iskrenim posvećenjem za vrednosti koje smo postavili u temelje naše države, prevashodno rodoljublja, bez koje mi ne bismo uspeli okončati našu državotvornost.

Politička zbivanja u drugoj polovini ove godine su  dokazale da još uvek zaostajemo u realizaciji ove vizije za našu državu i da smo daleko od realizacije naših zajedničkih ciljeva.

U opštim izborima, koji su održani u Junu, građani Republike Kosovo su pokazali visok stepen zrelosti. Građani su se odazvali pozivu za odgovorno izvršavanje građanske obaveze, za biranje svojih predstavnika u ovu Skupštinu i da nam poveravaju odlučivanje u njihovo ime. Građani Kosova , uz njihovu obazrivost i pažnju su održali jedan dobar izborni proces, bez incidenata i prvi put sa etničkom sveobuhvatnošću u celoj teritoriji Kosova, dajući poverenje jednom demokratskom  procesu i jačajući njihovog  ubeđenja da putem glasa verujemo u uspostavljanje jedne države, koja uzima u obzir njihove potrebe i želje, za jedno upravljanje koje zastupanje i upravljanje tretira  kao odgovornost.

U šest mesećni period, koji je pratio ovaj demokratski proces, mi smo otkrili nedostatke naše mlade demokratije, kao što smo identifikovali nejasnoće i nedostatke usvojenog Ustava, ali neproverene u naš politički život. No, nije bio samo demokratski proces i Ustav ono što smo testirali ovom prilikom.
U izgradnji institucija i političke blokade kojom je prožet proces konstituisanja ove Skupštine i ove vlade, često sam se obavezala pozvati na ostavljanje po strani uskih individualnih i političkih interesa, neprijateljstva koja su više bila lična nego konceptualna.

Bila je teška uloga u jednoj teškoj situaciji, krajnje polarizirane političke scene, uz mnogo tenzija i zaoštravanja. Ali nije bilo druge alternative, jer 4 godine ranije, u ovu svetu instituciju, sam se zavetovala da ću biti faktor jedinstva u Republici Kosovo, da ću postaviti ustavnost i zakonitost iznad dnevne političke  agende. S druge strane, ja sam imala  poverenje u jednu političku klasu, koja je bila ujedinjena kad god je bio odlučujući  trenutak za stvaranje Kosova. I da se neće dovesti u pitanje poverenje na institucije koje smo sami uspostavili.

Izgubili smo mnogo cenjenog vremena da vodimo napred toliko neophodne reforme, koje će Kosovo činiti državom vladanja zakona i prosperitetnom zemljom. Za razvoj ekonomije, a ne da prepolovimo naš ekonomski rast, ionako nedovoljan za suočavanje sa nezapošljavanjem i opštim razvojem Kosova.
Ovih šest meseci, osim što smo stavili u opit institucije i Ustav Kosova, ovaj osnovni dokumenat koji postavlja osnove naše države i vrednosti na kojima gradimo ove temelje, mi smo teško testirali strpljenje naših građana. Njih smo doveli pred apatijom, koja je teško izazivala našu zajedničku volju za mobilizaciju i za davanje zadnjeg podstreka konsolidaciji Kosova kao nezavisne i suverene države, ove snovi za koje smo se tako mnogo žrtvovali. Poljuljati ćemo građanima poverenje da možemo činiti državu i da im bledimo ambicije da postanu gospodari samog sebe.

Dok nabrajam posledice šest mesećne krize, koje su postale opipljive za sve, uključujući ovde i paralizu nezavisnih agencija, ugrožavajući tako i naše funkcioniranje kao država, želim da verujem da je, iz ove najnovije mračne tačke istorije, Kosovo izašla svesnija  za velike posledice naših postupaka, koji nepravedno terete nad građanima Republike Kosovo.

Iz ove situacije smo izašli svesniji za nedostatke i nejasnoće našeg sistema – političkih partija, našeg izbornog procesa, Ustava,  izašli smo snažniji da se suočavamo sa neophodnim reformama, koje će nam obezbediti funkcioniranje institucija i razvoj proces, koji garantuju ravnopravnost naših građana pred zakonom. I blagoslovim da smo izašli svesni da odgovornost pada nad  nama – a ne nad međunarodnim faktorom – za nalaz rešenja za naše probleme i naš promašaj.

Ovo opšte političko i građansko osvešćenje je neophodno da nam služi za jedan jedini cilj – bez gubljenja vremena da obnovimo poverenje građanina Kosova u svoju državu, u Republici Kosovo. Institucije su nam konsolidovane, procesi su jasni. Sada nam treba jedan novi elan, politički i praktični, radi ostvarivanja obaveze uspostavljanja države.

