presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Predsednica Jahjaga se susrela sa Američkom državnom sekretarkom g-đom Hillary Clinton

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, susrela se sa Američkom državnom sekretarkom g-đom Hillary Clinton.

Predsednica  Jahjaga i Američka državna  sekretarka g-đa   Clinton razgovarale o aktuelnim pitanjima na Kosovu i u regiji, posebno o procesima  evro – atlantskih  integracija.

Ovom prilikom predsednica Jahjaga  se zahvalila Američkoj državnoj  sekretarki g-đi Hillary Clinton na stalnoj pomoći kuju SAD daju Kosovu.

Predsednica  Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga i Američka državna  sekretarka g-đa   Hillary Clinton, potpisale su međudržavni dogovor o  zaštiti posebnih objekata na Kosovu.

Predsednica  Jahjaga i državna  sekretarka, Clinton, posle su dale izjave za  medije  koju donosimo u nastavku:

Poštovana sektretarka Clinton,

Potpisivanje dogovora  za zaštitu posebne kulturne imovine  na Kosovu je snažan simbolički  čin i deo jake veze i prijateljstva  između Republike Kosova i Sjedinjenih Američkih Država.

Sjedinjene Američke Države su najsnažnija podrška i naj jači saveznik Kosova. G-đo Sekretarka, Vi i  Američki narod  uvek  ste bili uz nas i u najtežim periodima za nas- za postizanje slobode  i sada u našem  procesu izgradnje države.

Dana kosovo  je multietničko  sveobuhvatno društvo, gde sve etničke zajednice žive u miru i u slobodi.  Naš je stav izgradnja dobrosusedskih odnosa sa svim zemljama regije i da je  Kosovo  sebe učinilo faktorom stabilnosti na  Balkanu.  

Kosovo je nova država sa dugom istorijom. Imao  bogato kulturno nasleđe koja je nadživela vekove.  Ova prošlost, izražena u arhitektonskim  vrednostima u objektima kulta i verskim monumentima, dokazuje  da smo  zajedno živeli kroz vekove i  da smo uzajamno poštovali nasleđe kao zajedničku vrednost.

Ovaj dogovor  između Republike Kosova i Sjedinjenih Američkih Država je još jedan  testament naše privrženosti kulturnoj toleranciji  i multikulturalizma  kao  prigrljanje diverziteta pripadnika našeg društva, bez obzira na  etničku, versku ili rasnu pripadnost.

Američke vrednosti i ideali  su inspiracija za nas i sa zadovljstvom očekujemo  zajedničko sprovođenje ovog dogovora  za dalje očuvanje našeg kulturnog nasleđa. 

Hvala Vam!

Deklaracija  Američke državne sekretarke, Hillary Clinton,
 
Predsednica Jahjaga je dobrodošla ovde u Državnom departmanu. Imala sam priliku da je sretnem i u prošlosti, septembra ove godine u toku rada Generalne Skupštine  i zadovoljstvo mi je uvek kada imamo mogućnost da  se konsultiramo  i da raspravljamo o  značajnim pitanjima za naše zemlje. Za predsednika Warrena Millera i za ostale članove komisije  za očuvanje američkog nasleđa u svetu ali isto tako i za ambasadora Republike Kosova u SAD, ovaj je  dogovor kojeg potpišemo  zaista značajan, jer SAD imaju poseban interes za pomoć očuvanju nasleđa u svetu, jer ogromna većina amerikanaca su doseljenici i  njihovi naslednici.   Prema tome rad ove Komisije ima velik značaj  za nas. 

Sad, želim da kažem nešto Predsednici.  Kao  što sam učinila neprekidno, izrazila sam u ime SAD-a  snažnu  neprekidnu podršku naše zemlje za suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. President Obama i ja smo privrženi da osiguravamo da budućnost koju Kosovo nastoji da stvara  je veoma značajna u prvom redu za ljude na Kosovu a i za ljude u regionu.

Pozdravljam odluku EU  iz ovog meseca  za koju se nadamo da će  pomoći otvaranju puta za  integraciju Kosova u EU.  Ovaj dogovor kojeg potpišemo obavezuje obe zemlje za očuvanje, bez diskriminacije,  kulturnog, verskog nasleđa etničkih grupa  koje su bile žrtve genocida u toku  Drugog svetskog  rata. 

Sad iz iskustva znamo da takve  mere daju rezultate.  Ovaj je 24 dogovor SAD-a za očuvanje  kulturnog nasleđa i u zemljama od Estonije  do Italije, videli smo  konkretne rezultate. Četerdeset godina ranije  SAD je prva zemlja koja  je ratifikovala Međunarodnu konvenciju o  nasleđu  i ponosimo se da smo nastavili da  radimo u toku ovi  decenija. 

Naša je privrženost da očuvamo hrišćansko, muslimansko, jevrejsko, srpsko i albansko kulturno nasleđe na Kosovu. Želimo da vam pomažemo za njeno očuvanje. 

“Lično sam videla manastira Gračanicu, jedno od najčuvenijih kulturnih blaga, koji datira iz 14 veka, ali to je samo jedno od mnogih takvih mesta. Značajno je dok Kosovo  stvara pluralističko društvo koje garantuje građanska i jednaka prava  za sve svoje građane, da spomenici kulture budu sačuvani za narod na Kosovu i Balkanu, ali i za ljude u celom svetu”. 

Prema tome  to je naredni korak u pravcu  unapređenog, nezavisnog i  višenacionalnog  Kosova,  gde su jake demokratske institucije i mnoštvo mogućnosti  i gde mislim da je Predsednica  uspostavila ispravan diskurs davajući viziju kakvo će  biti Kosovo. 
 
SEKRETARKA CLINTON: Mnogo Vam hvala g-đo Predsednice!

PREDSEDNICA JAHJAGA: Hvala!

Predsednica  Jahjaga i Sekretarka  Clinton odgovarale i na pitanje dozvole ulaska konvoja sa  humanitarnom pomoći  iz Rusije na Kosovu , za sever  Kosova.

PREDSEDNICA JAHJAGA: Ima pravila i norme koje se moraju poštovati. Postoje i međunarodne konvencije  i zakoni Kosova o  humanitarnoj. Mi ćemo poštovati sve međunarodne konvencije, Ustav Kosova  i odluke administracije u tom procesu.

SEKRETARKA CLINTON: Popuno se  slažem sa ovim što je  rekla Predsednica. Dodajem da smo proverili sa UON-om i  ostalima. Oni nisu izvestili o nikakvoj humanitarnoj krizi ili potrebi.
Pozvale bi sve građane Kosova, posebno sa severa, da  rade zajednički.

Prema Ustavu Kosova  oni imaju sva prava jednaka. Što pre budu integrisani svi građani Kosova u zajedničku državu to više bude moguća budućnost koju traži Predsednica za sve građane.  

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.