Konferencija za medije Predsednice Jahjaga i Predsednika Josipović

Nakon bilateralnog sastanka, Predsednica Jahjaga i Predsednik Ivo Josipović, su dali izjave za medije i odgovorili su na pitanja novinara.

U nastavku dajemo transkript iz ove konferencije:

Predsednik Ivo Josipovic: Na sastanku sa Predsednicom Republike Kosovo, gospodom Atifete Jahjaga ucinili smo jedan sveobuhvatni pregled naših dosadašnjih odnosa. Konstatovali smo da izmedu naših dveju zemalja nema otvorenih pitanja, da naši odnosi su vrlo dobri i da ima mnogo prostora za proširenje ovih odnosa.

Odnosi izmedu naše dve zemlje vode u pravcu mira u regiji i naša perspektiva jeste evropska perspektiva.

Razgovarali smo o nizu pitanja, za saradnju u mnogim oblastima, za potpisivanje sporazuma saradnje.

U ovo vreme svetske krize, razgovarali smo o daljnjem razvoju ekonomske saradnje i naglasili da ima prostora za povecanje ove saradnje.

Razgovarali smo i za pripadnike albanske zajednice u Hrvatskoj i za pripadnike hrvatske zajednice na Kosovu. Pozdravio sam angažovanje Predsednice Kosova za poboljšanje stanja hrvatske zajednice na Kosovu.
Prema Kosovu Hrvatska vodi politiku dobrih odnosa i politiku koja podržava kretanje Kosova u pravcu evropske integracije.

Predsednica Jahjaga: Ja sam u službenu posetu Republici Hrvatskoj na poziv mog prijatelja, Predsednika Josipovic. Imali smo vrlo koristan sastanak, razgovarali smo o unapredenju svestranih odnosa izmedu naše dve države.

Saglasili smo se da gradani Kosova koji godinama žive u Hrvatskoj i Hrvati koji žive na Kosovu su mostovi prijateljstva i saradnje, kulturne razmene i reciprocnog upoznavanja. Ovi gradani imaju dvojno državljanstvo i ja ih ne smatram klasicnim iseljenicima, jer imaju svoja imanja i slobodno se krecu sa jedne u drugu državu te je naš interes da oni žive i rade onde gde im je najbolje. Mi smo stvorili sve uslove da se ovo realizira.

Cestitala sam Predsedniku Josipovicu postignuti uspeh Hrvatske i njenog naroda na putu ka Evropske Integracije. Ovo jeste jedan uspeh podsticaja koji otvara novu stranicu za sve zemlje regije u obostranoj saradnji za rešavanje svih medusobnih pitanja i za ispunjavanje potrebnih uslova koji se traže od strane Evropske Zajednice, narocito za razvoj demokratskih procesa, za slobodu i ljudska prava te za vladanje zakona.

Visoko cenimo dosadašnju pomoc i dobrodošao je nastavak pomoci Hrvatske u proces Evropsko-Atlantske integracije Republike Kosovo. Sa predsednikom Josipovicem smo se saglasili da buducnost svih država Zapadnog Balkana jeste integracija u Evropsku Zajednicu.
Ovo doprinosi miru i stabilnosti u regiji i stvarnoj saradnji izmedu naroda i zemalja.

Sa Predsednikom Josipovicem smo razgovarali o kulturnoj i obrazovnoj saradnji i narocito o ekonomskoj saradnji, za trgovacku razmenu, za investiranje kapitala, o zajednickom nastupu u druga tržišta.
Izmedu Republike Kosovo i Republike Hrvatske nemamo niti jedno otvoreno pitanje i imamo ista ili slicna gledišta o medunarodnim pitanjima.
Samnom jesu i  nekoliko ministara Vlade Kosova koji ce konkretno uvideti mogucnosti saradnje u odredene oblasti izmedu naših dveju država.

U nastavku, Predsednica Jahjaga i Predsednik Josipovic su odgovarali na pitanja novinara:

Pitanje: Ocekujete li da Srbija menja pristup prema Kosovu sa izborom Nikolica za predsednika?
Josipovic: Ja ne mogu predvideti koja ce biti politika jedne druge države pa ni Srbije. U zadnje vreme mi smo imali dobre odnose sa Srbijom i želeo bih da se oni nastavljaju. Ipak, iz razloga koje znate, ja necu prisustvovati inauguraciji Nikolica u Beograd.

