presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

Pier Mirel je Predsednici Jahjaga predao Izveštaj progresa Evropske Komisije

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, primila je danas g-dina Piera Mirela, direktora za Zapadni Balkan u Opštoj upravi Evropske Komisije za proširenje, koji je zvanično predao Izveštaj progresa Evropske Komisije za Kosovo.

Nakon susreta, Predsednica Jahjaga i g-din Mirel rekli su za medije:

Predsednica Jahjaga: Republika Kosova je danas, zvanično dobila Izveštaj progresa Evropske komisije, veoma značajan dokumenat, za procenu dostignuća koje je naša zemlja, kao država i društvo, je učinila između dva Izveštaja progresa u svim oblastima, fokusirajući se na kritičku i realnu ocenu, za sve objektive koji nisu realizovani i koji se pojavljuju kao zakašnjenja i prepreke na putu Kosova za integraciju u Evropsku Zajednicu. Ja, Predsednica Republike Kosova, cenim Izveštaj progresa smatrajući ga kao osnovnog dokumenta, kojim, u izgradnji države, razvoja demokratije, ekonomskog napretka, kao zemlja i narod smo orijentirani i pomognuti u postizanju evropskih standarda.

Kosovo i svi građani, bez razlike, opredeljeni su za ka evro-atlantskih integracija, što definiše našu budućnost. Ovo je opšti konsenzus svih nacionalnih, verskih i ostalih zajednica i tu se upravo izražava naša predanost i jedinstvo za opšti napredak. Pozdravljam početak dijaloga za liberalizaciju viza za građane moje zemlje, kao privrženost tome da Kosovo i njen narod, kao deo Evropske civilizacije, nisu izolovani i da omladina Kosova kao i omladina cele Evrope, mogu da slobodno kreću, komuniciraju, školuju i da se osposobljavaju i postanu deo zajedničke mreže i interakcije.

Verujem, da će se u bliskoj budućnosti naći modalitet za kontraktualne odnose Republike Kosova sa Evropskom zajednicom, čime se jasno definiše put članstva Kosova u EU i NATO. Ovo je cilj moje zemlje i cele regije, u politici proširenja Evropske zajednice, u kojoj se obuhvaća želja i volja Republike Kosova za članstvo u EU.

Proces nezavisnosti Republike Kosova je nepovratan i dokazao se kao jedino rešenje, faktor mira i stabilnosti koji poštuje volju, prava i slobode svih građana. Republika Kosovo ima i želi imati dobru saradnju sa svim susednim zemljama, uključujući i Republiku Srbiju, na osnovu poštovanja nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake zemlje. Budućnost svih zemalja regije je integracija u Evropsku zajednicu i to se postiže jedino uz uzajamnu pomoć a ne preprekama.

Izveštaj progresa za Kosovo evidentira zaostajanja u određenim oblastima i mi – institucije Kosova, preuzmemo obavezu da otklanjamo sve prepreke, koje su evidentirane kao neispunjena načela u razvoju demokratskih procesa, vladavine zakona, slobodu medija i posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ja, Predsednica Republike Kosova, u sklopu mojih ustavnih i zakonskih, rukovodiću sveobuhvatne mehanizme u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za pomoć procesu evropskih integracija, uz institucionalno učešće, stručnjaka i civilnog društva, koji su u sklopu rada i konkretnih napora za Kosovo, zemlje sa potpunom vladavinom zakona, sa nula tolerancije prema kriminalitetu i korupcije. Institucije Kosova, već imaju sveobuhvatni plan, koji će se konkretizovati za prostiranje suvereniteta i zakonitosti na celoj teritoriji zelje, uključujući i tri opštine na severu Kosova.

