presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

V.D. PREDSEDNIKA REPUBLIKE KOSOVA, DR. JAKUP KRASNIĆI SE SASTAO SA PREMIJEROM ALBANIJE, DR. SALI BERISHA

Tirana, 13 Januar 2011 god.
Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići, u okviru službene posete Republici Albaniji, danas se sastao sa Premijerom Republike Albanije, dr. Sali Berisha.

Na sastanku se razgovaralo o odnosima i saradnji izmedju dve zemlje, poslednjim zbivanjima na Kosovu nakon opštih izbora te o pitanjima koja se odnose na izveštaj izveštaca Saveta Evrope, Dick Marty-ja.

Na jednoj zajednickoj konferenciji za medije, održane posle sastanka, V.D. Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnici i Premijer Albanije, Sali Berisha, ocenjujuci u celosti pretenzije izveštaca Marty-ja kao neistinite, rasisticke i antialbanske, zahtevali su da se, u rezoluciji koja se ocekuje usvajati u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope, od izveštaca Marty-ja zatraži da sve dokaze o pretenzijama  pokrenutih njegovim izveštajem ustupi EULEX-u i Medžunarodnom Sudu Pravde u Hagu.

U nastavku sledi ceo transkript ove konferencije za medije:
Vršioc Dužnosti Predsednika, dr. Jakup Krasnici: Ja kad god dolazim u Albaniju se osecam upravo kao na Kosovu. Imao sam posebno zadovoljstvo razgovarati sa Premijerom Albanije, g-dinom Berisha, o politickim tokovima na Kosovu s posebnim naglaskom i bivajuci predstavnici dveju zemalja, naravno, da smo razgovarali i o jednoj dubljoj saradnji izmedju Albanije i Kosova, kako na planu unutrašnjih politika i ekonomskog razvoja, tako i na planu inostrane diplomatije.

Posebno smo se zadržali na izveštaj izveštaca Saveta Evrope, g-dina Dick Marty-ja, koji u izveštaju optužuje ne samo Oslobodilacku Vojsku Kosova, nego sve albance na Kosovu i Albaniji.

Ova podignuta optužba, koja nije nova nego ponovljena,  obavezuje obe naše zemlje, dve diplomatske politike naših zemalja da na koordinaciju polova radi suprotstavljanja ovom izveštaju koji je ocenjen kao jedan politicki pamflet. Mi smo spremni da medžunarodne profesionalne institucije vrše svestranu profesionalnu istragu o svim optužbama uperene protiv pravedne borbe naroda Kosova za slobodu i ostvareno oslobodjenje. Mi smo ubedjeni da u celokupnom politickom programu nacionalnog pokreta za oslobodjenje Kosova, niti u jednoj njegovoj fazi nije bilo drugog cilja osim borbe za slobodu i oslobodjenje i ukoliko je u odredjenim fazama bilo moguce da se to tretira kao greh ili je moglo da se u odredjenim krugovima smatra/tretira grehom ona je bila samo borba za slobodu i nacionalno ujedinjenje, ali to nije išlo putem nikakve forme organizovanog kriminala prema ijednoj etnickoj grupi ili drugom narodu za otimanje, za istrebljenje ili za trgovinu organima, niti ijednom coveku radi kriminalnih ciljeva.

U ovom slucaju mi smo spremni da se suceljavamo sa medžunarodnim pravom. Mi smo ubedjeni da Evropska Zajednica ima jednu strucnu formaciju na Kosovu, za potpomaganje pravnog sistema na Kosovu i u izvršnom pothvatu tako da smo zahtevali da EULEX nastavlja istragu onde gde je ranije okoncala medžunarodna administracija na Kosovu.

Ovom prilikom smatram da i Kosovo i Albanija smo u pravom, ubedjeni smo da je naša borba bila pravedna, bila je borba za dostojanstvo, i bivajuci takva, ona je imala podršku EZ, te SAD i  NATO-a. U ovom slucaju, ovu optužbu mi smtramo optužbom koja je upucena svim zemljama koje su pomogle u više vidova, vojno i humanitarno,oslobodjenje naroda Kosova. Tako da sam ja ubedjen, kao što smo razgovarali sa Premijerom Berisha, da naša koordinacija od sada pa nadalje ce biti u službi pravde, stabilnosti i razvoja u Albaniji i na Kosovu.

Premijer Berisha: Sa Predsednikom Republike Kosova i Predsednikom Parlamenta, g-din Jakup Krasnici i delegacijom koja ga prati, smo ostvarili srdacan i bratski sastanak, na kojem smo mi pre svega razgovarali o putevima i nacinu svestranog intenziviranja  odnosa medju dve naše zemalje, u svim oblastima i sa zakovoljstvom konstatujem da ovi odnosi doživljavaju sve viši razvoj te da su ovi odnosi od posebne važnosti za gradjane obeju zemalja. U ovom kontekstu Kosovo ce uspostavljati nove institucije i, naravno, nalazi se na pragu drugih važnih dogadjaja, kao što je pocetak dijaloga izmedju Kosova i Srbije, jednog neophodnog dijaloga za mir, stabilnost i buducnost regije.

