Predsednik Pacolli je svečano dočekan od Predsednika Albanije, Bamir Topi

Predsedni Republike Kosova, Behgjet Pacolli prvu posetu van zemlje, od njegovog izbora na položaj Predsednika ostvaruje u Republikci Albaniji, na poziv Predsednika Bamir Topi

Predsednik Pacolli i službena delegacija koja ga prati u ovoj poseti je docekan u Palaci Brigada od Predsednika Republike Albanije, Bamir Topi, uz velicanstvenu svecanu ceremoniju, gde su izvedene nacionalne himne dveju zemalja i izvršena smotra Pocasne Garde.

Oba predsednika su održali nasamo jedan sastanak. Potom oni su vodjeni službeni bilateralni razgovori odgovarajucih državnih delegacija, u kojima se diskutovalo o nizu važnih tema za saradnju imedu zemalja.

Na kraju sastanka delegacija, Predsednik Pacolli i Predsednik Topi su dali izjave za velik broj prisutnih medija.

U nastavku donosimo transkript ove konferencije:

Predsednik Topi: Posebno mi je zadovoljstvo što sam danas pred vama sa novim Predsednikom Kosova, Njegovo Velicanstvo, gospodin Behgjet Pacolli, moj prijatelj, i prijatelj svih Albanaca.

Još jednom sam mu cestitao i poželeo uspeha u njegovoj važnoj dužnosti na celu države Kosova. Imali smo dosta važne razgovore. U nastavku one linije koju smo mi imali i ranije, ali danas, u jednoj novoj etapi odnosa izmedu naše dve zemlje, i u važnom regionalnom kontekstu.

Još jednom sam uocio kod Predsednika Kosova jedno otvoreno mišljenje sa jednom jasnom vizijom saradnje izmedu Albanije i Kosova, ali i sa drugim zemljama regije, zemlje koje, godinama prepoznaju klimu dobrih politickih odnosa, stabilizacije novih poitickih i institucionalnih odnosa, ali, na žalost, ne idu sinhrono sa ocekivanim ekonomskim zbivanjima. Naše zemlje imaju potrebu da se jasno pizicioniraju, sa jasnim idejama za ekonomsku perspektivu, jer ovo je moguce u našoj regiji, vrlo malo istražene sa ovog aspekta, sa jednim tržištem koje, racuna se, sa približno 60 miliona stanovnika. Imajuci u obzir i one projekte, koji su i ranije predoceni, ali ujedno apsorbirajuci i nove ideje, ja mislim da buducnost naših zemalja, ne samo što je politicki jasna u evropsko-atlantskioj liniji, nego svakako da je potrebno da se stimulišu intenzivniji institucionalni odnosi za usaglašavanje standarda zakonodavstva sa evropskim standardima, ali i korišcenje mnogih mogucnosti koje ima i Albanije, i Kosova.

Teme o kojima smo mi diskutovali, su poznate teme, ali mi smo ponovo potvrdili spremnost i volju da Albanija i Kosova povecaju ne samo dimenziju komuniciranja, nego da tretiraju i teme, koje su zaista osetljive. Dalje od ekonomske saradnje i korišcenja resursa naših dveju zemalja, svakako da se pojavljuju problemi za usavršavanje standardizacije udžbenika i mnogih elemenata koji imaju vaspitne, obrazovne, kulturne dimenzije i verujem da je u interesu institucija i na savesti ljudi koji se na neposredan nacin bave s tim, da povecaju standard saradnje u ovoj liniji.

Raspravili smo sa Predsednikom da „Nacionalni Put“, jedan vanredni infrastrukturni elemenat, koji je omogucio slom vekovne izolacije, da se koristi bolje za kretanje ljudi ali i za kretanje roba. Sa jednim vrlo simbolicnim elementom, Predsednik Pacolli je put smatrao i kao razmenu ideja. Dakle put sam po sebi, ne naprosto kao jedan fizicki infrastrukturni elemenat, nego i jedna velika mogucnost komuniciranja jednih sa drugima o svim našim aspiracijama, bile one politicke, socijalni interesi, licni interesi svakoga itd., gde dimenzija slobode treba da bude jasno izražena.

Rekao sam Predsedniku da smo mi imali ogromnu radost na kraju prošle godine, kada su Albanci stekli pravo slobodnog kretanja. Ali zajedno sa ogromnom radošcu, ja sam izrazio moju strepnju što se ova mogucnost nije ostvarila istovremneo i za gradane Kosova. U razgovoru sa svim partnerima, u svim sastancima za stolom, naravno da je bila i da ce nastaviti niti da se to omoguci što pre i za gradane Kosova , koji ne mogu ostati izolirani. Ubeden sam da vrlo brzo, a to je i u interesu naših medunarodnih partnera, da zajedno sa drugim narodima regiona, to postaje važece i za gradane Kosova.