Rešenje sprovođenje Plana Ahtisarija, koji je dao dobre rezultate u ostalim opštinama moje zemlje i održavanje izbora u opštinama Leposavić, Zubin Potok i Zvečane, konstituisanje i održavanje izbora u opštini Severna Mitrovica, omogućilo bi građanima Kosova srpske nacionalnosti, da biraju svoje legalne i legitimne predstavnike, da se sprovodi Ustav i zakoni Republike Kosova, koji su u skladu sa najvišim evropskim standardima za realizaciju ljudskih prava i kolektivnih prava zajednica. Ovo nema alternativnog puta, jer nema podele Kosova, nema podele Srbije, nema razmene teritorija i nema iseljavanja stanovništva. To nikada nije bilo i nije evropska vizija. Ja, Predsednica, izražavam svoj stav da sam protiv „ Plana Ahtisari Plus“, protiv međunarodnog menadžiranja tri opština Kosova, jer to nije u skladu sa Ustavom zemlje i to bi podstrekivalo neravnopravnost i preseljavanja stanovništva od jedne u drugu opštinu. Građani Kosova imaju jednaka prava, bez obzira na opštinu gde žive, jer Republika Kosova, izgrađena kao građanska država, garantuje sva prava i slobode jednako za sve, bez obzira na etničku, versku, polnu i rasnu pripadnost.

G-dine Mirel, hvala Vam za prezentaciju i predaju Izveštaja progresa, dokumenta kojeg moja zemlja prima kao normu i činjenicu za zadatke koje trebamo ispuniti i kao dokaz da je Kosovo u evropskoj agendi. Ja, Predsednica zemlje obratiću u redovnim periodima javnosti i građanima Republike Kosova ocene naših dostignuća ili ispunjavanja standarda prema prema ovom izveštaju.

Pier Mirel: Bilo mi je čast, privilegovan sam i imam zadovoljstvo da da Predsednici Kosova predajem Izveštaj progresa.

Mislim da smo se složili oko velikog broja sektora ili pitanja, sada po što u glavnom postoji zakonska osnova, formirane su institucije gde smo posebno istakli sudstvo, Sudski savet, tužilaštva, imenovanje sudija, zakonski okvir, Zakon za zaštitu svedoka koji je u zadnje vreme usvojen i da je opšta i zakonska struktura na jedno mesto.

Sada, ono što ja mislim da će građani zahtevati trebalo da bude da pravosuđe i sudovi efikasno rade i sigurno će biti ono o čemu ćemo izveštavati naredne godine, razmatrajući rad sudova.

Ali, već smo videli razvijanja, uključujući i značajna pitanja korupcije i kriminaliteta, koja su otvorena u saradnji sa sudskim organima EULEX-a. Ja bi hteo da podsećam da je u toku istraga za 350 slučajeva i da je do sada donošeno oko 250 rešenja u zadnje dve godine. Vidi se da ima napretka i svakako ćemo tražiti da ga ima više u narednom mesecu.

Predsednica je delila sa mnom viziju za Kosovo i ne mogu da se ne slažem sa Vama kada kažete da sve zajednice , bez obzira na pripadnost, da bili gde žive i sve zemlje imaju važnog zajedničkog elementa , a to je agenda za evropsku integraciju i sva zemlje regije traže da se priključe EU.

Ovo obuhvata sve zajednice koje živo bilo na severu, jugu, istoku ili zapadu zemlje i mišljenja sam je to veoma važan elemenat da bi sve zajednice pomogle kretanja u pravcu potrebnih reformi.

Prelazeći na drugu značajnu tačku koju je komisioner Füle veoma potencirao je kada je jučer otvorio temu uključivši, regionalno kompletiranje koje vodi ka pomirenju, nakon toliko ratova, nakon stotina hiljada ljudi koji su bili primorani da napuštaju zemlju, nakon mnogo izbeglica itd. određen broj njih živi u kolektivne centre.

Došlo je vreme da se preokrene stranica i to saradnjom u zajedničkim projektima i sigurno da je evropska integracija vizija i zajednički projekt država regije i mislimo da početkom dijaloga za liberalizaciju viza koji je Kosovo zaslužilo, mi sigurno sa jedne starne ćemo pomoći osiguravajući se da ć se reforme usvojiti, da će se sprovesti i da će pomoći pomirenju dozvoljavajući slobodu kretanja ljudi.

Mislim da smo se složili sa ovim što sam upravo rekao, reforme sudstva i u oblasti provrede ili bilo koje, pre svega su za građane zemlje, bez obzira na geografsku lokaciju i one će isto tako pomoći približavanju sa Briselom i ova je bila zajednička vizija koju smo diskutovali sa Predsednicom.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ

This site is registered on wpml.org as a development site.