VD PREDSEDNIKA, JAKUP KRASNIĆI JE ODLIKOVAO ADMIRALA MARK P. FITZGERALD SA VOJNOM MEDALJOM

Vršilac dužnosti Predsednika Republike Kosovo, dr. Jakup Krasnići, zajedno sa premijerom Thaći su danas dočekali na oproštajni sastanak komandanta Zajedničkih Snaga NATO Pakta sa sedištem u Napoli, Admirala Mark Fitzgerald.

G. Krasnići, je informirao admirala Fitzgerald-a sa zadnjim političkim tokovima kroz koje zemlja prolazi, i reče da na Kosovu nema političke krize niti institucionalnog vakuma i da se radi ubrzanim ritmom da se što pre prevazilazi nastala situacija posle ostavke Predsednika Sejdiu.

On se zahvalio admiralu Fitzgerald za podršku koju su Sjedinjene Države i on lično dali, te i dalje daju, za bezbednost i opšti tok procesa u našoj zemlji.

U vezi opšte situacije na severu zemlje, zajednička je konstatacija da se mora uspostaviti red i zakon.

Dok, Admiral Fitzgerald, medju ostalim je visoko cenio ostvarena dostignuća na Kosovu u svim oblastima.

Tokom sastanka, g-din Krasnići je odlikovao Admirala Mark Fitzgerald sa Vojnom Medaljom, za dati doprinos očuvanju bezbednosti, mira i stabilnosti na Kosovu.

Ova Medalja se dodeljuje vojnim licima sa Kosova i inostranstva za njov doprinos dat povećanju stručnog nivoa i odbambene sposobnosti naše zemlje.

Odlikovanje je zasnovano na Ustav Republike Kosovo, član 84, tačka 28, Pravilnik o Odlikovanjima i Počasnim Titulama Kosova, koje dodeljuje Predsednik Kosova i na Procedure o dodeljivanju istih, član 3,17 i 34.