presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Zaključni govor Predsednice Jahjaga na Međunarodnom Samitu Žena “Partnerstvo za Mir-Jačanje Žene“

Posle tri produktivnih dana koje smo proveli zajedno raspravljajući neke od najvećih izazova našeg perioda, vreme je da zaključimo rad ovog samita, tokom kojeg smo imali markantnih razmena mišljenja, plodonosnih diskusija, jedinstvenih informacija; mi žene smo još jednom ujedinile glas, odlučne da nastavimo naše angažovanje u pravcu jačanja žene.

Dame i gospodo,

Ucesnici samita,

Poštovani prijatelji,

Posle tri produktivnih dana koje smo proveli zajedno raspravljajuci neke od najvecih izazova našeg perioda, vreme je da zakljucimo rad ovog samita, tokom kojeg smo imali markantnih razmena mišljenja, plodonosnih diskusija, jedinstvenih informacija; mi žene smo još jednom ujedinile glas, odlucne da nastavimo naše angažovanje u pravcu jacanja žene.

Jer je naša obaveza, da mi, rukovodioci, preživeli, eksperti i propagatori podižemo glas i postanemo glas svih žena u našim društvima u celom svetu, svuda gde su prava uskracena.

Mi smo utvrdili stanje, gde stojimo kao individue, kao rukovodioci, kao društvo i kao regija po pitanju ravnopravnosti polova, što je u biti je pitanje koje pokazuje koliko je kompletna demokratija.

Na isti nacin kako su se ove americke žene sakupljale ujedinjene za jacanje žena u celom svetu, mi, žene Kosova i Jugoistocne Evrope smo se sakupljale ujedinjene u našu viziju za žene cele regije.

Sakupili smo se ovde u Prištini kao lideri i eksperti, najbolji i najmudriji u regiji i svetu da jedan od drugog ucimo, da proširimo naše znanje i našu viziju, da podelimo iskustva i prenosimo najbolje prakse – u zajednickom cilju da naša društva ucinimo sveobuhvatnije i da koristimo jedan od naj cenjenih izvora.

Da našu demokratiju cinimo znacajnom i sveobuhvatnom, više nas su imale mogucnosti i put je bio otvoren za nas, ali više nas nije imala mogucnosti. Posebno žene koje nisu obrazovane, koje nemaju finansijskih izvora ili su potcinjene i nemaju glasa.

Sakupljale smo se zajedno da pružimo ruke ovim ženama da bismo se mogle razviti zajedno. Postigli smo mogucnost da cinimo ovo uz pomoc USAID-a i NDI –a, i svih vas, ucesnika ovog samita. Hvala vam!
Kao što sam na pocetku ovog samita rekla, moja je nada da cemo postici graditi one mere kriticne za potrebu menjanja kulture, zasnovane na konkretnu namenu za opipljive inicijative. I ucinile smo jedan dobar pocetni korak.

Dame i gospodo,

Svaki panel i svaki centralni govornik na ovom samitu je pred sobom imao jedan jedinstven zadatak-da na detaljan nacin razmatra prepreke koje ometaju žene da bi zauzimale položaj koji im s pravom pripada u društvu.
Razradili smo probleme koji se nadovezuju sa nepravednom reprezentacijom žena u javnim položajima i rukovodstvima i neke od vas ste pružale interesantne podatke o tome gde stoji problem, kao npr. identifikovanjem da demokratizacija politickih partija je krucijalno za prevazilaženje ove smetnje.

Oko pitanja ekonomskog jacanja, dato je nekoliko prakticnih i kreativnih predloga, takvi kao otvaranje obdaništa i vrtica u organizacijama gde rade žene, kao dobar metod za održavanje osoblja i prikupljanje  talentiranih, koje je predstavljeno ovde za diskusiju.

Kada smo raspravljali pravo na svojinu, saznali smo da nema nedostataka zakonodavstva nego žene ne koriste prednosti na koje imaju pravo i ne koriste zakonska akta koja ih ujednace sa ostalim clanovima društva
Potreba da žene budu mnogo aktivnije i da preuzimaju odgovornosti da unaprede svoja prava je bila tema koja se ponavljala gotovo u svim panelima, od onog o bezbednosti do onog za ekonomiju. Ono što je stalno proizašlo iz naših diskusija, jeste da radi postizanja uspeha u bilo kojoj oblasti treba povecati svest, i da imamo više diskusija, ne samo izmedu nas nego takode i sa muškarcima.