Naravno da je na našem sastanku raspravljen i problem izveštaja  senatora Dick Marty-ja. Mi verujemo i mislimo da je najbolji odgovor ovom, od pocetka do kraja rasistickom i klevetnickom izveštaju, jeste naš zahtev za potpunu istragu svih problema, koji se navode u ovom izveštaju, od strane EULEX-a i Haškog Medžunarodnog Suda. Još jednom naglašavam da albanska vlada je uputila službeni poziv EULEX-u  i Medžunarodnom Sudu da ponovo zapocnu istragu ovih pretenzija senatora Marty-ja, koji ne donosi ništa novo, osim što uzastopno ponavlja više puta ranijim istragama odbacene optužbe, pošto sada dolaze u jednoj instituciji, cine neophodnim još jednom, mislim, jednu potpunu istragu. Albanska Vlada ce stvoriti sve potrebne olakšice za istragu problematike koju je on pokrenuo. Mi ne ometamo, nego želimo ovu istragu, iako svi mi izražavamo žaljenje što se takvi rasisticki izveštaji citaju u Savet Evrope.

Želim ovde razjasniti da ne okvalifikujem racistom Dick Marty-ja za optužbe koje cini. Optužbe je on prikupio iz Beogradskih anala, iz ruskih lobija i druge zaredom, ali Dick Marty se dokaže i izlazi golišav pred svetom sa njegovim rasizmom, opisom koji cini albanskom društvu. On je sebi dozvolio upotrebu šablona racisticke srpske doktrine o albancima te da ih transkripira na jednom izveštaju za Savet Evrope. Albansko društvo nije ono što opisuje ni Dick Marty, ni Cubrilovic u njegovim spisima. Albansko društvo, naravno, da je društvo koje ima svoju urbanu hiljadegodišnju istoriju, ima i njenu istoriju perifernih zona sa njihovim elementima. Ukoliko primecujete, Dick Marty, za skidace bubrega je izabrao albance i za preuzimace bubrega je izabrao jevreje. Nije mogao biti neki rus ili neko drugi da preuzme trgovanje bubrega, nego je trebalo biti jevrej, kako bi ispao gol golcat u njegovom rasizmu.

Još jednom hocu reci da je naš zahtev odlucan za istragu. Mi smo slobodne zemlje i apsolutno odlucno osudjujemo svaku vrstu ratnog zlocina ili zlocina nad covecanstvom, ciji god to bio. Prema bilo kome, medžunarodni zakon da deluje najvecom snagom, jer oslobodilacka borba Kosova cini najsvetlije lice albanske nacionalne istorije, cini jedan od ratova, koji je okoncao poslednju koloniju u Evropi, cini albansko naporno nastojanje i patnje, koje je pitanje njihovog oslobodjenja dovelo do pitanja samostalnosti slobodnoga sveta. One koje ozledi sloboda albanaca, preostaje nam samo da im kažemo: Bog vam oslobodio duše od mržnje i rasizma prema albancima. Albanci su nacija koja se oduševljava vrlinom prijateljstva i koja nema grobova na teritoriji, zemljama ijedne druge nacije. Drugi su ostavljali horde i kosti u albanskim zemljama, albanci nigde. Dve hiljade godine otpora, ovo je njihova istorija. Oslobodilacka borba Kosova je okoncala 130 godišnju borbu koja se odvijala u okupiranoj zemlji. Albanci su odlucni gledati napred u njihovu zajednicku buducnost, odlucni da beleže novi odlomak sa svojim susedima, odlomak evropske integracije.

Pitanje: G-dine Krasnici da li mislite da ove optužbe oštecuju imidž Kosova i da li ce uticati na ocekivani dijalog izmedju Kosova i Srbije?

Vršiod Dužnosti Predsednika. dr.Jakup Krasnici: Sigurno da je izveštaj izveštaca Saveta Evrope štetocin, jer sama prevara koja je ucinjena u tom izveštaju, je imala za cilj realno politicko oštecenje Kosova. Ali da li ce ovaj izveštaj uticati na dijalog koji se ocekuje izmedju Kosova i Srbije, ja mislim da nece  moci ometati, možda ce prouzrokovati kašnjenje dijaloga.
Kosova, još od Konferencije u Rambuje pa na ovamo, uvek je imala i ima spremnost razgovarati o svemu što je u interesu Republike Kosova, njenih gradjana, ali i u interesu Republike Srbije i njenih gradjana. Kada kažem gradjana Srbije i gradjana Kosova, mislim na gradjane albance koji žive u Republici Srbiji i na gradjane srbe koji žive na Kosovu.O svemu što ide u pravcu poboljšanja i uzdizanja kvaliteta života ovih gradjana naših dveju zemalja mi smo spremni razgovarati.

