presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Predsednik Thaçi: Ujedinjeni smo u vezi stvaranja vojske, Skupština da donese meritornu odluku o KSB-u

Priština, 8. mart 2017. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, nakon sastanka koji je imao sa predstavnicima Državama Kvinte na konferenciji za medije rekao je da Kosovo ne može da se učlani u NATO bez transformacije KSB-a.

Predsednik Thaçi je rekao da je nacrt zakona o Kosovskoj vojsci ujedinio politički spektar i ojačao je poverenje građana Kosova u našu odlučnost da se donesu odluke u interesu naših građana i države.

„Svi politički akteri obuhvaćeni ovim procesom treba da budu na nivou zadataka i posvećeni tome da vrše njihov posao na uspešnom okončanju ovog procesa“, rekao je Thaçi.
 
Ovo je ceo govor predsednika Thaçi-ja:
 
Poštovani predstavnici medija,
Građani Republike Kosova,
 
Građani Republike kosova su juče obavešteni da sam na osnovu mojih ustavnih nadležnosti kao predsednika i kao vrhovnog komandanta Kosovskih snaga bezbednosti predao predsedniku Parlamenta Kosova nacrt Zakona o Kosovskim bezbednosnim snagama , odnosno nacrt zakona koji od KSB- a pravi vojsku Kosova.

Ovu zakonsku inicijativu, koja je preduzeta u potpunoj koordinaciji sa državnim institucijama Kosova smatram kao neophodnu za unapređenje uloge i obaveza Kosovskih snaga bezbednosti.

Ova izmena misije i nove obaveze koje će KSB steći u kladu sa novim zakonom, čine KSB multietničkom, profesionalnom vojskom, koja je spremna da štiti građane Kosova i biće u službi očuvanja mira u regionu i u svetu, kad kod se od Kosova bude tražilo da da svoj doprinos u tom pravcu.

Dozvolite mi da se ovim povodom zahvalim članovima Predsedništva Skupštine Kosova, koji su ovu zakonsku inicijativu tretirali odgovorno i sa visokim državnim prioritetom, donoseći odluku danas da se ide napred u ovom pravcu i procesirajući zakonsku inicijativu radi davanja mišljenja Vlade Republike Kosova u skladu sa zakonodavstvom i uredbama na snazi.

Ja sam ubeđen da će i Vlada Republike Kosova, odnosno premijer Mustafa tretirani nacrt zakona o KSB-u sa visokim prioritetom  i da će veoma brzo i zvanično dati svoje pozitivno mišljenje u da će ga podržati.

Poštovani predstavnici medija,
Građani Republike Kosova,

U ovom periodu, ceo politički spektar na Kosovu, obuhvatajući civilno društvo i naše građane,treba da u potpunosti budemo ujedinjeni kako bismo uspešno zaključili ovaj proces, koji u potpunosti zavisi od volje naših državnih institucija.

Onako kako sam i očekivao, nacrt zakona o Kosovskoj vojsci je ujedinio čitav politički spektar Kosova i ojačao je poverenje građana Kosova u našu odlučnost da donesemo odluke u njihovom interesu i u interesu naše države.

Dakle, svi politički akteri koji su obuhvaćeni u ovom procesu, treba da budu n nivou zadatka i da budu posvećeni da vrše njihov posao radi uspešnog okončanja ovog procesa.

Veliku pažnju treba da posvetimo našim zvaničnim stavovima o ovom pitanju i da se potrudimo da strpljivo i sa dovoljnim argumentima pojasnimo našim međunarodnim partnerima, susednim državama i bilo kome drugome koji ima dileme u ovaj proces.

Republika Kosovo nije učinila nijedan neočekivan korak, nijedan jednostrani postupak ili postupak koji je bio nekoordiniran, nijedan protivzakonit ili protivustavni postupak. Ne radi ništa što se može smatrati kao opasnost za mir i sigurnost na Kosovu i u regionu.

Realnost i istina u celom ovom procesu je ova:

Nezavisna država Kosovo, jednostavno radi nešto što je zakonski i ustavno, što je temelj funkcionisanja svake demokratske države u svetu.
 
Mi kao demokratske institucije nezavisne države smo odlučili da KSB-u damo misiju i obaveze moderne, profesionalne, multietničke vojska koja će biti u stanju da zaštiti državni suverenitet naše zemlje.

Ovu ustavnu i zakonsku obavezu niti je osporio niti može da ospori neko od naših partnera sa zapada, obuhvatajući i NATO i njegove države članice.

Međutim, ovaj neophodan ustavni i zakonski akt je osporila i nastavlja da osporava samo Srbija, govoreći da osnivanje Kosovske vojske predstavlja pretnju  za mir i sigurnost u regionu.

Srbija konstantno govori tako nešto kao deo njene propagande protiv države Kosovo, a u isto vreme se nacionalističkim ponosom puni vazdušni prostor avionima tipa MIG koji su poklon od Rusije.

Ali, bilo kako bilo, mislim da su stvari jasne za sve aktere, bilo da su domaći ili međunarodni.

Trenutno je jedina pretnja miru u našem regionu povećanje uticaja uloge Rusije u regionu i broj aviona MIG u vazdušnom prostoru Srbije.

Naravno, ovoj pretnji treba da dodamo i pretnje koje dolaze iz terorističkih polja koji dolaze sa drugog polja, n kojem je Kosovo šampion u regionu, to je beskompromisna borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

Dakle, ja od NATO-a očekujem da bude svestan o ovim konkretnim rizicima i da se ne brine u vezi sa unapređenjem uloge KSB-a, znajući da je KSB podignuta i obučena upravo od stran NATO-a i država članica NATO-a.

