Predsednik Thaçi sazvao Prvi sastanak Sedmog saziva Skupštine za 24. decembar 2019. godine

Priština, 11. decembar – Predsednik Republike Kosovo Hashim Thaçi je u skladu sa članom 66 (3) i članom 84, tačkom 3 Ustava Republike Kosovo, članom 6 Zakona br. 03/L-094 o predsedniku Republike Kosovo (Službeni list br. 47, 25. januar 2009. godine), kao i uzimajući u obzir obaveštenje od 27.11.2019. godine Centralne izborne komisije (br. protokola CIK-a: 1846-2019, od 27.11.2019. godine) o certifikaciji konačnih rezultata prevremenih izbora za Skupštinu Republike Kosovo, a koje je primljeno u Kancelariju predsednika 29.11.2019. godine (Br.Prot.: 1608), danas 11. decembra 2019. godine doneo odluku br. 305/2019 o sazivanju Prvog sastanka Sedmog saziva Skupštine Republike Kosovo, koji će se održati 24. decembra 2019. godine od 9.00 časova.

Predsednik i Predsedništvo Sedmog saziva Skupštine Republike Kosovo u skladu sa dotičnim zakonodavstvom na snazi će pripremiti predlog dnevnog reda za Prvi sastanak Sedmog saziva Skupštine Republike Kosovo.