Pitanje:G-dine Premijeru još 22 Decembra vi ste uputili poziv EULEX-u i Haškom Sudu za istragu, imali kakav odgovor od njih, koja ce biti reakcija Albanije u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope i kao zemlja clanica šta ce se konkretno zatražiti?

Premije Berisha: Najpre želim samo nešto dodati za prvo pitanje. Jedna rasisticka antialbanska histerija, ne može dezorjentirati  albance sa njihovog kursa angažovanja za mir, stabilnosti i integraciju. Bez obzira što je takav(izveštaj), potpuno smo otvoreni za ozbiljnu medžunarodnu istragu i potpuno ubedjeni za doprinos za svaku istinitost koja bude proizašla.
Drugo, naša delegacija ide na Parlamentarnu Skupštinu sa porukom i odlukom da zatraži istragu rezolucijom koja ce se izglasat o ovom pitanju od strane medžunarodnih institucija, EULEX-a i Medžunarodnog Suda i amandmanom delegacije koji ce biti u rezoluciji, da se zahteva od Dick Marty-ja da sve podatke koje ima preda EULEX-u i Medžunarodnom Sudu.

Ovo je visoka obaveza, zakonska i moralna, Saveta Evrope. Mi cemo glasati rezoluciju, naravno još jednom navodeci naš prezir na rasizam izveštaja Dick Marty-ja. Ali rasizam nikome ne donosi slavu, naprotiv to je atavizam kojem se trebaju protiviti civilizovani ljudi boreci se protiv njega, oslobadjajuci se od njega kako bi i oni uživali ljudske vrednote, jer atavizmi jako smetaju.

Ovo ce biti naš stav, stav naše delegacije. Meni je, poziv da budem tamo, došao mesec ranije od Predssednika Parlamentarne Skupštine, g-dina Caušoglu, imam zadovoljstvo da se obratim Skupštini. Mi cemo podneti jedan amandman kojim cemo zahtevat da Dick Marty preda EULEX-u sve dokaze, cinjenice koje on pretendira da ih je prikupio, u najboljem interesu za osvetljavanje istine.

Pitanje: Nezavisno od toga što mi ne možemo predvideti uticaj koji može imati rezolucija Saveta Evrope, želoibih vas pitati u okviru vaših angažovanja, za obeležavanje jednog novog poglavlja albanskog društva. Priština i Tirana imaju Mogucnost i kapacitete da preambulama dveju naših država potpomognu sastavljanje jednog nacrta ili izveštaja, koji bi se suprotstavio naucno dokazanim, istorijski pravedno i politicki zakonito, svemu onom na cemu se poziva Dick Marty. Koje su mogucnosti da se izlazi sa jednim takvim dokumentom?

Premije Berisha: Istraživaci mogu obaviti svoj posao, vladajuci organi ce odgovarati pružajuci pomoc, olakšice, potražnjom potpune medžunarodne istrage optužbama Dick Marty-jevog izveštaja. Ali, da mi kao vlada trošimo i da se bavimo arhivima anitalbanskog rasizma ne. Mi cemo se baviti buducnošcu. Istraživaci neka vrše njihov posao, mi cemo se baviti sa izgradnjom buducnosti sa nacijama koje nas okružuju, sa susednim zemljama.
Vršioc Dužnosti Predsednika, dr. Jakup Krasnici: Saglasan sam sa ovim što je rekao Premijer Berisha, znaci da politika na Kosovu i Albaniji ima obavezu razvijati zemlju, da prepoznaje i prihvata perspektive za gradjane naših dveju zemalja, i nakon Juna 1999 godine Kosovo i Albanija su zapocele jedan novi period suživota, za koju postoje mogucnosti da se razvija u više oblasti. Možda tokom ovih malog broja prošlih godina smo uspeli produbiti odnose saradnje u svim mogucim oblastima, ali ocekujem da ce i Albanija i Kosovo saciniti programe ekonomskog razvoja njihovih zemalja za sjedinjenje svega onog što se može sjediniti izmedju naših dveju zemalja, jednog naroda koji ima jednu kulturu i jednu istoriju.

Pitanje: Ima li novih tokova za formiranje nove vlade Kosova?

Vršioc Dužnosti Predsednika, dr. Jakup Krasnici: Vi vec znate da smo na Kosovu 12 Decembra imali jedan izborni proces,jedan  proces koji je još u toku. Na dan 23 Januar 2011 imat cemo ponavljanje izbora u Mitrovici, kada ocekujemo završavanje ovog rezultata te potom formiranje vlade i institucija koje ce proizaci iz ovih izbnora. Mi smo u ocekivanju i verujemo da ce nezavisne izborne institucije da korigiraju ovaj proces i da ce formirati nove institucije.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.