presidenca-logo
DR VJOSA OSMANI SADRIU
PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO
...

KOSOVA I HRVATSKA PROŠIRUJU OBLATI SARADNJE

Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas primio g-dina Davor Vidiš, direktora Departmana za Jugoistoćnu Evropu pri Ministarstvu Inostranih Poslova Hrvatske.

“Odnosi između Kosova i Hrvatske su vrlo dobri i oni se iz dana u dan poboljšavaju. Razgovarali smo o potrebi da institucije Kosova stiću saznanja iz iskustva s prevazidjenog puta kojem se Hrvatska kretala u pravcu Evropske Zajednice“, naglasio je u svom obračanju medijima, nakon sastanka, Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići.

„Istovremeno“, dodao je on, „razgovarali smo i o iskustvu i praksi koju je imala Hrvatska na pregovorima sa srpskom stranom, koji će se pregovori u buduće održati i izmedju institucija Republike Kosova i Republike Srbije“.

„Pokazali smo spremnost da odnosi izmedju Republike Kosova i Republike Hrvatske ostvaruju uspon u svim oblastima života, kako onih političkih, institucionalnih, ali i onih ekonomskih. Mi smo svesni da snaga Republike Hrvatske u ekonomskom razvoju i mogućnosti investiranja na Kosovu jeste velika i stvorilo bi mogućnost da investitori iz Hrvatske ulažu na Kosovo. Ovo će biti jedna oblast uspona odnosa i saradnje izmedju naših dviju zemalja“, reće g-din Krasnići.

S njegove strane, g-din Davor Vidiš, Direktor Departmana za Jugoistoćnu Evropu pri Ministarstvu Inostranih Poslova  Republike Hrvatske, je na početku naglasio da je s Kosovom vezan i emocionalno, pošto je upravljao Kancelarijom Hrvatske u našoj zemlji od 2007-2008 godine, dakle u periodu kada je Republika Kosova proglasila nezavisnost i kada je Republika Hrvatska priznala Kosovo.

G-din Vidiš je u nastvaku rekao da se nalazi na Kosovu sa jednom delegacijom Ministarstva Inostranih Poslova Hrvatske, radi bližeg upoznavanja sa tokom razvoja u našoj zemlji, ali i radi prenošenja iskustava Hrvatske i utvrđivanja koja Hrvatska iskustva, na putu evropske integracije, mogu biti od pomoći institucijama Kosova.

„Nakon Bosne i Albanije, Kosova je jedina ostala van Belog Spiska Šengena. Mi smo ovde da bismo utvrdili gde, na ćemu, može Hrvatska pomoći lobiranjem radi prevazilaženja ovog stanja“,reće
g-din Vidiš.

„Jako smo zainteresovani da Kosova bude član, i deo, svih regionalnih inicijativa, inicijativa koje pokrivaju ovaj deo Evrope“, naglsaio je Vidiš.
Upitan u vezi potrebe da u najavljenim pregovorima izmedju Kosova i Srbije, osim Evropske Zajednice budu obuhvaćene i SAD-e, Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je naglasio: „Mi smo svesni da na osnovu Rezolucije Generalne Skupštine, pregovore izmedju Kosova i Srbije treba da olakša Evropska Zajednica, ali svesni smo da, da bi ovi pregovori bili lakši i uspešniji, jedan nezamenjiv doprinos bi dale i Sjedinjene Američke Države. Smatramo da, da bi ovi pregovori bili još lakši, verodostojniji i uspešniji, kao posrednici bi u mnogome pomogli  predstavnici Evropske Zajednice i predstavnici SAD-e“.

I g-din Vidiš je govorio o pregovorima koji se očekuju izmedju Kosova i Srbije. „Prije svega, važno je da se pruža pomoć da ovi pregovori započnu, ali govorim na osnovu naših iskustava u odnosima sa Srbijom, na kraju važni su bilateralni pregoovori, radi rješavanja svakodnevnih pitanja“, reče on.

„Naša ideja o stabilnosti cijele regije jeste da se proces euroatlantskih integracija okonča u cijeloj regiji. Nas bi obradovalo da jednog dana sve zemlje ovog dijela svijeta budu članice i Evropske Zajednice i NATO-a“,
reće g-din Vidiš.

Upitan da komentira izjavu srpskog ministra inostranih poslova, koji okrivljuje Kosovo za blokiranje početka pregovora, g-din Krasnići reće da je Srbija bila ta koja je ometala proces pregovora, a ne Kosovo-ni u kom slučaju.
„Vi znate da je Srbija na više regionalne sastanke, ali i na evropskom nivou, kada su bili prisutni predstavnici Kosova, oni su napustili sastanke“, naglasio je g-din Krasnići, dodajući da nije Kosovo niti jednom bila protiv pregovora sa srpskom stranom.

„Kosova je ionako bila na pregovore sa srpskom stranom o nestalim licima, o javnim knjigama i katastarskim knjigama, ali ovi pregovori su ranije bili teži. Mi trebamo započeti, ali treba da poćnemo sa ovim pregovorima koji su lakši. Jednom rečju, Kosovo ni u kom vremenu i ni u kojoj fazi nije bila protiv pregovora sa srpskom stranom“, reće Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići.

Ovaj post je takođe dostupan na jeziku: SQ EN

This site is registered on wpml.org as a development site.