presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Predsednica Jahjaga i ambasador Dell su potpisali memorandum razumevanja

Predsednica Republike Kosova, gospođa Atifete Jahjaga, i ambasador SAD na Kosovu, Christopher Dell, potpisali su danas memorandum razumevanja, o sveobuhvatnoj pomoći SAD za Kosovo.

Nakon ceremonije potpisivanja Memoranduma, predsednica Jahjaga i ambasador Dell dali su saopštenje za javnost i odgovorili na pitanja novinara. Objavimo punu izjavu predsednice Jahjaga:  sa američkim ambasadorom na Kosovu, g. Christopher Dell, kao predstavnik vlade Sjedinjenih Američkih Država, potpisali smo danas memorandum o razumevanju za sveobuhvatnu podršku SAD za kosovsku državu. Zahvaljujem Vladu Sjedinjenih Američkih Država za kontinuiranu pomoć koju daje mojoj zemlji u jačanju vladavine prava, za ekonomski razvoj, za poboljšanje poslovne klime, za otvaranje novih radnih mesta, za izgradnju institucionalnih kapaciteta i podrške regionalnih i evropskih integracionih procesa.

Ovi su ujedno i prioriteti institucija Kosova za održiv i sveobuhvatan razvoj. Zainteresovani smo u svim ovim oblastima, za koje imamo pomoć i podršku američke vlade, da obavljamo neophodne reforme i transformacije sa kojima zadovoljavamo standarde koji nam omogućavaju da imamo odgovorne, demokratske i efikasne institucije. Ovo ubrzava put ka ostvarivanju naših strateških ciljeva za članstvo u Evropsku Uniju, NATO, u Organizaciji Ujedinjenih nacija i svim organizacijama i drugim međunarodnim mehanizmima. Mi cenimo pomoć naroda i vlade SAD, koji ovih 12 godina kroz USAID su dali 1,2 milijarde dolara na Kosovu u raznim projektima rekonstrukcije, za ekonomski razvoj, za promociju i jačanje demokratskih procesa u zemlji, i pomoć u drugim oblastima.

Zemlja i narod Kosova je, i u buduće će biti, zahvalan za pomoć koju je dao američki narod za slobodu i nezavisnost Republike Kosova, za kontinuiranu pomoć u svim oblastima, za unapređenje demokratskih procesa i osnivanje institucija. Republika Kosova i Sjedinjene Američke Države imaju  večno prijateljstvo koje je garant stabilnosti i mira u regionu. Ovo je primer istinskog partnerstva, zasnovan na vrednostima američke demokratije, poštovanje ljudskih prava i sloboda i koji obezbedi razvoj demokratskih procesa sa odvojenim vlastima, sa parlamentarnom kontrolom vlasti, nezavisnost sudstva i slobodu štampe. Pomoć Američke vlade za ostvarivanje ovih ciljeva je dobrodošla za mene, za kosovske institucije i sve građane, rekla je predsednica Jahjaga. U nastavku, Predsednica Republike Kosovo, g-đa Atifete Jahjaga i ambasador SAD na Kosovu, Christopher Dell, odgovorili su na nekoliko pitanja novinarima. Dajemo u potpunosti konferenciju za novinare: Kosova sot: Danas je počeo dijalog između Prištine i Beograda. Postoji predlog za integrisano upravljanje granica, kako ocenjujete ovaj predlog.

Predsednica Jahjaga: Ja se odnosim, kako sam se i pre odnosila, sto se tiče procesa tehničkog dijaloga između Republike Kosova i Republike Srbije , da je dijalog ne samo najbolji već je ujedno i jedini način na koji dve zemlje koje su prošle proces sukoba ili rata, mogu da regulišu odnos između njih. A posebno pitanja koja su se raspravljale u svim prethodnim sednicama pregovora i proces dijaloga između timova Beograda i Prištine. Sva ova pitanja trebaju da idu u korist unapređenja stanja građana Republike Kosova kao i Republike Srbije. Ja sam i ranije rekla, opet kažem sada, i ponavljam, sva rešenja koja proizilaze iz procesa dijaloga trebaju da budu evropska rešenja i moraju da budu u skladu sa standardima i najboljim evropskim praksama i to se pokazalo do sada postignutim sporazumima u ovom okviru, da svaki sporazum je u skladu sa najboljim evropskim praksama i standardima i snažno verujem u posredovanje Evropske Unije, koja ima mandat za posredovanje dijaloga između Kosova i Srbije , uz njihovu pomoć sva rešenja koja će od sada biti, biće u duhu najboljih evropskih rešenje za Kosovo ali i za sve zemlje u regionu. Mi imamo Ustav, imamo zakone i svako rešenje mora da bude u skladu sa njima. 