Diskutovali smo i o potrebi nastavljanja jedne nove tradicije nastale izmedu predsednika Albanije, Makedonije , Crne Gore i Kosova za nastavljanje sastanaka. Inicijativa koja je pocela u Valoni 2009 godine, nastvljena je u Prizren. Pozvani smo od Predsednika Makedonije, Ivanova da naredni sastanak održimo u Ohrid i da potom, sleduje Crnoj Gori sazivanje istog takovog sastanka. Ovo da bismo pokazali spremnost i volju za promoviranje politike dijaloga i mira, ali da pozivamo i druge da postaju deo ovih sastnaka.

Ja sam još jednom izrazio, Predsedniku Pacolli, gledište da Albanija smatra vrlo važnim regionalnu saradnju i sa drugim zemljama, kao što je Srbija, jer van svake vrste predrasuda, u istorijskom retrospektivnom kontekstu, mi smo jasno rekli, da iako nas sa Srbijom deli jedna velika stvar koja se odnosi na poziciju o Kosovu, ovo u novom regionalnom i evropskom kontekstu, ne znaci da izmedu dve zemlje ne bude politickog dijaloga, da ne bude saradnje u interesu zemalja, naših naroda i regionalnog mira. Ubeden sam da i ragovori koji postoje izmedu Kosova i Srbije odvijaju se u jednoj vrsti takvog konteksta, uz poštovanje suvereniteta odnosnih zemalja, raspravljajuci pitanja tehnickog karaktera, važne za interes dveju zemalja.

Ja sam poželeo uspeha gospodinu Pacolli u njegovoj dužnosti i jednu ocenu za stalnu konsolidaciju institucija Kosova, institucija koje su uspešno prošle jednu drugu proveru uspostavljanja multietnicke države uz poštovanje prava svakog gradanina Kosova. Besumnje, ova ce saradnja biti u svim planovima, u svim institucijama i uveren sam da naša saradnja , stalni kontakti ce omoguciti da Kosova ima jednu novu reputaciju u svim zajednickim nastojanjima da se prizna od što veceg broja drugih zemalja, kako bi se približila upravo onoj viziji, koju smo mi zajednicki izrazili da Kosova zajedno sa Albanijom da bude deo NATO-a u buduce, da Albanija i Kosova budu deo Evropske Zajednice.

Još jednom poštovani Predsednice! Poštovani pijatelju! Posebno je zadovoljstvo da zajedno demonstriramo ovu volju i spremnost.Dobro nam došli!

Predsednik Pacolli: Moja poseta Albaniji je od velike važnosti. Ovo se ostvaruje u jednom veoma delikatnom momentu za Kosovo. Kosova izlazi iz jednog dužeg institucionalnog vakuuma. Kosova je formirala njeu Vladu, njene institucije. Kosova samo što je pocela raditi. Kosova je pocela da se suceljava sa jako važnim izazovima. Onda kada gradanin Kosova ima potrebe više nego ikad da mu se pruži ruka i da ga se pomogne. Kosovo ima potrebe da radi za stvaranje jedne povoljne medunarodne atmosfere, ali zašto ne i da popravi, namerno, od nekoga, vrlo oštecen imidž, ili i od neodgovornosti predstavnika institucija u prošlosti.

Gospodine Predsednice, ponovo vam još jednom kažem: Mi smo vam jako zahvalni što imamo za Predsednika jegnog coveka, koji svojim znanjem, svojom mudrošcu, vodi Albaniju u pravcu civiliziranih društva i uspeo da postroji Albaniju onde gde joj je mesto. Albanija je postala deo NATO-a. Albanija je omogucila svojim gradanima slobodno kretanje. Slobodno kretanje koje za nas na Kosovu znaci mnogo. Kretanje to, koje gradani Kosova žele sada.

Vaša pmoc, koju dajete za Kosovo u ovim momentima, je poznata svakom gradaninu Kosova. Zahvaljujemo puno za ono što ste cinili za Kosovo, da podržite Kosovo, kako bi se ona priznala od što više medunarodnih prijatelja, da se Kosovo i na dalje afirmira kao civilizirana država.

Ja sam jako emocionalno dirnut što prvu posetu ostvarujem u Albaniji, ovde u maticnoj zemlji, u bratsku zemlju, kod mog prijatelja. Ovo mnogo znaci za mene i sigurno ce biti jedna velika inspiracija za moj rad u mom mandatu. Zakleo sam se da cu raditi za gradanina Kosova. Zakleo sam se da cu raditi za moju naciju! Ja cu raditi bolje, ukoliko imam saradnike, ukoliko imam podržavaoce, a ovo sam našao ovde kog vas, gospodine Predsednice.

