Predsednica Jahjaga je dočekala predsednika Srpske Liberalne Partije, Petrović Slobodan

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, je dočekala danas predsednika Srpske Liberalne Partije, Petrović Slobodana.

Predsednica Jahjaga i gospodin Petrović su razgovarali o izborima za predsednika opštine Feruzaj/Uroševac, i za moguće rokove proglašenja izbora u ovoj opštini, nakon ostavke njenog predsednika.

Predsednica Jahjaaga reče da vodi konsultacije sa svim partijama i političkim subjektima za utvrđivanje jednog datuma za izbore za predsednika opštine Ferizaj/Uroševac uz poštovanje zakonskih rokova.