Ali, najbitnije, saznali smo da žene treba da grade partnerstvo sa biznisima i vladama, jer ova partnerstva ce ostati  u nasledstvo za buduce generacije.

Za ovim tragovima koje su ostavile naše diskusije, Dame i Gospodo, i nakon slušanja svih grupa, mi smo identifikovali oblasti u pravcu kojih želimo ici napred. Zato imam zadovoljstvo da prestavim “Principe Prištine“, jedan rezime putokaza za buduce korake koje treba preduzeti kao društvo na Kosovu, region i šire kako bismo savladali preostale prepreke za jacanje žena.

Kao što cete videti, ovi principi su temelj kuce koju gradimo, i sve žene su pozvane da onde žive.

Mi se nadamo da ce ovi principi služiti kao kamen temeljac za jedan pristup transformiranja u celom regionu. Kao što je juce rekla Jane Harman tokom njene pažljivo pripremljene prezentacije – mi želimo upotrebiti ovu mogucnost da transformiramo region u jedan centar promena, da iniciramo pozitivni razvoj, slicno sa onim što je proizašlo sa konferencije žena u Pekingu pre gotovo dve dekade.

Imamo za cilj da delujemo na ovim principima preduzimajuci konkretne mere za jacanje žena u ekonomskom sektoru, jer kao što smo rekli tokom celog vremena, ekonomsko jacanje žena je bitno za ekonomsko povecanje koje garantuje pristup žena u bezbednost, pravo i odlucivanje.

Jacajuci ekonomski žene, mi jacamo porodice, društvo i državu.

Smatrali smo kao životno pitanje razbijanje zamke ekonomske zavisnosti
podržavajuci inicijative koje omogucavaju ženama da postanu finansijski nezavisne i da nudimo pristup izvorima i ekonomskim mogucnostima.
Zbog toga, zajedno sa zamenikom premijera i ministrom za trgovinu i industriju i uz pomoc USAID-a , želim ovde objaviti, da kao rezultat ovo samita, ce se formirati jedan Osnivacka Grupa od 7 clanova, sve poslovne žene, koja ce grupa identifikovati do kraja godine mandat i strukturu jedne nove nevladine organizacije za jacanje žena koja ce se rukovoditi od kosovskih žena za žene Kosova.

Ova nova asocijacija ce biti jedna nezavisna pravna jedinica. Iako ce biti autonomna u odnosu na vladine institucije, ova organizacija ce imati moju podršku i vlade. Cilj ove asocijacije žena jeste da stvara mogucnosti za maksimalizaciju ucešca žena u ekonomiju. Bit jedno mesto za žene, aktivno u svim nivoima kemercijalne aktivnosti i preduzimanja, promovirajuci preduzetništvo medu ženama, posebno mladih žena. Nakon malo vremena cu pozvati ministra za trgovinu i industriju, gospodu Mimoza Kusari-Lila da izdvoji detalje ove inicijative za vas.

Poštovani prijatelji,

Kao što je i potvrdio ovaj Samit, sada smo postigli potrebnu snagu. Snagu da munjevito nastavljamo napred rame uz rame sa solidarnošcu i vizijom. Ono što je bitno u održavanju nivoa ove snage jeste stvaranje naših mreža i razmena ideja medu nama.

Mi trebamo graditi i održati stare mreže uz izgradnju novih.
Mi trebamo obezbediti mentore ženama u biznis i u upravljanju.
Mi trebamo da se držimo ujedinjene.

Nadite nekog ko ima potrebu za vašu mudrost i putokaz od vas.

I poslednja rec za vas, ucesnike posveceni ovom samitu:

Tokom ovih tri važnih dana vi ste uspostavile nove veze i pocele ste nova prijateljstva. Nemojte izgubiti ove veze i cinite nemoguce da ove veze pretvorite u mreže. Snažne i kohezivne mreže koje ce dati formu vašoj buducnosti i buducnosti regiona u celini.
Hvala vam na vaše ucešce.
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.