PREDSEDNIK SEJDIU ZAHTEVA DA VLADA KOSOVA POMOGNE PAKISTAN

Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu je zahtevao od Vlade Kosova da pomogne narod Pakistana, koji se sučeljava sa razornim poplavama.

“Gradjani i država Pakistana sučeljavaju sa jednom teškom prirodnom katastrofom kao posledica vodene poplave koja je pogodila ovu zemlju.

S toga, zahtevam od Vas, da u ime Vlade i Institucija Republike Kosovo, u znak ljudske solidarnosti, razmatrate mogućnost da, iz Budžeta Republike Kosovo, alocirate jednu finansisjku pomoć narodu Pakistana“, naglašava Predsednik Sejdiu u pismo koju je uputio Premijeru Thači.