Pripremni tim se konsultovao sa studentima akreditovanih univerziteta i grupama mladih

4. april 2019. godine, Priština - Pripremni tim za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje održao je konsultaciju sa studentima sa svih akreditovanih univerziteta i koledža kao i sa grupama mladih u Republici Kosovo.

Njihov stav bio je veoma atraktivan, jer su odali dosta drugačiji utisak od ostalih grupa sa kojima su održane javne konsultacije.

Panel iz Pripremnog tima za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje bio je u sastavu: Baki Svirca, Kushtrim Koliqi i Rron Gjinovci.

Panelisti su na samom početku pojasnili osnovne koncepte tranzicione pravde, a nakon toga su učesnike  upoznali sa iskustvima drugih, kao i sa inicijativom predsednika za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje na Kosovu, kao i o neophodnosti ove Komisije.

Studentkinja Rina Zariqi misli da „treba da se osnuje odmah Komisija i da se nastupi sa narativom zasnovanim na činjenicama, kao i da se tačno predstavi šta se zaista dogodilo. Sada je pravo vreme, da ne kažem poslednji trenutak.“

Mehmeti, student istorije na Prištinskom univerzitetu, je analizirajući najteže slučajeve ubistava, masakra i silovanja koja je izvršila srpska strana rekao: „Ne žurite sa osnivanjem ove Komisije, možda treba sačekati da se navrši 25 godina od završetka rata, taman kada se promeni jedna generacija, pa da se osnuje ova Komisija.“

On je svoje mišljenje argumentovao uzimajući za primer „neko od nas kome je porodica nestala, može da traži osvetu i tu se odmah rađa sukob. Zatim, ukoliko se nekog veterana ili komandanta osudi sada Specijalni sud, mogu se očekivati ovakve reakcije.“

A dok je Elbasan iz Skupštine mladih rekao: „Otac mi je bio vojnik i mislim da ovu Komisiji treba odmah osnovati, jer samo znajući prošlost možemo da izgradimo budućnost, ukoliko je ne znamo, upropastićemo budućnost.“

Većina učesnika je potvrdila da su o ratu učili od porodica, a veoma malo iz medija i knjiga.

Oni misle da period koji treba da se istraži u vezi sa povredama ljudskih prava treba da bude od 1981. do 1999. godine.

Studenti i grupe mladih koji su učestvovali na ovoj konsultaciji vide za razložno i kao neophodno osnivanje ove Komisije, utvrđujući podatke o tome koje je izazvao rat, ko je izvršio zločine, pod kojim okolnostima, kako bi svi imali jednak pristup istini.