Predsednica Atifete Jahjaga je dekretirala Zakon o kontroli Duvana

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga je, na osnovu člana 80, tačka 2 i član 84, tačka 5 Ustava Republike Kosovo, danas dekretirala proglašenje Zakona Br.04/L-156 o Kontroli Duvana.

Zakon je usvojen u Skupštini Republike Kosovo dana 04. aprila 2013 i dostavljen u Ured Predsednice Republike Kosovo dana 18. aprila 2013 godine.