Pred sobom imamo mnogo institucionalnih izazova i trebamo ispuniti mnoga očekivanja bilo građana Kosova, ili naših međunarodnih partnera, koje smo imali uz nas na svakom koraku naše državotvornosti. Ja sam ubeđena da mi nećemo razočarati nijednu stranu i svakog dana ćemo činiti što je moguće da prevaziđemo naše slabosti i nedostatke.

Ne trebamo tražiti kraći put. Bez gubljenja vremena trebamo ispuniti naše obaveze . Samo tada ćemo imati neoborive i održive dokaze da u centrima odlučivanja  pokrenemo napred jedinu viziju i agendu koja nas danas  sve spaja – onu o stvaranju ustrajne i funkcionalne države  za evropsko-atlantske integracije.

Naši zadaci su konkretni i merljivi . I koraci za njihovu realizaciju trebaju biti isto toliko konkretni  i merljivi, kao što takva treba da bude i odgovornost za njihovo ispunjavanje,  do instaliranja jedne institucionalne kulture transparencije i odgovornosti, koja ne podnosi nemarnost,  koja isključuje nepotizam i klijentelu i koji nagrađuje stručnost.

Do ove tačke smo okrivili tranziciju i nezaobilazni haos, koji prati jednu borbu za jedno društvo bez rata. Od sada, ponovo ističem, naši su zadaci konkretni i merljivi i očekujem od vas jedan prekid i odvajanje od prošle prakse.

Sheme  nezaposlenih omladinaca, koji skitaju trgovima naših gradova, gradova koji postepeno prete da se pretvore u grad-sablasti, ili scene dugih redova za kupovinu jednosmernih karata u pravcu fiktivnih nepostojećih adresa spašavanja, treba da uznemire našu dušu, da nas ostavljaju bez sna. Naša je odgovornost da se suočavamo i tražimo rešenje za potrebe naših građana.

Mi snosimo odgovornost za neostvarene snovi i za razočaranje građana sa državom Kosovo.
Isto onoliko koliko je naša odgovornost i obaveza da obezbedimo blagostanje našim građanima, isto toliko je odgovornost za sprečavanje njihovih postupaka  profitiranja na pleća građana,  ilegalnim putevima, koji njih vode u pravcu jedne nesigurne budućnosti.

Prioritet za građanina Kosova ostaje smanjenje nezaposlenosti i ekonomski razvoj, koji će obezbediti jedan dostojanstven život, jedno održivo poboljšanje životnog standarda, koji još ima dosta toga što treba do postizanja željenog cilja.

Olakšanje slobodne konkurencije s ukidanjem kartela i monopola, omogućavaju održiv i sveobuhvatni ekonomski rast , oslonjen na plodove slobodne inicijative, inovacije i istraživanje razvoja.

Ukoliko želimo jedno slobodno društvo – a ovo sigurno nastavlja biti naš glavni cilj – mi trebamo da podstičemo slobodnu konkurenciju i da onemogućimo koncentraciju vlasti na rukama jedne manjine, koja potom zloupotrebljava sistem za obezbeđenje nepravednih prednosti pojedincima i određenim interesnim grupama. Ovo nije slobodna tržišna ekonomija, nego privreda samozvanih elita, koje se pretvaraju u smetnju našeg sveobuhvatnog razvoja.

Jedno slobodno i demokratsko društvo, zasnovano na tržišne uslove i slobodnu konkurenciju, ne može postojati ne zasnovana na zakon. Ovde teret odgovornosti pre svega pada na teret političke i ekonomske institucije, koje trebaju obaviti svoj posao, da stvore mehanizme podsticanja i podrške za ekonomiju, i , pre svega, da brinu za sprovođenje zakona i stvaranje preduslova za sveobuhvatni ekonomski razvoj.
Politika treba da olakša razvoj a ne da bude njegova smetnja.

Problem nezaposlenosti se rešava ozbiljnim posvećenjem na svim nivoima. Mi kao društvo sa velikim ljudskim  i prirodnim potencijalima, trebamo graditi jednu jasnu ekonomsku viziju, koja treba da bude jedna sveobuhvatna vizija, koja definira puteve i način jednog istinitog ekonomskog razvoja, čiji deo treba da bude svaki građanin Kosova.

Za to trebamo imati hrabrost za strukturne reforme. Trebamo nalaziti puteve za aktiviranje naših kapaciteta , bili to proizvodni, ili uslužni, najpre aktiviranjem ljudskih kapaciteta koje mi imamo.

Trebamo adresirati 52 preporuke Evropske Komisije za liberalizaciju viza, koje su još uvek deo neispunjenih opštih zahteva koji su postavljeni institucijama Kosova. Nema smisla da Kosovo bude naj izolirana zemlja u Evropu i da kretanje njenih građana danas ostaje talac jednog niza detalja – npr. sprovođenja zakona za finansiranje političkih partija, opreme graničnih prelaza Internetom, pa do imenovanja u Sudski i Tužilački Savet Kosova – koji se lako mogu ispuniti.