Pitanje:
Koja je važnost vaše posete Hrvatskoj i koje ste obaveze, vi i predsednik Josipovic, preuzeli?
Jahjaga: Posetu Republici Hrvatskoj cenim vrlo važnom jer obe naše zemlje nastavljaju medusobnu saradnju i svestrane odnose.
Odnosi izmedu naše dve zemlje su primer za regiju. Republika Hrvatska jeste korak bliže Evropskoj Zajednici i njeno iskustvo na ovom putu integracija i državotvornosti jeste jedan dobar i koristan  putokaz za Republiku Kosovo.

Ja sam Predsedniku Josipovicu izrazio naše posvecenje za razvoj dobrih odnosa izmedu naše dve zemlje, u interesu naših naroda. Garantovala sam za položaj Hrvata na Kosovu, garantovala sam za jedno rezervirano mesto poslanika za hrvatsku zajednicu te sam garantovala da cemo zajedno raditi za stvaranje uslova da svi Hrvati, koji su nekad živeli na Kosovu da ce imati mogucnosti da se vrate kad god žele i da nastave živeti i raditi onde.
Što se tice ekonomske saradnje, izgradnja autoputa Drac-Priština omogucava jeftiniju i bolju razmenu izmedu naše dve zemlje kako morskim putem, preko Rijecke Luke i Luke Drac, tako i putem Jadranske magistrale.

Pitanje: Gospodo Predsednice u Srbiji su izmenjeni odnosi i novi srpski Predsednik Nikolic je ponovio stav da ne odustaje sa Kosova. Da li se ugrožava dijalog sa Srbijom i da li može biti izmene odnosa izmedu vaših dveju zemalja?
Jahjaga: Kosovo jeste suverena država sa konsolidovanom demokratijom i sa snažnim medunarodnim prijateljima kao što su Sjedinjene Americke Države i zemlje Evropske Zajednice. Izborni proces u bilo kojoj susednoj zemlji ne može imati nijedan uticaj.

Mi smo spremni za saradnju sa svim susednim zemljama. Ustavom smo potvrdili da nemamo teritorijalne pretenzije prema nikome i zahtevamo da i susedne zemlje poštuju ova nacela. Sa Srbijom želimo iskrenu saradnju uz medusobno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta drugog u interesu mira i stabilnosti i u interesu gradana dveju zemalja. Dok, dijalog je ostvaren uz saglasnost dveju zemalja i olakšanje / posredovanje Evropske Zajednice. Dosadašnji sporazumi olakšavaju komunikaciju izmedu gradana i cini lakšim njihov život.

Buducnost dijaloga zavisi od aktera kako žele da nastave dijalog. Kosova je izrazila svoju spremnost da se dijalog nastavlja cim Srbija  primenjuje do sada postignute sporazume. Mi ne vidimo niti jednu drugu putanju kojom ce se Srbija prinudi ispuniti svoje obaveze kao medunarodni faktor i da se ponaša kao jedna susedna država u odnosu prema Kosovu. 

Pitanje: Da li strahujete od eskalacije stanja na severu Kosova?
Jahjaga: Što se tice tri opštine gde vecinska zajednica su Srbi, gradani uživaju sva prava kao i sve druge manjinske zajednice.
Gradani Srbi, koji žive u ovom delu Kosova su gradani Republike Kosovo. Buducnost ove zajednice zavisi od same ove zajednice, od Ustava i zakona Republike Kosovo. Buducnost ove zajednice jeste potpuna integracija u institucije Republike Kosovo, potpuna primena Paketa Ahtisaarija, koja je primenjena u svim ostalim delovima Republike Kosovo.

Za ove gradane je to bolje da se što brže oslobode ilegalnih struktura koje su bile, a i sada su, izazov za institucije Kosova i medunarodne institucije. Oni trebaju odustati od njihovih starih ideja. Jer nema podele Kosova niti Srbije, nema razmene teritorija niti razmene stanovništva. Ljudi jednom za uvek trebaju odbaciti ideje devetnaestog (XIX) veka i da razmišljaju sa idejama veka u kojem žive. Jer buducnost Kosova, Srbije i svih zemalja jeste u evropskim integracijama. 

Pitanje: Da li ce poseta Predsednice Jahjaga smetnja u odnosima Hrvatska-Srbija?
Josipovic: Hrvatska je jedna od prvih država koja je priznala nezavisnost Kosova. Tokom današnjih pregovora smo razgovarali o  odnosima Hrvatska-Kosovo, za poboljšanje ovih odnosa a ne za Srbiju.
Gospoda Jahjaga je posetila još mnogo drugih evropskih država i nema razloga da ne bude danas za posetu u Hrvatsku.