Kosova ulazi u jednu drugu etapu. Zapocela je razgovor sa Srbijom. Ovi razgovori su vrlo važni za politicku buducnost Kosova. Kosova ne može imati iznad 60-65% njene blindirane, zatvorene, granice. Kosovo ne može danas patiti od kriminalnih bandi koje deluju u njenoj teritoriji. S toga Kosova ima potrebe za pregovore. Ja još jednom naglašavam da Kosova ima potrebe da razgovara sa svojim susedom sa severa, za to što je najveci gubitnik bila Kosova. Kada su se udaljili sa Kosova, srbi su odneli sve sa sobom. Uzeli su naš novac, uzeli su naše penzije, unuštili su naše fabrike, zato smo mi oni koji tražimo od njih polaganje racuna. Proracuni ne mogu se više,danas, u doba mira, tražiti nasiljem. Mi cemo njih tražiti i ostvariti pregovorima. Necemo nikada prestati razgovarati.

Ja još jednom kažem, i mojim državljanima na Kosovu,da je naopaka ideja da se ne pregovara. Onda, kada se oružje ušutkaju, onda se i pregovara. Cinjenica je da imamo mnogo cega da raspravljamo. Još jednom vam garantujem, i vama, gospodine Predsednice, i celoj Albanskoj naciji, i gradanima Kosova, da nikada, niti jednom se nece razgovarati o našem statusu. Nikada se nece razgovarati o našem integritetu. Nikada se nece pregovarati o našim granicama. S toga sve drugo o cemu ce se pregovarati treba da se smatra potrebnim i mi ih nazivamo razgovorima koji ce da olakšaju život gradana Kosova. Vaša pomoc, bila ona logisticka, bila prakticna u ovim razgovorima, biti ce jako potrebna, i verujte, gospodine Predsednice, da ja necu stati. Ja cu vas kontaktirati za savet kako da postupim i u buduce(i nadalje).

Danas, sa Predsednikom Republike Albanije smo razgovarali za intenziviranje naših kontakata na nivou glavnih predstavnika naših institucija i predložio sam da se mi, najmanje dva puta, sastjemo na nivou predsednika , na nivou premijera i na parlamentarnom nivou. Zašto to? Mi smo otvorili našu granicu pre jedanaest godina. Otvorili smo našu granicu silom. Tada je ta granica bila blindirana. I sada, niko nam nece oprostiti ukoliko mi ne nastavljamo, da i ove prepreke koje su ostale, da ih ne skinemo sa dnevnog reda. Da obezbedimo slobodno kretanje ljudi, roba, te ideja i kapitala.Najpre medu nama. Ovo je naša odgovornost, gospodine Predsednice i ovde ce mo otvoriti vrata i za one države koje žele da se prikljuce ovoj ideji.I, ovo vredi za Makedoniju, gde imamo jedan velik postotak njenih stanovnika koji pripadaju našoj naciji. Takode vredi i za Crnu Goru. Ja sam ubeden da su one jako zainteresovane da se prikljucuju ovoj ideji.

Govorili smo o putu, gospodine Predsednice. Ja sam danas došao. Bilo je veliko zadovoljstvo da taj put, za koju je nekada trebalo iznad deset sati da bi se prešlo, mi smo danas prešli za manje od tri sata. Ali me zabrinjava cinjenica što taj put još nije pun. Nema, koliko treba, kretanja robe i ljudi. I mi cemo to uciniti. Ucinicemo to formiranjem jednog zajednickog tržišta, ali zajednicko tržište se cini radeci još sada. Mi cemo još sada preduzeti ukidanje carina, carinske tarife, da unificiramo pratecu dokumentaciju ove robe, da uvodimo licenciranje unificirane robe, a zašto ne, i naši zakonodavci, kako u Albaniji tako i na Kosovu, da pocnu sastaviti iste zakone, iste standarde. I to ce nas voditi u pravcu onog što Evropska Zajednica ocekuje od nas. I time mi necemo ranjavati nikoga. Mi cemo poštovati sve norme, narocito za druge zajednice, ali cemo se ovime približiti što bliže Evropskoj Zajednici, onim društvima kojima mi ciljamo.

Vaše iskustvo, put koji ste vi prešli omogucavajuci Albaniji da bude sastavnio deo NATO-a. I ranijih dana, ja sam imao intenzivnih kontakata sa faktorima NATO-a i zahtevao sam da naši oficiri, naši vojnici da se školuju u akademijama NATO-a. I, jednog dana, zašto ne i kosovari, onako kao i Vojska Albanije, budu deo miroljubivih snaga van Kosova, odnosno, van Albanije. Vaša pomoc, gospodine Predsednice, ce biti od velike važnosti. Mi želimo da budemo onde gde ste vi. Mi želimo da se postrojimo onde gde se vi postrojavate, s razloga što tracicija je na vašoj strani, iskustvo je na vašoj strani i ostaje takoreci odgovornost Republike Albanije da pruži ruku Kosovu, onde gde Kosovo ima potrebu. Ovo narod Kosova zna da ceni. Mi cenimo to i mnogo zahvaljujemo za sve što ste ucinili za nas. Zajednicki put je poceo da se gradi. Zajedno mi cemo biti jaci. Zajedno cemo više znati. Mnogo vam hvala za ovo gostoprimtstvo!