U tekućim danima i nedelje, ispunjavanje ovih kriterija i potpisivanje Sporazuma o Stabilizaciju i Asociranju, treba da bude prioritet svih naših angažovanja, svakoga od vas, svih institucija. Za jednu što efikasniju među institucionalnu  koordinaciju, staviti ću na raspolaganje Savet za Evropske  Integracije, jedan već dokazan organ za neophodno postizanje društvenog i institucionalnog konsenzusa za našu evropsku agendu. Ja sam ubeđena da ispunjavanje ovih kriterija ne samo što će omogućiti slobodno kretanje građana Kosova, nego će poboljšati efikasnost sistema koji smo gradili već jednu i pol deceniju.

U neke oblasti već imamo dostignuća, koja nas svrstaju uporedo s našim saveznicima u beskompromisnu odbranu naše nacionalne bezbednosti. Iz ove govornice, pre jedne godine sam najavila opasnost koju predstavlja nasilni ekstremizam za bezbednost Kosova. Bez kolebanja smo postupili, jer Kosovo nikada neće postati kolevka ekstremizma i sklonište za teroriste. Preduzete su mere koje sprečavaju terorističku aktivnost, koja ugrožava bezbednost građana Kosova i nastaviti ćemo da budemo posvećeni da Kosovo ne postane ognjište ovih mračnih regresivnih snaga koje pokušavaju  ispuštati korenje u državu Kosovo.
Da bi se obezbedili da ustrajemo biti verni laičkoj državi i verskoj slobodi kao osnovno ljudsko pravo, nama treba jedna saradnja sa verskim zajednicama za jedno istinito uređivanje njihove delatnosti.

Poštovani poslanici,
Naša evropska  agenda je usko povezana  sa dva ostala unutrašnja  procesa, koji su isto toliko važni za našu ustrajnost kao država – sa rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i sa integracijom manjinskih zajednica u institucionalni i društveni život Republike Kosovo.

Oba ova procesa su povezana sa dubokim sveukupnim reformama u naše društvo – reforma u zdravstvo, reforma u obrazovanje, reforma u pravni sistem. Danas imamo ne transparentnu javnu nabavku. Povećanje broja sudija i tužilaca nije pretvoreno u efikasnost krivičnog gonjenja i presuđivanja slučajeva. Ima iznad 2,000 predmeta koji već niz godina stoje u rafovima naših organa pravde. Jedno takvo stanje je neprihvatljivo, kao što je neprihvatljivo uplitanje i intervencija u autonomnost  visoko-obrazovnih institucija i sudskim organima , koji trebaju biti stubovi koji generiraju naše vrednosti i koji garantuju poboljšanje i obnovu našeg sistema.

Kada smo se zakleli da ćemo Kosovo činiti zemljom svih njenih građana, mi smo preuzeli na sebe da integriramo sve zajednice koje žive na Kosovu. Pružili smo ruku saradnje i onima koji su nas sa dvoumljenjem posmatrali.Tokom ovih sedam godina, dokazali smo našu sposobnost vernog ustrajanja vrednostima koje su temelj naše države i pokazali smo našu odlučnost da zajedno radimo sa našim susedima da savladamo prepreke saradnje.

Za nas, ovo su nepovratni procesi. Mnogo smo se borili za naša prava i slobodu – uključujući tu i najosnovnije slobode kao sloboda govora ili pravo na život – i sada ne možemo odustati od ovih vrednosti, ili da iste drugima osporavamo.

U ovu zajedničku državu, izbori će biti zajednički, bez nametanja i bez pritiska – izbori koji čuvaju ustavni poredak i načelo sveobuhvatnosti.

Ovo je vreme integracija! Kada svi mi ravnopravni građani zajedničke zemlje težimo ka boljoj budućnosti, integrisani u socijalni i institucionalni život Kosova. Ovo je vreme kada svi mi trebamo gledati interes naših građana, unutar zajedničke države, koja teži integrisanje u Evropskoj Zajednici. 

Kosovo treba ustrajati stoički pred sledeći opit koji se nadovezuje s našom bolnom prošlošću. Skupština  Kosova je podržala stvaranje Specijalnog Suda, koji će adresirati optužbe za ratni zločin koje proizilaze iz izveštaja Evropskog Saveta za 2010 godinu i treba što pre da ispuni svoju obavezu za osnivanje istog kao dokaza da smo država izgrađena na načelima pravde za sve.

Stvaranje Specijalnog Suda  reflektira  naše opredeljenje za jedan  nezavisan i nepristrasan postupak koji meritorno razmatra jednom za uvek ove optužbe. Ovaj Sud će se baviti individualnim slučajevima a nikako neće biti jedna prijava za našu zajedničku i svetu borbu za slobodu i nezavisnost.

