presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Predsednik Thaçi nije dekretirao Zakon o poslovnim društvima, vratio ga je Skupštini na ponovno razmatranje

Priština, 4. april 2018. godine –Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, na osnovu člana 80 i člana 84 Ustava Republike Kosovo, doneo je odluku o vraćanju Zakona Br. 06/L-016 o poslovnim društvima, koji je usvojen 15. marta 2018. godine u Skupštini Republike Kosovo, na ponovno razmatranje.

Član 34, podstavovi  2.5.1.; 2.5.2.; 2.5.3. i 2.5.4, Zakona Br. 06/L-016 o poslovnim društvima, nisu bili u skladu sa članom 7, članom 24 i članom 119, Ustava Republike Kosovo, kao ni sa Konvencijom za eliminisanje svih vrsta diskriminacije prema ženama, koja se u skladu sa članom 22 Ustava direktno sprovodi u Republici Kosovo i ima prioritet u slučaju sukoba, u odnosu na odredbe zakona i ostalih akata javnih institucija

Predsednik Republike Kosovo je ocenio da je ubacivanje kvote u vezi sa rodom samo za odbore direktora akcionarskih društava, kao što je to učinjeno u članu 34 Zakona Br. 06/L-016 o poslovnim društvima, izuzimajući druge vrste poslovnih društava, preko kojih se mogu odvijati privredne delatnosti na Kosovu, sužava sprovodljivost ustavnih i zakonskih garancija o rodnoj jednakosti.

Takođe, nije uobičajena praksa postojanja zakonskih odredbi koje regulišu učešće u odborima direktora akcionarskih društava putem rodnih kvota.

Poslovnim društvima rukovode principi poverljivosti, s ciljem maksimalizovanja profita i ona treba da imaju slobodu odabira Upravnih odbora.

Kao posledica toga, odredbe koje su navedene u članu 34 Zakona Br. 06/L-016 o  poslovnim društvima, ne stvaraju zakonski povoljnu sredinu u slobodi privredne aktivnosti poslovnih društava (u ovom slučaju akcionarskih društava) i nisu u skladu sa članom 119 (1) Ustava Republike Kosovo u kojem je određeno: „Republika Kosova obezbeđuje pravnu sredinu zatržište, slobodu preduzetništva i obezbeđivanje javne i privatne imovine”.
 
Šta više, odredba određena članom 34, podstavom 2.5.4 u kojoj se određuje: sankcije za ne poštovanje ove kvote će biti određene podzakonskim aktima koji proističu iz ovog zakona“, stvara nesigurnost u slobodi privredne aktivnosti poslovnih društava (akcionarskih društava) jer daje pravo Vladi/ Ministarstvu da podzakonskim aktom odredi sankcije poslovnim društvima, odnosno akcionarskim društvima.

Republika Kosovo je odlučna u vezi sa tržišnom privredom, a članom 10 Ustava je određeno: „Tržišna privreda sa slobodnim tržištem je osnov ekonomskog regulisanja Republike Kosovo.” 

Intervenisanje izvršnog odbora podzakonskim aktom putem određivanja sankcija u slučaju ne ostvarivanja rodnih kvota članova Odbora direktora akcionarskog društva, može da stvori nesigurnost u slobodi privredne aktivnosti akcionarskih društava.

Skupština Republike Kosovo, u skladu sa Ustavom Republike Kosovo, Konvencijom za eliminisanje svih vrsta diskriminacije prema ženama i Zakonom Br. 05/-020 o ravnopravnosti polova, treba da u Zakonu Br. 06/L -016 o poslovnim društvima odredi norme koje će obezbediti rodnu jednakost i jednake mogućnosti za učestvovanje žena i muškaraca i svim vrstama poslovnih društava, a ne putem jednostranih kvota.

Za poslovna društva treba da se pronađe oblik postizanja jednake mogućnosti učešća muškaraca i žena u privrednom životu, stvarajući olakšice za postizanje rodne jednakosti i time i u određenim slučajevima postizanje rodne kvote, ali ne intervenišući u slobodi u privrednim aktivnostima poslovnih društava, već stimulišući ih.
 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.