Rekao sam tako nešto, kao moj direktan odgovor na zabrinutost koju su danas istakli sekretar NATO-a, Države Kvinte i Sjedinjene Američke Države.

Glavna napomena sekretara NATO-a u telefonskom razgovoru koji smo danas imali, bila kako NATO smatra našu zakonsku inicijativu o izmeni misije i obaveza KSB-a jednostranim postupkom.

Ovo ne opstaje ni u kojoj okolnosti, jer mi smo već tri godine pokušavali da koordiniramo ovaj postupak sa poslanicima srpske zajednice koja živi na Kosovu, ali su oni jasno rekli da nikada neće glasati ustavne izmene radi osnivanja Kosovske vojske.

U slučaju da sekretar NATO-a smatra našu inicijativu jednostranom zbog toga što se Srbija ne slaže sa našim postupcima, on ja ovo smatram u potpunosti neprihvatljivim, jer sudbina Kosova i naše vojske ne sme ostati talac volje i raspoloženja Srbije ni u kojoj okolnosti ni po koji cenu.

Šta više, ja kao predsednik, budući da sam u potpunosti svestan takvih reakcija, još juče sam imao telefonski razgovor sa premijerom Srbije, kako bi njemu saopštio moju odluku i kako bi mu jasno rekao da KSB ni u njenom sadašnjem mandatu ni u novom mandatu, koji verujem da će ubrzo steći, ne predstavlja nikakvu pretnju ni za Srbiju niti za bilo koju drugu državu bilo gde u svetu.

Poštovani predstavnici medija,
Građani Republike Kosova,

Ja kao predsednik imam za obavezu da se uverim da će kosovo produbiti saradnju sa  NATO-om, jer učlanjenje  u ovu vojnu organizaciju jeste naš glavni cilj.

Šta više, moja je dužnost da produbimo saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer samo postojanje i funkcionisanje naše države je rezultat naših zajedničkih napora.

Dakle, pažljivo sam saslušao savete i stavove SAD-a o ovom pitanju na redovnom nedeljnom radnom sastanku koji sam imao danas sa ambasadorom SAD-a, Greg-om Delawie.

Nasuprot javnoj zabrinutosti, SAD ni u jednoj okolnosti ne stavlja pod znak pitanja naše legitimno pravo da osnujemo Kosovsku vojsku.

SAD je jasno rekla da u potpunosti podržava ovaj proces, ali žele da se ovaj proces dogodi preko ustavnih izmena.

Ja sam i juče pojasnio, pojasniću ponovo danas.

Od 2014. godine kada je okončano razmatranje Sektora bezbednosti na Kosovu i onda kada je javno objavljeno ubrzo osnivanje Oružanih snaga Kosova, nijednom nisam stao sa naporima da izvršim ovu transformaciju KSB-a preko ustavnih izmena, onako kako smo svi mi želeli, takođe i naši partneri, odnosno SAD.

Svi mi kao akteri koji smo obuhvaćeni u ovaj proces, dakle institucije Kosova, NATO i države koje su naši prijatelji, do danas nažalost nismo uspeli da ubedimo poslanike Srpske liste da izglasaju ustavne izmene za osnivanje Oružanih snaga Kosova.
 
I svi mi, obuhvatajući i javno mnjenje smo u mnogim slučajevima do danas videli, ostaju privrženi samo naređenjima koja dobijaju iz Srbije, a ne od Vlade Kosova.

Dakle,  bilo ne moguće da čekamo do beskonačnosti n jedan poznati negativan epilog.

Međutim, ja uz visoku odgovornost, danas ovde kažem, da ukoliko NATO, Države Kvinte i SAD uspeju da ubede poslanike Srpske liste da glasaju za ustavne izmene, ja sam siguran da ćemo i Vlada Kosova, ja kao predsednik i Skupština Kosova, biti veoma sretni da procesiramo, bez gubljenja vremena, odnosno izvršićemo ovu transformaciju putem ustavnih izmena.

Budući da sam svestan da može biti takvih reakcija, ja sam tražio takve garancije od NATO-a i Država Kvinte i SAD-a, međutim niko do sada nije mogao da garantuje jedan glas poslanika Srpske liste u korist ustavnih izmena za transformaciju KSB-a u Kosovsku vojsku.

Dakle, tražio sam potpuno razumevanje naših partnera u ovom procesu, koji nije jednostran, već je iniciran kao potpuno prirodan i transparentan.

NATO i naši međunarodni partneru treba da pomognu Kosovu tokom ove transformacije adekvatnim profesionalnim savetima i nikako ne treba da misle o tome kako će kazniti Kosovo, samo zbog toga što smo inicirali zakonit proces za koji oni kažu da je legitimno pravo institucija Republike Kosova.

Nasuprot tome institucije Republike Kosova ostaju u potpunosti transparentne i otvorene da pružaju sv garancije i neophodna pojašnjenja tokom čitavog procesa koji je veoma bitan za našu državu.

Ali, ponovo ističem da zakonska inicijativa o izmeni mandata KSB-a treba da se nastavi u skladu sa zakonodavstvom na snazi, bez daljeg kašnjenja.

Na kraju, n poslanicima Skupštine Republike Kosova, koji predstavljaju volju građana Republike Kosova je da donesu meritornu odluku o KSB-u, odnosno o Kosovskoj vojsci.

A ja sam kao predsednik zemlje ubeđen da poslanici Kosova n treba da ostave Kosovo bez vojske, jer je to volja svih građana Republike Kosova.
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.