Ambasador Dell: odobravam sve što je predsednica rekla. Takođe bih želeo da dodam nešto, ovo omogućava da upravljanje granice između Kosova i Srbija, ide u istom smeru kao i upravljanje granice sa susednim zemljama, poput onog sa Albanijom, Crnom Gorom i sa Makedonijom i da se to primeni u evropskom modelu integrisanog upravljanja granicom, koji će se sprovoditi u bliskoj budućnosti kada su u pitanju granice. Mislim da je to pozitivan razvoj događaja koji će poboljšati odnose između Srbija i Kosovo. Koha Ditore: Gospođo Predsednice, dali će te poštovati dogovor političkih stranaka za prevremene predsedničke izbore ili će te nastaviti da u potpunosti vršiti  svoji mandat¬? Predsednica Jahjaga: Prvo ja nisam stranka u sporazumu, trebamo da razumemo to, i ja sam vrlo koncentrisana da ispunim moje zadatke i obaveze.

Ambasador Dell: Ja ću odgovoriti potpunije, na neki način to je lažna debata, jedna kampanja koja se pokuša podsticati od strane vaših novina i drugih novina. S druge strane, može biti suštinska debata koja nastaje iz želje, volje naroda. Sećam se vrlo dobro da u aprilu, Koha je bila jedna od onih novina koja se toliko žalila za dostignuti sporazum, tvrdeći  da je sporazum postignut nedemokratski, jer strane su se složile iza zatvorenih vrata. Sada kao proces ovog dijaloga, parlamentarna komisija koja ima zadatak da se bavi pitanjem izbora predsednika i pitanja za promenu Ustava, posle svih tih razgovora sa javnošću je pokazala opšte osećanje među građanima da ako se promeni način izbora predsednika, onda trebaju se promeniti i ovlašćenja ili  izvršne vlasti predsednika. Dakle, pretpostavljam da parlamentarna  komisija, zadužena za ovo pitanje toliko s pravom izjavila, treba da uzmemo  u obzir volju naroda i trebamo da pažljivo pogledamo ovo pitanje.

Ova nije dočekano od ni jednog od političkog rukovodstva tokom procesa sporazuma, ali sada smo na seriji konsultacija da li imamo pravo da uzmemo u obzir volju naroda. Kako sam razumeo, još uvek nema konsenzus o pitanju da li člana 84. Ustava treba da se promeni, tako da odražava različit način izbora predsednika, to je veoma dobro pitanje i mislim da  parlamentarna komisija treba da se bavi ovim pitanjem. Takođe, ja sam shvatio da sve aspekte rada Parlamentarne Komisije koja se bavi ovim pitanjem su u skladu sa vremenskim rokom i biće završen krajem ove godine ili u januaru . Dakle, ako je to dodatno pitanje nešto što dolazi od naroda i to je pravo da se uzme u obzir, onda mislim da je to legitimno i odgovarajuće da se parlamentarne komisije i političkom rukovodstvo  daje više vremena da ponovo razmotri ovo pitanje. Ja još uvek ne znam da li je postignut sporazum, ili dali se govorilo o tome od strane političkog rukovodstva ili rukovodstva političkih partija, ali, ako se smatra da je potrebno više vremena da se bavi ovim pitanjem, kako bi se odražavala volja naroda, onda podržavam i mislim da bi moje kolege podržavaju isto. Ne znam koliko bi vremena bilo potrebno za tako nešto, ili koliko kompleksna će biti rasprava i da li će imati uticaja na vreme za naredne izbore, ali mislim da ono što je najvažnije, važnije od rokova vremena, je da se poštuje volju naroda.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.