Obavezni smo činiti sve da vratimo u Kosovo, pred njihovim porodicama,  preko 1,600 nestalih građana Kosova još od rata  na Kosovu. Njihov povratak ne treba da bude predmet pregovora, nego jedna državna obaveza vlade Republike Srbije i prioritet za nas da ne ostavimo u zaborav ove  zločine, nego da tražimo pravdu za njih. Da ne ostavljamo niti jedna vrata gde nećemo tražiti u nastojanju smirivanja duše porodica koje su u očekivanju svojih najmilijih već 15 godina.

Ratne rane su ostale otvorene i za žrtve silovanja. Želim da se zahvalim prethodnom sazivu da je žrtve ove torture učinila zakonitu kategoriju uključujući ih u Zakon o ratnim žrtvama. Kao što znate, u okviru  Saveta za rehabilitaciju preživelih seksualnog nasilja tokom rata, obavljen je veliki posao za adresiranje potreba ove kategorije putem potrebnog zakonodavstva, zdravstvene rehabilitacije, ekonomskog značaja i suzbijanja stigme. Imamo još dosta posla za uraditi s toga od nove vlade i od vas, poštovani poslanici očekujem da nastavljamo saradnju i dostojno tretiranje ovih preživelih. Naša sloboda neće biti potpuna bez njihove slobode.

Poštovani građani Kosova,
Naša odlučnost u kretanju ka završnom cilju je nepokolebljivo. Dok, mnogo ljudi tokom zadnje decenije raspravljaju u ustrajnosti politike proširenja, Zapadni Balkan je bio jedinstven u aspiraciji za članstvo u EZ-e, kao jedina agenda koja nas sve spaja.

Naša regija je često puta pružila otpor pozitivnim promenama, ali pravedna perspektiva EZ-e se dokazala da je efikasno sredstvo transformacije Balkana. I ja verujem da se nalazimo u jednom delikatnom trenutku ambicija i evropske perspektive. Mi kao država, ali i region, kao i sam EZ-e treba da unapredimo ovu perspektivu, kao jedinu garanciju postignutog napretka i ustrajni dokaz da mi već smo naučili od prošlosti.
Institucije Republike Kosovo ostaju posvećene za jedan kvalitetan dijalog sa Republikom Srbijom, za normalizaciju odnosa između dve zemlje i naših dvaju naroda, uz posredovanje Evropske Zajednice. Mi trebamo zauzeti naše zasluženo mesto pri regionalnim i globalnim stolovima, i ove godine koja je na isteku, naši su uspesi bili nepobitni. Trebamo nastaviti jačati naš subjektivitet u odnosu sa našim susedima i da normalizujemo odnose koji drže kao taoca regiju i blagostanje naših građana.

 Prioritetno je da pitanjima koja smo nasledili od zadnjeg rata nalazimo rešenje i moj pristup ovim prioritetima jeste pragmatičan. Simbolika je važna, ali ja dajem prednost rešenjima i kretanju napred.
Sigurna sam na državnost Kosova, na ustrajnost ove državnosti i nikada ne trebamo strepiti suočavanju sa ma kojim u Beogradu Zastupamo odlučnost više od 2 miliona građana naše zemlje, koji su opredeljeni za državu Kosovo i izgradili su ovu državu uz veliku muku i žrtvovanje, da bi ona bila kuća svih zajedno.

Poštovana Skupština Kosova,
Poštovani poslanici,
Poštovani građani Republike Kosovo,

Zadnje je vreme da našu viziju za Kosovo, koji izvire iz našeg ubeđenja i nastojanja našeg građanina da slobodno i dostojanstveno živi, učinimo opipljivom za sve građane, nezavisno od partijske orijentacije, etničke, verske ili rodne pripadnosti.

Kosovo pripada njenim građanima, koji su je uvek branili i izašli u susret svojoj zemlji, nezavisno od cene koju su trebali platiti i žrtvovanja koje je trebalo činiti, bez potraživanja odštete i bez potraživanja da im se priznaje žrtvovanje. Od građana Kosova tražim više strpljenja i angažovanje da nas drže odgovornima za obaveze koje smo preuzeli na sebe.

Na temelje naše države imamo jednu vrlo značajnu istoriju uspostavljanja države – imamo individualnu i kolektivno  žrtvovanje za bolji život. Nijedna epizoda ove državotvornosti ne dozvoljava nam najmanju sumnju da ne možemo uspeti. Dovoljno je da pogledamo za jedan trenutak Majlindu, koja danas stoji kao jedno neprikosnoveno oličenje našeg kretanja. Do juče, njoj je bilo nesigurno i takmičenje  u olimpijskim igrama, dok od danas, ona u Rio ima takoreći garantovanu zlatnu medalju.

Zahvaljujem!

This site is registered on wpml.org as a development site.