presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Predsednica Osmani dočekala je na sastanku v.d. glavnog državnog tužioca i predsednika TSK-a

Predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani dočekala je danas na sastanku vršioca dužnosti glavnog državnog tužioca g. Besima Kelmendija i predsednika Tužilačkog saveta Kosova g. Jetisha Malokua.

Na ovom sastanku je razgovarano o neophodnoj i hitnoj potrebi za intenziviranjem rada Tužilaštva i koordiniranjem pravosudnih institucija u sprečavanju, krivičnom gonjenju i adekvatnom kažnjavanju izvršioca krivičnih dela silovanja, seksualnog uznemiravanja i krivičnih dela protiv seksualnog integriteta.

Predsednica je od TSK-a i v.d. glavnog državnog tužioca zatražila da preduzmu neophodne korake kako bi ojačali ovu borbu i kako bi povećali kapacitete koji su neophodni da se tako nešto omogući. Ujedno, predsednica je obećala podršku svih pravosudnih institucija, kao i onih koje sprovode zakon u preduzimanju ovih koraka.

Predsednica je takođe ponovo potvrdila svoju podršku inicijativi za veting i reforme u pravosuđu, kao najneophodnijeg i pravog puta u smeru garantovanja profesionalnog sudskog i tužilačkog sistema sa integritetom. Prema  mišljenju predsednice Osmani, integritet i profesionalizam tužilaca i sudija u pravosudnom sistemu su ključni stub vladavine prava u našoj zemlji. U tom smeru, posebno sada nakon dobijanja zelenog svetla od Venecijanske komisije, predsednica je rekla da je veting jedan od najbitnijih procesa reformacija u našoj zemlji u pravcu izgradnje kredibilnog tužilačkog i sudskog sistema i vraćanja poverenja građana u pravdu. U tom kontekstu je predsednica uputila javni poziv da se sarađuje sa odgovornim institucijama u razvoju tog procesa koji je koristan kako za tužilaštvo, tako i za građane naše zemlje, preko aktivnog učešća u radnim grupama, dajući njihove konkretne sugestije za unapređivanje ovog procesa.

Na sastanku se takođe razgovaralo i o trenutnim događajima oko procesa nominovanja i imenovanja glavnog državnog tužioca. Predsednica je ponovo istakla svoj stav da će se čekati do okončanja svih sudskih postupaka u domaćim sudovima u našem pravosudnom sistemu, pre nego što predsednica donese svoju odluku o predlogu TSK-a. Takav pristup, istakla je predsednica, je neophodan kako bi se očuvala pravna sigurnost i kako bi se obezbedilo neometano i efikasno korišćenje pravnih lekova od strane protiv kadidata, kao i kako bi se garantovalo poverenje građana u proces, nakon primedbi iz civilnog društva i međunarodnih partnera. 

 

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.