SAD-osečaju jednu posebnu vezu sa narodom Kosova

“SAD-osečaju jednu posebnu vezu sa narodom Kosova i njegovo snažno posvećenje za izgradnju svim gradjanima svih zajednica Kosova jedne svetlije i naprednije budučnosti, kao transatlantski deo i ujedno deo Evroposke Zajednice“, naglasio je Zamenik Američkog Državanog Sekretara, James Steinberg, nakon sastanka sa Predsednikom Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu i sa Premijerom Hashim Thaçi.

Nakon što je potsetio da se na Kosovu vraća prvi put nakon deset godina, g-din James Steinberg je potvrdio „da je zadovoljstvo videti vanredni napredak koji je ostvaren ovde a posebno napredak postignut zadnjih dve godine vaše nezavisnosti“

„Sjedinjene Američke Države žele da budu partner Kosova u svakoj etapi angažovanja za realizaciju velike nade budučnosti“, potvrdio je g-din Steinberg, koji je, takodje, rekao da je ohrabren od onoga što je čuo od Predsednika i Premijera o „snažnom posvećenju i prioritetu koji Kosovo daje uspostavljanju snažnih i sposobnih institucija radi obezbedjenja dobrog i transparentnog upravljanja za njene gradjane, da se obezbedi da će vladanje zakona nadvlada sve i kako biste vi tretirali ove negativne opasnosti, a naročito smo razgovarali o tome kako mi želimo jačati integraciju Kosova u Evropu, te o koracima koje, SAD, kao prijateljska zemlja Kosova, može preduzeti u kontaktima sa našim evropskim partnerima za promoviranje vašeg puta u pravcu liberalizacije viza i čvršćih veza sa Evropskom Zajednicom.
Razgovarali smo i o tome od kakve je važnosti za Kosovo uspostavljanje dobrih odnosa sa njenim susedima te o vrlo ohrabrujućem razvoju odnosa zadnjih meseca i jakoj spremnosti jednog velikog broja vaših suseda za saradnju sa vama i o zajedničkom njihovom zauzimaju sa poteškoćama sa kojima se sučeljavaju sve zemlje Zapadnog Balkana", naglasio je Zamenik Američkog Državnog Sekretara James. On je takodje govorio i o obezbedjenju jedne snažne ekonomske budučnosti zasnovane na snažan privatni sektor, jedan snažan ambijent za investicije, koji bi privlačio strane investitore, i američke, da dodju ovde, da investiraju i da rade sa vama za izgradnju jedne svetle  
budučnosti.

James Steinberg je rako da ceni angažovanje Kosova tokom proteklih izbora, tokom ranijih lokalnih izbora ovde,
- koje su jačale demokratiju i to jednu sveobuhvatnu demokratiju
- te postignuti napredak kako bi se obezbedilo da sve zajednice i gradjani Kosova osečaju da su predstavljeni i da su njihovi interesi predstavljeni.


Završavajući obračanje medijima, g-din Steinberg reče: „U ime Predsednika Obame i Sekretarke Klinton želim vam se zahvaliti i naglasiti trajnu želju da radimo sa vama i da se suočavamo sa ovim važnim izazovima koji se nalaze pred nama “.

Dok Predsednik Sejdiu je, današnji sastanak sa Zamenikom Američkog Državnog Sekretara, James Steinberg, ocenio kao vrlo otvoren i sadržajan susret, te se zahvalio Zameniku Američkog Državnog Sekretara za snažnu podršku koju su Sjedinjene Američke Države dale Kosovu i njenom narodu, na njinom putu slobode i nezavisnosti, na putu razvoja i demokratije, realizacije namere postanka domovinom svih gradjana, ali, isto tako, i čvrste podrške u procesima medjunarodnog karaktera asociranja Kosova, u medjunarodnim mehanizmima i u zadovoljavanju kriterija za priključenje u euroatlantskim procesima. 

„Ambicija Kosova jeste da služi potpuno u funkciji aktivne integracije  njenih gradjana, u ulozi gradjana prevashodno za stabilnost zemlje, ali i na delu aktivne integracije jednog dela srpske zajednice, koja se još dvoumi postati deo velikih procesa kroz koje prolazi Koaovo“, naglasio je  Predsednik Sejdiu.

Takodje, Predsednik Sejdiu je rekao da se tokom susreta diskutovalo i o obavezama koje institucije zemlje imaju prema gradjanima za njihov bolji život, ali i za druge vidove posebnih relacija, koje se odnose na politike koje ostvaruje  Kosovo u medjunarodnom planu, jedno dobrosusedstvo sa svim zemljama regije i jedne spremnosti da Kosovo ima dobre odnose i sa Republikom Srbijom, kao i naše odnose sa zemljama regije i šire.

I premijer Thači je informirao g-dina Steinberg-a o postignutom napretku na Kosovu, te o drugim aspektima, obuhvatajući i strategiju za sever, reformu Vlade Kosova, povečanju efikasnosti što boljim upravljanjem, te o drugim koracima na privrednom planu. U okviru ovoga on je spomenuo projekat autoputa Morinë-Merdare, o završnom procesu koncesije Prištinskog Medjunarodnog Aerodroma, energetsku strategiju, te druge procese privatizacije, kao što je onaj za PTK i obavezivanje Vlade Kosova da ovi procesi budu transparenti, fer i otvoreni.